.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Hałas i głośne prace remontowe powodem rozwiązania umowy najmu

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska • Opublikowane: 27.05.2021 • Zaktualizowane: 27.05.2021

Od połowy grudnia jestem najemcą mieszkania. Od lutego w lokalu pod nim toczą się hałaśliwe prace remontowe. Spółdzielnia przewiduje, że potrwają co najmniej do końca kwietnia. Umowa ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia 1 miesiąca, na koniec miesiąca kalendarzowego. Nie wypowiedziałem umowy w lutym. Hałaśliwe prace odbywających się w godzinach od 8 rano do 8 wieczorem, od poniedziałku do soboty. Obawiam się ich negatywnego wpływu na mój stan zdrowia. 7 marca zwróciłem się do właściciela mieszkania z propozycją rozwiązania umowy z końcem marca. W odpowiedzi zostałem odesłany do zapisu w umowie o okresie wypowiedzenia. Czy ze względu na hałasy z lokalu remontowanego pod mieszkaniem mogę wymagać od właściciela uchylenia zapisu o okresie wypowiedzenia i konieczności opłaty czynszu za kwiecień? Umowa określa również termin zwrotu kaucji na miesiąc od dnia wydania przez najemcę mieszkania. Czy mogę wymagać od właściciela zwrotu kaucji do końca marca?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Hałas i głośne prace remontowe powodem rozwiązania umowy najmu

Rozwiązanie umowy najmu

Podkreślić należy, co istotne w tej sprawie, że zawarł Panu umowę najmu okazjonalnego, która jest uregulowana po części w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, a po części w ustawie Kodeks cywilny. Art. 19 d tejże ustawy o ochronie praw lokatorów wskazuje na dwie podstawy do jej rozwiązania:

 

  • upływ okresu, na jaki została zawarta,
  • wypowiedzenie, tj. z upływem okresu wypowiedzenia wskazanego w takiej umowie.

Umowa najmu okazjonalnego

Oprócz tego, jak każdy stosunek prawny, tak i najem okazjonalny może zostać rozwiązany w każdym czasie mocą porozumienia stron, przy czym tutaj jest to tyko forma fakultatywna, tj. wynajmujący nie musi zgodzić się na rozwiązanie najmu za porozumieniem stron (co zresztą stało się w Pana przypadku).

 

Co ważne, art. 19e owej ustawy o ochronie praw lokatorów wskazuje, że do najmu okazjonalnego lokalu przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów nie stosuje się, z wyjątkiem art. 2, art. 6 ust. 3, art. 10 ust. 1-3, art. 11 ust. 2 pkt 1–3, art. 13, art. 18 ust. 1 i 2, art. 19a-19d oraz art. 25d pkt 2, z zastrzeżeniem że właściciel dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 19b ust. 1. Część z tych przepisów odnosi się do wypowiedzenia umowy, ale tylko przez wynajmującego. Ustawa o ochronie praw lokatorów nie przewiduje żadnych możliwości dla lokatora dla wypowiedzenia najmu okazjonalnego poza upływem okresu na jaki zawarto umowę i poza rozwiązaniem za wypowiedzeniem w okresie wskazanym w umowie.

 

Zgodnie zaś z art. 673 § 3 Kodeksu cywilnego, który również do najmu okazjonalnego ma zastosowanie, jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie. Umowa nie przewiduje żadnych sytuacji dla najemcy do wypowiedzenia umowy w inny sposób niż zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Uciążliwy hałas w sąsiednim lokalu

Nadto, art. 682 Kodeksu cywilnego wskazuje, że jeżeli wady najętego lokalu są tego rodzaju, że zagrażają zdrowiu najemcy lub jego domowników albo osób u niego zatrudnionych, najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia, chociażby w chwili zawarcia umowy wiedział o wadach. Przepis ten ma zastosowanie nawet, gdy nie ma go wprowadzonego do umowy. Niemniej, w Pana przypadku nie może znaleźć zastosowania, a to dlatego, że hałas z innego lokalu nie jest wadą Pana lokalu i tym bardziej taką, która zagraża Pana zdrowiu lub życiu.

 

Hałas w sąsiednim lokalu jest poza działaniem i poza odpowiedzialnością wynajmującego. Nie ponosi on za ten fakt jakiejkolwiek winy.

 

Podsumowując powyższe, ma Pan prawo wypowiedzieć najem, tylko składając pisemne wypowiedzenie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Czyli składając wypowiedzenie na piśmie w marcu (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, wówczas zachowa Pan formę pisemną), najem rozwiąże się z końcem kwietnia. Jednakże za marzec i za kwiecień ma Pan obowiązek uiszczać opłaty zgodnie z umową, pod rygorem wytoczenia pozwu o zapłatę przez wynajmującego i naliczania odsetek za opóźnienie w płatności. Nie ma również żadnych podstaw, aby żądać zwrotu kaucji w innym terminie niż wskazany w umowie. Umowa jest zgodna z przepisami prawa i jeśli wynajmujący na mocy porozumienia nie godzi się na inne regulacje, to ma ku temu pełne prawo i jego działanie jest poprawne z prawnego punktu widzenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć - 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl