Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wieczysta dzierżawa działki

Autor: Anna Jędrzejczak • Opublikowane: 25.11.2008

Chciałbym zakupić działkę budowlaną, ale dowiedziałem się, że właściciel jest wieczystym dzierżawcą od Skarbu Państwa. Czy warto zakupić taką działkę i czy po jej zakupie będę jej jedynym właścicielem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wieczysta dzierżawa działki

Czy dzierżawca wieczysty może zbyć użytkowany grunt?

Zakładam, że wskazane przez Pana określenie „wieczysty dzierżawca” dotyczy instytucji wieczystego użytkowania.

 

Jeśli kontrahent jest użytkownikiem wieczystym niezabudowanej nieruchomości, której właścicielem jest Skarb Państwa, to może Pan nabyć od tego kontrahenta jedynie użytkowanie wieczyste tego gruntu, nie nabędzie Pan zaś prawa własności gruntu. Użytkownik wieczysty może bowiem zbyć jedynie prawo, które posiada. Tylko w drodze umowy z właścicielem (jednostką Skarbu Państwa) może Pan nabyć własność nieruchomości. Odmienna sytuacja dotyczy jedynie budynków stanowiących własność użytkownika wieczystego, które nabył lub wybudował na gruncie oddanym w wieczyste użytkowanie.

Budynki i inne urządzenia wzniesione na gruncie Skarbu Państwa przez wieczystego użytkownika

Budynki i inne urządzenia wzniesione na gruncie Skarbu Państwa przez wieczystego użytkownika stanowią jego własność. To samo dotyczy budynków i innych urządzeń, które wieczysty użytkownik nabył zgodnie z właściwymi przepisami przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste (art. 235 Kodeksu cywilnego).

 

Jednak prawem głównym (nadrzędnym) jest użytkowanie wieczyste, a prawo własności budynków jest prawem związanym (podrzędnym). Oznacza to, że żadne z tych praw nie może stanowić samodzielnie przedmiotu obrotu prawnego. Jeśli zatem w drodze umowy nabędzie Pan własność budynków znajdujących się na gruncie Skarbu Państwa, to przedmiotem umowy musi być również użytkowanie wieczyste gruntu, na którym te budynki są posadowione.

Zakończenie okresu użytkowania wieczystego

Jeśli po upływie okresu użytkowania wieczystego (maksymalnie 99 lat, minimalnie 40 lat) prawo to nie zostanie przedłużone na dalszy okres, to wygasa. Prawo własności budynków jako prawo podrzędne (akcesoryjne) wygasa wraz z wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego, za co użytkownik otrzymuje przewidziane w umowie wynagrodzenie.

 

Jeśli zaś działki, które mają być przedmiotem umowy, są niezabudowane, a Pana kontrahentowi przysługuje prawo użytkowania wieczystego, to przedmiotem umowy może być jedynie prawo użytkowania wieczystego gruntu, gdyż nikt nie może przenieść więcej praw, niż sam posiada.

Opłaty za użytkowanie wieczyste

Należy również podkreślić, iż wieczysty użytkownik uiszcza przez czas trwania swego prawa opłatę roczną. Jeśli zatem nabędzie Pan prawo własności budynków i prawo wieczystego użytkowania gruntów, to musi Pan liczyć się z koniecznością uiszczania corocznej opłaty właścicielowi gruntów (Skarbowi Państwa).

 

Przed zawarciem takiej umowy należy więc zapoznać się z umową, na podstawie której dotychczasowy wieczysty użytkownik nabył swoje prawo, gdyż ta umowa określa, jakiej wysokości opłaty będzie Pan zobowiązany ponosić z tytułu użytkowania wieczystego.

 

Trudno o odpowiedź na pytanie, czy warto nabyć taką działkę, gdyż zależy to od szeregu okoliczności (kwoty rocznej opłaty, rodzaju zabudowy i Pana oczekiwań).

 

Jeśli działka jest zabudowana i jest Pan jedynym kontrahentem, to zawarcie takiej umowy oznacza, iż będzie Pan właścicielem budynków i użytkownikiem wieczystym gruntów. Prawo własności gruntów będzie nadal przysługiwało Skarbowi Państwa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (2):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV plus 8 =

05.10.2011

Pani Jedrzejczak udzielila informacji jasno,przejrzyscie izgodnie z obowiazujacymi przepisami'a Pan Michal niestety nie ma racji

B.S.

04.05.2011

Widać że ten co komentarz pisał nigdy nie był właścicielem czegokolwiek. Ludzie nie żyją 100 lat (statystycznie) więc wieczysty użytkownik ma takie same prawa jak każdy właściciel w zakresie prawa budowlanego. W przypadku dzierżawy czy podatku praktycznie są one w równej wysokości

Michał

»Podobne materiały

Dyżur pod telefonem – kiedy pracownikowi należy się wynagrodzenie?

Czy można dopisać do zakresu obowiązków pracownika takie zdanie: „Pełnienie dyżuru telefonicznego w domu. Rekompensatę za pełnienie dyżuru nieprzerwanie przez 7 dni w tygodniu poza godzinami pracy (w tym również w dni wolne od pracy oraz w święta) ustala się w wysokości 600 zł brutto”? C

 

Zgoda na wydanie dokumentów dla dziecka i na jego wyjazdy za granicę

Jestem po rozwodzie bez orzekania o winie. Wraz z byłą żoną mamy pełne prawa rodzicielskie w stosunku do syna. Od kilku lat przebywam za granicą, ale staram się regularnie odwiedzać dziecko, mamy codzienny kontakt przez telefon i komunikatory. Była żona chce, bym podpisał wniosek o wydanie tymc

 

Przedawnienie długu paletowego

Pracuję w firmie handlowej – w hurtowni. Towar od dostawców otrzymujemy na paletach euro, które nie są fakturowane. Większość naszych kontrahentów nie monitoruje na bieżąco stanu zadłużenia paletowego i obecnie zdarza się, że jesteśmy wzywani do zwrotu palet za bardzo długi okre

 

Jak wycofać się z notarialnej umowy przedwstępnej?

Sprzedający nieruchomość przedstawił mi nieprawdziwy oraz sporządzony niezgodnie z przepisami certyfikat energetyczny. Poza tym certyfikat jest sporządzony dla izolacji określonej w projekcie, natomiast rzeczywiste parametry izolacji termicznej są inne. Sprzedający mimo moich uwag, nie ma zamiary zm

 

Prawo pierwokupu dzierżawcy

W 2007 r. zmarła moja babcia. Wszyscy spadkobiercy zrzekli się spadku na rzecz mojego wujka, który odsprzedał mi gospodarstwo w lipcu 2008 r. Niestety dostałem z sądu pozew o stwierdzenie nieważności aktu notarialnego – wystąpił z nim dzierżawca, który zawarł pierwszą umowę dzierżawy w 1994 r.

 

Prawo pierwokupu działki

Przez 30 lat dzierżawiłam od gminy działkę rekreacyjną. Poniosłam duże koszty związane z zagospodarowaniem nieruchomości (budowa ogrodzenia, altany). Teraz gmina ogłosiła przetarg na jej sprzedaż. Czy przysługuje mi prawo pierwokupu działki, a jeśli nie, czy będę mogła oczekiwać od gminy zwrotu nakł

 

Niska kwota odszkodowania od gminy za działkę pod drogę

W podziale nieruchomości wyodrębniono kilka działek. Jedna z nich ma być drogą publiczną gminną. Zostało podjęte postępowanie odszkodowawcze. Gmina jednak proponuje żenująco niską kwotę. Jak wygląda odwołanie od decyzji o odszkodowaniu wydanej przez gminę?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »