Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odszkodowanie za kanalizacje i wodociąg na działce bez zgody

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 17.09.2008

Jestem właścicielką działki, w poprzek której przebiega uzbrojenie terenu (kanalizacja zbiorcza, wodociąg), wybudowane 5 lat temu. Działkę nabyłam w ubiegłym roku. Poprzedni właściciele poinformowali mnie, że gmina nie wystąpiła do nich z zapytaniem o zgodę na zajęcie części ich działki pod uzbrojenie. Czy w obecnej sytuacji posiadam jakiekolwiek prawo do odszkodowania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odszkodowanie za kanalizacje i wodociąg na działce bez zgody

Ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej

Jako właściciel nieruchomości ma Pani prawo żądać od osoby, która korzysta z Pani nieruchomości, stosownej opłaty albo ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej. Pani roszczenie jest tym bardziej zasadne, że ani Pani, ani poprzedni właściciel nieruchomości nie wyraziliście zgody na korzystanie z działki przez gminę. Może też Pani żądać usunięcia instalacji z Pani nieruchomości.

Roszczenie o odpowiednie wynagrodzenie za korzystanie z części prywatnej nieruchomości przez gminę

Jak stwierdził Sąd Najwyższy Izba Cywilna w uchwale z dnia 17 czerwca 2005 r., sygn. akt. III CZP 29/2005, właścicielowi nieruchomości przysługuje roszczenie o odpowiednie wynagrodzenie za korzystanie z niej, przeciwko posiadaczowi służebności w złej wierze, niezależnie od zgłoszenia roszczenia określonego w art. 222 § 2 K.c. (przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń).

 

W innym orzeczeniu Sąd Najwyższy stwierdza, iż do istoty prawa własności należy prawo pobierania pożytków ze swej rzeczy, a zatem korzystanie przez inne osoby z rzeczy cudzej co do zasady winno być odpłatne (wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 28 czerwca 2005 r., sygn. akt. I CK 14/2005).

Wezwanie gminy do zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Swoje działania powinna Pani rozpocząć od pisemnego wezwania gminy (lub przedsiębiorstwa wodociągowego i kanalizacyjnego) do zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z Pana nieruchomości. Może Pani domagać się zapłaty za korzystanie z działki w okresie od wybudowania wodociągu i kanalizacji.

 

Wysokość opłaty za bezumowne korzystanie będzie uzależniona od tego, jaką powierzchnię działki zajmują instalacje przesyłowe, jaką średnice mają rury (od tego uzależniona jest strefa ochronna), jakie jest przeznaczenie działki oraz od cen rynkowych dzierżaw w okolicy, w której położona jest działka.

 

Najwłaściwsze byłoby skorzystanie z usług rzeczoznawcy w celu określenia należnego Pani wynagrodzenia za korzystanie z działki, ale nie musi Pani tego robić (jest to dość droga usługa). Może Pani natomiast zażądać od właściciela instalacji opłaty ustalonej przez Panią samemu.

Bezumowne przeprowadzenie przez gminę wodociągu i kanalizacji przez prywatną działkę

W piśmie do gminy może Pani wskazać, że przebiegający przez działkę wodociąg i kanalizacja w znacznym stopniu powodują obniżenie wartości działki. Rury przebiegające przez działkę ograniczają prawo własności, ponieważ wyłączają w całości grunt nad tymi rurami z użytkowania.

 

Jeżeli nie dojdzie Pani do porozumienia w sprawie korzystania z Pani działki przez właściciela wodociągu i kanalizacji, będzie Pani mogła wystąpić ze swoim roszczeniem na drogę postępowania sądowego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć minus IX =

»Podobne materiały

Brak w kasie a odpowiedzialność kasjerki

Jestem kasjerką na poczcie. Na moim stanowisku pod koniec ostatniego miesiąca stwierdzono brak w kasie w wysokości 995 zł. Wielokrotnie liczyłam pieniądze i analizowałam operacje rejestrowane w dniu, w którym powstała strata, i nie wykryłam błędu. Czy muszę pokryć tę stratę, mimo że nie da się jej w

 

Oddelegowanie do innej pracy po powrocie z urlopu macierzyńskiego

Wróciłam do pracy po urlopie macierzyńskim 16 czerwca. Wcześniej od 4 kwietnia byłam na zaległym urlopie wypoczynkowym. Na moje stanowisko szef zatrudnił na czas nieokreślony mojego podwładnego 1 kwietnia. Już minęło przeszło 3 miesiące, jak wróciłam do pracy, a nadal nie mogę zajmować się moimi obo

 

Urlop okolicznościowy na obronę pracy licencjackiej

W momencie przyjęcia mnie do nowego miejsca pracy pracodawca słownie wysłał mnie na podniesienie kwalifikacji (studia). Niedawno nastąpiła zmiana pracodawcy, który oznajmił, że nie należy mi się urlop okolicznościowy. Zbliża się obrona mojej pracy licencjackiej. Czy będę miała na tę okazję urlop oko

 

Weksel in blanco a wynajmowanie mieszkania

Zamierzam wynająć mieszkanie studentom, ale obawiam się ewentualnych szkód przez nich wyrządzonych. Chciałbym się przed tym jakoś zabezpieczyć, dlatego zastanawiam się, czy możliwe jest podpisanie weksla in blanco na 4000 zł, wystawionego na mnie? Czy to ma sens w świetle prawa, skoro dotyczy osób p

 

Niewykonanie instalacji mimo umowy i zapłaty

30 kwietnia podpisałem umowę na wykonanie instalacji fotowoltaicznej, 4 maja wykonałem przelew na wskazany w umowie numer konta, termin wykonania usługi w umowie jest nieskreślony na 45 dni roboczych, a dokładne wykonanie określa załącznik, w którym to widnieje termin 30 dni od wpłaty zaliczki (był

 

Zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu

Miałem wypadek drogowy, w którym odniosłem obrażenia w postaci złamania ręki i nogi, a także w znacznym stopniu zniszczony został mój samochód. Sprawca wypadku dobrowolnie poddał się karze. Jakiej wysokości zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu będzie mi przysługiwało? Czy wysyłając do

 

Przekształcenie gruntu o statusie użytku ekologicznego na działkę budowlaną

Jestem od 2001 r. właścicielem działki, którą w 2003 r. włączono w pas ekologiczny. Odprowadzany jest podatek rolny za łąki klasy IV. Czy gmina ma prawo pobierać podatek za grunt ekologiczny? Co powinniśmy zawrzeć we wniosku o przekształcenie części gruntu na teren pod zabudowę?

 

Urząd skarbowy wezwał mnie skąd mam pieniądze na zakup mieszkania

Urząd skarbowy wezwał mnie do złożenia wyjaśnień, skąd pochodziły środki na zakup mieszkania, gdyż z moich zeznań podatkowych nie wynikają aż takie oszczędności. Problem w tym, że w latach, z jakich muszę się tłumaczyć, żyłam w związku nieformalnym i mój partner za wszystko płacił, a ja swoje zarobk

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »