.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozwiązanie umowy o organizację wesela

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 28.05.2021 • Zaktualizowane: 28.05.2021

W 2019 roku podpisałem wraz z narzeczoną umowę na organizacje wesela w pewnej restauracji w terminie maj 2021. Jak wiadomo, na chwilę obecną są ograniczenia, aby ono się odbyło. Czy jest możliwość rozwiązania tej umowy bez ponoszenia kary? Czym moglibyśmy się kierować, by nakłonić wykonawcę na obustronne rozwiązanie umowy? Czy jest możliwość odzyskania zadatku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozwiązanie umowy o organizację wesela

Strony zawarły umowę o organizację przyjęcia weselnego. Umowa określa warunki odstąpienia od umowy – 120 dni przed terminem oraz kary umowne. Podstawa prawna: art. 475 § 1, art. 495 § 2 Kodeksu cywilnego

Brak możliwości organizacji wesela

W chwili obecnej, z uwagi na przepisy wprowadzone przez Rozporządzenia Rady Ministrów nie jest możliwe zorganizowanie przyjęcia weselnego zgodnie z umową.

 

Mamy do czynienia z tzw. następczą niemożliwością spełnienia świadczenia.

 

W przypadku gdy następcza niemożliwość świadczenia ma swoje źródło w okolicznościach, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązanie wygasa. Skutkiem w takiej sytuacji jest zwolnienie dłużnika z obowiązku świadczenia oraz wyłączenie po jego stronie odpowiedzialności odszkodowawczej.

Brak odpowiedzialności za niemożność organizacji wesela

Z uwagi na to, że ze względu na Rozporządzenia nie możecie zorganizować przyjęcia, są to okoliczności, za które żadna strona nie ponosi odpowiedzialności.

 

Ponieważ niemożliwość świadczenia jest wynikiem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności, to nie ma podstaw, aby obciążyć go negatywnymi skutkami tej sytuacji Także karą umowną.

 

W tym wypadku istotne jest także to, że jeżeli świadczenie jednej ze stron stało się niemożliwe tylko częściowo, to ta strona przestaje być zobowiązana tylko w tym zakresie, jednak jednocześnie traci prawo do odpowiedniej części świadczenia wzajemnego. Należy zaznaczyć, że w takim wypadku druga strona może od całej umowy odstąpić, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia (art. 495 § 2 Kodeksu cywilnego).

 

Gdy więc świadczenie umowne jednej ze stron, choć pierwotnie możliwe do wykonania, wskutek zmiany okoliczności nie może być wykonane, a niemożność jego wykonania jest obiektywna i trwała, to strona zobowiązana nie ponosi odpowiedzialności za tak powstałą niemożliwość wykonania świadczenia (a z całą pewnością tak będzie, jeżeli wyłączną przyczyną niemożliwości są okoliczności będące następstwem wybuchu pandemii, do których nie przyczyniła się strona zobowiązana), to zachodzi ww. następcza niemożliwość świadczenia regulowana w art. 475 § 1 Kodeksu cywilnego.

 

Zgodnie z art 495, który ma zastosowanie do obecnej sytuacji jako zobowiązania wzajemnego, strona zobowiązania, której świadczenie stało się niemożliwe do wykonania, nie może domagać się od strony przeciwnej spełnienia świadczenia wzajemnego, a gdyby już do tego doszło, obowiązana jest zwrócić to, co uzyskała zgodnie z przepisami o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Możliwość odstąpienia od umowy o organizację wesela

W przypadku, gdy częściowe spełnienie świadczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo zamierzony cel umowy traci dla strony przeciwnej na znaczeniu, to może ona od umowy odstąpić.

 

Reasumując – w piśmie do organizatora należy odstąpić od umowy, powołując się na ww. przepisy. Wezwać do zwrotu zadatku. Umowę oczywiście najlepiej rozwiązać na zasadzie porozumienia stron, ale jeśli nie będzie to możliwe, zapewne o zwrot zadatku trzeba będzie skierować sprawę do sądu.

 

Przepis art. 394 § 3 stanowi, że w razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. Powyższe odnosi się również do sytuacji, gdy niewykonanie umowy nastąpiło w skutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII minus 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl