.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Gdzie szukać dokumentów o adopcji z lat 50-tych

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 22.08.2018

Czy jest możliwość dotarcia do postanowienia o adopcji zawartej w latach 50.? Obecnie w mojej rodzinie toczy się sprawa spadkowa i jedna ze spadkobierczyń zataiła fakt jej adopcji. Szukałam informacji w repertorium w sądzie, w którym toczy się sprawa spadkowa i gdzie mieszkali spadkodawcy, ale nie znalazłam żadnej sygnatury, aby móc ją przedstawić sądowi. Gdzie są archiwizowane tak dawne dokumenty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestie związane z przechowywaniem akt sądowych reguluje obecnie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 roku w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia.

 

Generalnie rozporządzenie to dzieli akta sądowe na akta stanowiące materiały archiwalne zaliczane do kategorii A i akta niestanowiące takich materiałów, zaliczane do kategorii B. Akta kategorii A po upływie okresu przechowywania w sądzie przekazuje się do właściwego archiwum państwowego. Akta kategorii B po upływie okresu przechowywania w sądzie podlegają zniszczeniu.

 

Jeśli chodzi o dokumenty w sprawach rodzinnych, czyli akta postępowań adopcyjnych, to ich dotyczy dokładnie § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia, który stanowi, że „do kategorii A zalicza się akta spraw:

1) o unieważnienie małżeństwa, o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, o przysposobienie, o rozwiązanie przysposobienia, o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o uznanie dziecka, o unieważnienie uznania dziecka, o nadanie nazwiska, o ustalenie treści aktu urodzenia dziecka nieznanych rodziców, o sporządzenie nowego aktu urodzenia dziecka na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego w razie przysposobienia przez małżonków w sposób określony w art. 121 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1439);

2) w których sąd przekazał zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu;

3) mających znaczenie wyjątkowe ze względu na materiał zebrany w sprawie lub występujące w niej osoby w sprawach niewymienionych w pkt 1–2.

2. Akta niewymienione w ust. 1 zalicza się do kategorii B”.

 

Przysposobienie to prawna nazwa adopcji właśnie. Akta te zatem na szczęście nie ulegają zniszczeniu, a zostają przekazywane do właściwego archiwum państwowego. Okres przechowywania tych akt w sądzie to lat 50 (§ 18 rozporządzenia), a więc w latach 2000 winny interesujące Panią akta trafić do archiwum państwowego.

 

Poprzednio obowiązujące rozporządzenie z dnia 5 maja 1989 roku w sprawie okresów przechowywania i warunków niszczenia akt spraw sądowych lub przekazywania ich archiwom państwowym zawierało analogiczne regulacje prawne.

 

W opisanej przez Panią sprawie musi się Pani udać do sądu po informacje, do którego archiwum państwowego zostały przekazane akta, i tam próbować je odszukać. W każdym razie na pewno nie zostało one zniszczone.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 + 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl