.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wsparcie finansowe w Polsce dla emerytów z Białorusi

Pochodzę z Białorusi, ale w Polsce mieszkam od 20 lat. Posiadam również polskie obywatelstwo. Moi rodzice, którzy są już emerytami, mają obywatelstwo białoruskie, ale planują na stałe osiedlić się w Polsce. Uzyskali już kartę stałego pobytu. Czy istniej możliwość transferu ich białoruskiej emerytury? Albo czy rodzice mają szansę uzyskać w Polsce jakieś formy wsparcia, na przykład zasiłek? To dla nich bardzo ważne, bo emerytura na Białorusi to zaledwie jakieś 400 zł. Czy moi rodzice, skoro posiadają zezwolenie na stały pobyt na terenie Polski, mogą się ubiegać o jakieś inne świadczenia? Czy potrzebowaliby do ich uzyskania zaświadczenia z Białorusi w sprawie wysokości emerytury? W Polsce nie uzyskują żadnego dochodu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wsparcie finansowe w Polsce dla emerytów z Białorusi

Prawo cudzoziemca do emerytury w Polsce

Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. Nr 748, z późn. zm.; zwanej dalej „ustawą emerytalną”) – osoba urodzona przed 1 stycznia 1949 r. może uzyskać polską emeryturę po osiągnięciu wymaganego wieku emerytalnego i okresu ubezpieczenia.

 

Dla osób urodzonych po 1948 roku wystarczy osiągnięcie wieku, ale wysokość emerytury zależy od zgromadzonych składek na ubezpieczenie opłaconych w Polsce. Pani rodzice zapewne nie mają opłaconych takich składek, a więc ich emerytura byłaby zerowa.

 

Brak umowy pomiędzy Polską i Białorusią w zakresie koordynacji ubezpieczeń

Niestety między Polską a Białorusią oraz Polską a Rosją nie zostały zawarte umowy międzynarodowe w zakresie koordynacji ubezpieczeń. To oznacza, że na prawo do polskiej emerytury nie mogą zostać zaliczone białoruskie okresy ubezpieczenia. Wniosek o polską emeryturę może być rozpatrzony wyłącznie w oparciu o polskie przepisy.

 

Problemem może okazać się także sama przeprowadzka do Polski w sytuacji, gdy Pani rodzice – emeryci mieszkają w innym państwie niż państwo, którego instytucja przyznała im emeryturę. Nie podaje Pan precyzyjnie, czy rodzice zamieszkali już w Polsce, czy zamierzają dopiero się przeprowadzić.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Prawo białoruskie może nie zezwalać na transfer emerytury

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że każde z państw dokonuje wypłaty emerytury zgodnie z własnymi przepisami. Należy więc sprawdzić na Białorusi, czy przepisy tam obowiązujące nie wykluczają transferu emerytury za granicę. Szczególnie gdy chodzi o tak zwane państwo nieumowne lepiej się do co tych spraw upewnić. Przeprowadzka do Polski mogłaby na przykład skutkować wstrzymaniem wypłaty emerytury na Białorusi lub jej wypłatą tylko przez określony czas. Dobrze by było już teraz założyć konto w banku na Białorusi, a w Polsce konto walutowe i przelewać świadczenia emerytalne.

 

Pomoc społeczna dla Białorusinów

W Polsce rodzice powinni udać się do ośrodków pomocy społecznej i spróbować uzyskać jakieś świadczenia – stałe albo okresowe. To w zasadzie jedyna opcja dla nich.

 

Proszę przy tym pamiętać, że zgodnie z polskim prawem uprawnienia do świadczeń z pomocy społecznej mają cudzoziemcy, którzy otrzymali zezwolenie na pobyt czasowy, posiadający zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną, będący członkami rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem mu ochrony uzupełniającej; posiadający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, którzy zamierzają wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie w Rzeczypospolitej Polskiej, podjąć lub kontynuować studia lub szkolenie zawodowe albo wykażą, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające ich zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu