.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zdjęcie z fotoradaru i nieprawdziwe oświadczenie

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 17.05.2021 • Zaktualizowane: 17.05.2021

Prowadziłem auto i fotoradar zrobił mi zdjęcie przy prędkości 80 km/h w zabudowanym terenie. Poprosiłem koleżankę, żeby wzięła na siebie mandat, bo mam już punkty – i tak zrobiła. Wysłała oświadczenie i wypełniła blankiet, ale powtórnie przysłali blankiet, aby ponownie go wypełniła i wysłała do inspektoratu terenowego. Zaznaczono, że jest błędnie wypełniony. Na zdjęciu jestem ja, czyli mężczyzna, a kobieta twierdzi, że ona prowadziła. Jak w takiej sytuacji postąpić i czy grozi skierowanie do sądu sprawy za nieprawidłowe oświadczenie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zdjęcie z fotoradaru i nieprawdziwe oświadczenie

Kara za złożenie nieprawdziwego oświadczenia

Niestety podobne przypadki miały już miejsce i gdy ktoś dopatrzy się niewłaściwości, może pociągnąć Pana lub koleżankę do odpowiedzialności karnej.

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 65 § 1 Kodeksu wykroczeń „kto umyślnie wprowadza w błąd organ państwowy lub instytucję upoważnioną z mocy ustawy do legitymowania:

 

1) co do tożsamości własnej lub innej osoby,

2) co do swego obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub zamieszkania,

– podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny”.

Umyślne wprowadzenie w błąd

Dla stwierdzenia wykroczenia z art. 65 § 1 wymagane jest, by sprawca umyślnie wprowadził w błąd organ państwowy lub instytucję upoważnioną z mocy ustawy do legitymowania co do tożsamości własnej lub innej osoby bądź też co do swego obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub zamieszkania.

 

Przez pojęcie błędu w omawianym przepisie należy rozumieć fałszywe przeświadczenie organu lub instytucji co do okoliczności w nim wymienionych, czyli co do tożsamości sprawcy lub innej osoby, obywatelstwa sprawcy, jego zawodu, miejsca zatrudnienia lub miejsca zamieszkania. Jak trafnie zauważono w literaturze, wprowadzenie organu lub instytucji w błąd co do obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub zamieszkania innej osoby jest na gruncie tego przepisu bezkarne (J. Wojciechowski, Kodeks wykroczeń, 1999, s. 91; M. Kulik, w: M. Mozgawa, Kodeks wykroczeń, 2009, s. 242). Organem państwowym jest każdy organ działający w imieniu państwa (O. Górniok, w: O. Górniok i in., Kodeks karny, t. 1, 2005, s. 261).

Organy państwowe

W kontekście omawianego wykroczenia może chodzić o wiele takich organów. Nie ma znaczenia w świetle znamion wykroczenia z art. 65 § 1, czy dany organ państwowy ma wyrażone wprost w przepisie prawo do legitymowania. Na gruncie komentowanego przepisu penalizowane jest wprowadzenie w błąd każdego organu państwowego odnośnie do danych w nim wskazanych (M. Kulik, w: M. Mozgawa, Kodeks wykroczeń, 2009, s. 244).

 

Całkiem osobno także, zdarzało się, iż niniejszy czyn zostaje zakwalifikowany jako składanie fałszywych zeznań na podstawie art. 233 Kodeksu karnego.

Wytłumaczenie okoliczności złożenia nieprawdziwego oświadczenia

Z uwagi na powyższe, jeżeli organ państwowy zauważy powyższą niewłaściwość – co jak wskazałam, już się zdarzało, właśnie na podobnych przypadkach, iż mężczyzna wskazywał jako osobę kierującą kobietę i odwrotnie – może pociągnąć Państwa do powyższej odpowiedzialności karnej. Jeżeli zdarzenie miało miejsce niedawno, proponuję więc wyjaśnić sytuację, iż pomyli Państwo np. terminy i doszło do nieumyślnego wprowadzenia w błąd, bowiem, jak Pan widzi, powyżej powyższe wykroczenie można popełnić jedynie umyślnie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 plus X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »