Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spotkanie z prostytutką i szantaż

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 03.08.2020

Umówiłem się na intymne spotkanie z prostytutką z ogłoszenia przez internet. Ustaliliśmy czas spotkania, miejsce i kwotę za seks. Nie doszło jednak do stosunku, tylko do innej czynności seksualnej. Początkowo nie chciałem za to zapłacić, a ona po kryjomu nagrała moje słowa. Aby nie mieć problemów, przelałem jej pieniądze na konto. Teraz prostytutka szantażuje mnie, że zgłosi sprawę na policję i ewentualnie poinformuje moich znajomych i rodzinę. Co mam robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spotkanie z prostytutką i szantaż

Groźby bezprawne

W mojej ocenie w przedmiotowej sytuacji mamy do czynienia z czynem, który może wypełniać znamiona przestępstwa o którym mowa w art. 191 § 1 K.k. Zgodnie z tym przepisem:

 

„Art. 191. § 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

 

Bliżej należy przyjrzeć się znaczeniu groźba bezprawnej, o której mowa powyżej. Groźba bezprawna powinna być rozumiana zgodnie z definicją ustawową zawartą w art. 115 § 12 jako groźba określona w art. 190 § 1, jak i groźba spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej. Nie stanowi przy tym groźby bezprawnej zapowiedź spowodowania postępowania karnego, jeśli ma ona na celu jedynie ochronę prawa naruszonego przestępstwem. Innymi słowy Pana zachowanie polegające na zagrożeniu zgłoszenia sprawy na policję nie może być rozpatrywane w kategoriach zachowanie wypełniającego znamiona czynu, o którym mowa w art. 191 § 1 K.k., w przeciwieństwie do zachowania Pani, która grozi Panu, że jeżeli nie wykona Pan jej polecenia, tj. nie zapłaci określonej kwoty pieniędzy, wówczas rozgłosi fakt korzystania przez Pana z jej usług (mniemam, że o to chodzi). Nie ma bowiem wątpliwości, iż zachowanie tejże Pani stanowi realną groźbę rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej Pana czci i dobrego imienia.

 

Czyn, o którym mowa w art. 191 § 1 K.k., jest czynem powszechnym, zatem odpowiedzialność na jego podstawie może każda osoba zdolna do ponoszenia odpowiedzialności karnej.

 

Przez działanie należy rozumieć wykonywanie określonych ruchów, zaniechanie polega na powstrzymaniu się od ich wykonywania, a znoszenie to tolerowanie pewnego nieprzyjemnego dla danej osoby stanu rzeczy (zob. M. Filar, w: Kodeks, red. O. Górniok, 2006, s. 624).

 

Ustawodawca bowiem posługuje się wskazaniem, iż groźba bezprawna jest dokonywana w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia. W Pana przypadku Pani działa z zamiarem bezpośrednim, na co wskazuje jej notoryczność, a także co raz śmielsze działanie, tj. straszenie Pana. Nie ulega nadto wątpliwości, iż swym zachowaniem kobieta zmierza do wymuszenia na Panu określonego działania, jak mniemam płacenia za milczenie. Z powyższego wynika nadto, że kobieta ta próbuje uczynić sobie z tego źródło stałych dochodów.

 

Celem przedstawienia argumentu do walki z ewentualną obroną kobiety wskazać należy na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy z dnia 22 lutego 1963 r., sygn. akt II K 997/60, zgodnie z którym:

 

Groźba popełnienia przestępstwa, która nie wzbudza w zagrożonym uzasadnionej obawy jej spełnienia, nie jest groźbą bezprawną w rozumieniu art. 191 K.k. W Pana jednak przypadku nie można mówić o braku obawy z Pana strony spełnienia zapowiedzi wyrażanych przez tę kobietę, skoro, jak wynika z treści Pana pytania, już raz na skutek takiego „szantażu” zapłacił Pan tej kobiecie.

Obrona przed groźbami i szantażem

W mojej ocenie w obecnej sytuacji nie pozostaje nic innego, jak próbować nagrać rozmowy tej kobiety na telefon lub dyktafon, celem i dalszego wykorzystania w ramach postępowania karnego.

 

Czyn o którym mowa w art. 191 § 1 K.k. jest ścigany z oskarżenia publicznego z urzędu. Rozgłaszanie to podjęcie takich działań, w których konsekwencji dana informacja trafić może do bliżej nieograniczonego ani niesprecyzowanego kręgu osób. Fakt, czy informacja jest prawdziwa, czy fałszywa, nie ma znaczenia dla bytu przestępstwa.

 

W obecnej sytuacji nie pozostaje nic innego, jak złożyć zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, bowiem tylko w taki sposób organy ścigania mogą dowiedzieć się o zachowaniu kobiety. Z chwilą złożenia takiego zawiadomienia postępowania będzie toczyło się z urzędu. Złożenie takiego zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełniania przestępstwa jest wolne od jakichkolwiek opłat.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero - V =

»Podobne materiały

Pozew o zaspokajanie potrzeb rodziny

Jestem przed rozwodem z wyznaczonym terminem. Moja żona wystąpiła do sądu o częściową wypłatę należności z mojego dochodu do swoich rąk i termin rozprawy o zaspokajanie potrzeb rodziny wyznaczono przed rozprawą rozwodową. Czy jest możliwość, by obie sprawy były rozpatrywane na rozprawie rozwodowej?

 

Solidarna odpowiedzialność za kredyt mimo podziału majątku

Podjęliśmy z mężem decyzję o rozwodzie bez orzeczenia o winie. Mamy kredyt hipoteczny na mieszkanie. Mąż chce w nim zostać, oczekuje, że się wyprowadzę, ale będę nadal spłacać swoją część kredytu (czyli połowę każdej z rat). W innym wypadku grozi, że wniesie o podział majątku i spłaci moją część, al

 

Restrukturyzacja kredytu po wypowiedzeniu przez bank umowy kredytowej

Od kilku lat spłacam kredyty bankowe zaciągnięte w różnych bankach. W ostatnim czasie mocno podupadłam na zdrowiu, co spowodowało rezygnację z dodatkowego źródła zarobkowania, a także długie okresy chorobowe. Poinformowałam o tym każdy z banków. Niektóre poszły mi na rękę, wyrażając zgodę na re

 

Spadek a zachowek w przypadku istnienia testamentu

Mój tata testamentem zapisał dom mojemu synowi. Mam jeszcze siostrę, a ona córkę. Co z zachowkiem po śmierci taty? Ile i komu się należy pieniędzy, jeśli założymy, że nieruchomość jest warta np. 200 tys. zł?

 

Sprzedaż nieletniemu artykułów pirotechnicznych

Prowadzę sprzedaż m.in. fajerwerków. Kilka tygodni temu przyszedł do sklepu 16-latek, który miał przy sobie zgodę rodzica na zakup kilku petard. Zadzwoniłem na podany numer i mama chłopca potwierdziła upoważnienie. Kilka dni później chłopak znów przyszedł do mojego sklepu i kupił jeszcze dwa artykuł

 

Cofnięcie decyzji o dobrowolnym poddaniu się karze

Rok temu znaleziono przy mnie 2 g marihuany. Podczas przesłuchania poddałem się dobrowolnie karze zaproponowanej przez prokuratora. Dodam, że wcześniej nie byłem karany ani notowany. Teraz jednak chciałbym cofnąć decyzję o poddaniu się karze. Czy sąd może odstąpić od jej wymierzenia? Co powinienem z

 

Drzewo na środku drogi dojazdowej

Kupiłem działkę – ziemię rolną z przeznaczeniem na budowę domu. Dojazd do działki jest drogą, gdzie ustanowiono służebność wieczystą dla wszystkich właścicieli działki. Droga ta jest wydzielona z działki sąsiada i jest jedyną możliwą drogą dojazdową łączącą moją działkę z drogą gminną. Niestet

 

Potrącenie z kaucji kosztów napraw

Mam pytanie związane z potrąceniem z kaucji kosztów napraw usterek w wynajmowanym mieszkaniu. Sytuacja wygląda tak, że przez ostatnie dwa lata wynajmowałam mieszkanie. Ostatnio umowa została rozwiązana z inicjatywy najemcy. Po oględzinach mieszkania podpisaliśmy protokół (były wypisane drobne szkody

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »