.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zmiana przeznaczenia budynku mieszkalnego na usługowy

Zakupiłem nieruchomość (połowę bliźniaka), którą chciałbym w całości przeznaczyć nad działalność (usługi reklamowe, działalność agencji reklamowych), tzn. zmienić sposób użytkowania budynku z mieszkaniowego na usługowy. Nasza działalność to działalność czysto biurowa, która kompletnie nie ma wpływu na otoczenie. Nie będzie tam żadnego sklepu stacjonarnego, magazynu i tym podobnych historii. Obsługujemy tylko sektor B2B, więc klienci z tzw. ulicy (detaliczni) również nas nie odwiedzają. W załączniku przesyłam szczegóły przeznaczenie w planie zagospodarowania. Obszar, na którym znajduje się nieruchomość, oznaczony jest symbolem S.MN-2. Potrzebuję informacji, czy zgodnie z tymi szczegółowymi danymi dotyczącymi przeznaczenia w planie zagospodarowania można zmienić przeznaczenie tej nieruchomości na usługową, czy też można wyłącznie przeznaczyć tylko część nieruchomości pod działalność?
Mam dwie sprzeczne opinie od dwóch niezależnych inspektorów budowlanych. Pytanie więc brzmi – można, czy nie można zmienić przeznaczenie budynku z mieszkalnego na usługowy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiana przeznaczenia budynku mieszkalnego na usługowy

Przeznaczenie mieszkalno-usługowe

Zgodnie z § 15 ust. 2 MPZP na terenach zabudowy, o których jest mowa w ust. 1 (w tym S-MN2), ustala się jako przeznaczenie podstawowe realizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub ich zespół, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb tej zabudowy budynkami garażowymi i gospodarczymi, infrastrukturą techniczną, parkingami i podjazdami, małą architekturą oraz usługami towarzyszącymi. Ten ustęp oznacza, że owe tereny mogą mieć przeznaczenie mieszkalne albo mieszkalno-usługowe, z tymże usługi mają towarzyszyć owej zabudowie mieszkaniowej. Jednocześnie ów plan nie wskazuje, o jakie usługi towarzyszące chodzi. Jeśli z MPZP nie wynikają żadne konkretne informacje określające usługi towarzyszące to trzeba je wydedukować stosując literalną wykładnię postanowień planu. Z tego brzmienia (ust. 2) wynika zaś, że na danym terenie dominującą jest funkcja mieszkaniowa, a usługowa ma jedynie charakter towarzyszący funkcji mieszkaniowej. To zaś oznacza, że funkcja mieszkaniowa powinna przeważać nad funkcją usługową. W przeciwnym razie doszłoby do obchodzenia postanowień planu miejscowego.

 

Ustęp 3 wskazuje, że jako przeznaczenie dopuszczalne na terenach, o których jest mowa w ust. 1 (w tym na terenie S-MN2) ustala się realizację:

 

  • usług,
  • budynków i urządzeń infrastruktury technicznej i komunalnej.

Zmiana przeznaczenia budynku mieszkalnego

A zatem nie ma przeszkód, by na owym terenie realizować usługi, nawet na całej działce. Najważniejsze jest, by ilość budynków mieszkalnych na całym terenie S-MN2 była większa znacząco niż ilość budynków usługowych. Jeśli miałaby być równa lub wręcz większa ilość budynków usługowych niż mieszkalnych, wówczas organ może odmówić zgody na zmianę sposobu użytkowania budynku z mieszkalnego na usługowy. Świadczy zresztą o tym ustęp 6, który stanowi, że istniejąca zabudowa może podlegać zmianie sposobu użytkowania budynków pod warunkiem utrzymania przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego terenu, wymienionego w ust. 2. i ust. 3. Za dopuszczalne uznano przeznaczenie usługowe w ustępie 3 litera a.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć - 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl