.
Mamy 13 789 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Złożono wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (ESUN) do ZUS-u. Załączono dokumentację medyczną oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z MOPR-u. Po stawieniu się na komisję lekarską w ZUS-ie lekarz orzecznik stwierdził zdolność do samodzielnej egzystencji. Złożono odwołanie od powyższej decyzji. Czy załączone orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez MOPR jest orzeczeniem umożliwiającym świadczenie z ZUS-u bez orzecznictwa lekarza ZUS? Nadmieniam, że osoba ma ukończone 82 lata i pobiera rentę rodzinną w kwocie 1100 zł brutto oraz zasiłek pielęgnacyjny i nie posiada żadnych dodatkowych dochodów. Jeżeli orzeczenie z MOPR-u spełnia wymogi ZUS-u, to co w zaistniałej sytuacji należy dalej zrobić? W załączniku załączam orzeczenie z MOPR-u i ZUS-u.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Orzeczenie MOPR-u

Jedynym orzeczeniem, które umożliwia otrzymanie świadczenia z ZUS-u dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji jest orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub komisji ZUS. Od orzeczenia lekarza należy się odwołać do komisji. Orzeczenie MOPR-u nie jest dokumentem zaświadczającym o niezdolności do samodzielnej egzystencji w zakresie uprawnień emerytalno-rentowych ZUS.

Niezdolność do samodzielnej egzystencji

Na wstępie należy wyjaśnić, że sam termin „niezdolność do samodzielnej egzystencji” zdefiniowany w art. 13 ust. 5 ustawy rentowej oznacza spowodowaną naruszeniem sprawności organizmu konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy drugiej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Pojęcie to ma zatem szeroki zakres przedmiotowy. Trzeba przy tym odróżnić opiekę oznaczającą pielęgnację, czyli zapewnienie ubezpieczonemu możliwości poruszania się, odżywiania, zaspokajania potrzeb fizjologicznych, utrzymywania higieny osobistej itp. od pomocy w załatwianiu elementarnych spraw życia codziennego, takich jak robienie zakupów, uiszczanie opłat, składanie wizyt u lekarza. Wszystkie powyższe czynniki łącznie wyczerpują treść terminu „niezdolność do samodzielnej egzystencji” (por. z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 lutego 2002 r., sygn. akt III AUa 1333/01).

 

W orzecznictwie wyrażony jest pogląd, że niezdolna do samodzielnej egzystencji jest osoba, która ze względu na naruszenie sprawności organizmu wymaga stałej lub długotrwałej opieki innej osoby (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 listopada 1998 r., sygn. akt III AUa 1035/98). Zgodnie z wykładnią omawianego pojęcia do czynności zabezpieczających samodzielną egzystencję człowieka nie należą wyłącznie tzw. czynności samoobsługi jak mycie się, ubieranie, samodzielne jedzenie posiłków, ale również nabywanie żywności, przyniesienie jej do domu, ogrzewanie mieszkania, przynoszenie w tym celu wiader z węglem, podstawowe prace porządkowe, niewymagające wysiłku fizycznego i prac na wysokości (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 kwietnia 2000 r., sygn. akt III AUa 190/00).

Opinia lekarza orzecznika ZUS

Lekarz orzecznik wydaje orzeczenie na podstawie dokumentacji dołączonej do wniosku oraz po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma być wydane orzeczenie.

 

Lekarz orzecznik ZUS może wydać orzeczenie również bez bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma być ono wydane, jeżeli dokumentacja dołączona do wniosku jest wystarczająca do wydania orzeczenia.

 

Jeśli decyzja jest negatywna, należy odwołać się do komisji ZUS w terminie, a następnie do sądu, jeśli komisja także nie stwierdzi niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII - 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl