Mamy 10 452 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wycofanie wkładu rolnego ze spółdzielni

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 12.09.2013

Nasz ojciec do swojej śmierci w 1996 roku był członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Jako wkład członkowski wniósł działki, które nie miały uregulowanego stanu prawnego. Obecnie spółdzielnia jest w likwidacji; dokonała zwrotu gruntów, które miały uregulowany status prawny. Jako spadkobiercy ojca chcemy wycofać wkład rolny. Czy spółdzielnia powinna uregulować stan prawny gruntów, czy to my powinniśmy się tym zająć? 

Ponadto działki są od lat nieuprawiane i przedzielone nasypem kolejowym (który powstał w okresie użytkowania przez spółdzielnię). Czy mamy prawo domagać się rekompensaty na doprowadzenie gruntów do stanu pierwotnego? Jeśli spółdzielnia chciałaby w ramach tej rekompensaty przekazać dodatkowe grunty o nieuregulowanym stanie prawnym, moglibyśmy przeprowadzić ich uwłaszczenie? 

Czy spółdzielnia może odstąpić od płacenia za użytkowane grunty (przed decyzją o likwidacji płaciła)?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Poniżej (z racji tego, że nie mam dostępu do statutu spółdzielni) wskazuję, jak kwestie wycofania wkładu rolnego ze spółdzielni są uregulowane w przepisach Prawa spółdzielczego (w skrócie: P.s.) i Kodeksu cywilnego (w skrócie: K.c.).

 

Śmierć osoby fizycznej będącej członkiem spółdzielni zawsze powoduje ustanie stosunku członkostwa. Stosunek członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej jest bowiem stosunkiem, w którym przeważającą rolę odgrywają elementy niemajątkowe. Niezależnie od tego, czy uzna się go za stosunek o charakterze niemajątkowym, czy też mieszanym (tzn. obejmującym też elementy majątkowe, niewątpliwie w tym stosunku obecne), nie ma możliwości, by utrzymał się w niezmienionej postaci po śmierci członka, gdyż – jak wiadomo – dziedziczeniu podlegają jedynie prawa i obowiązki majątkowe (art. 922 § 1 K.c.). Dlatego właśnie spadkobiercy zmarłego nie wstępują w jego miejsce i nie stają się z chwilą jego śmierci członkami spółdzielni.

 

W takiej sytuacji zwrotu udziału będą się mogły domagać inne osoby. Istnieją tu dwie możliwości. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (j.t.: Dz. U. 2003 r. Nr 188, poz. 1848) przewiduje instytucję szczególną względem ogólnego reżimu prawa spadkowego: stanowi, że członek może w deklaracji członkowskiej lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym spółdzielni wskazać osobę, której spółdzielnia obowiązana jest po jego śmierci wpłacić udziały (art. 16 § 3 P.s.). Ustawa dodaje, że prawo z tego tytułu nie należy do spadku.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Mamy tu zatem do czynienia z rozwiązaniem podobnym np. do tzw. zapisu bankowego (art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe; j.t.: Dz. U. 2002 r. Nr 72, poz. 665) i znanym także z innych ustaw (np. dotyczących funduszy emerytalnych). Prawo spółdzielcze nie ogranicza kręgu osób, które mogą zostać wskazane przez członka (np. do członków rodziny czy bliskich zmarłego lub szerzej do kręgu spadkobierców ustawowych), należy zatem przyjąć, że panuje tu pełna dowolność. W razie skorzystania przez członka z tej możliwości wierzytelność do spółdzielni o zwrot udziałów nie wchodzi w skład spadku, nie jest zatem np. przedmiotem postępowania działowego.

 

Jeżeli członek spółdzielni nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 16 § 3 P.s., wierzytelność do spółdzielni, której treścią jest żądanie zwrotu udziałów, wchodzi jako prawo majątkowe w skład spadku (art. 922 § 1 K.c.) i podlega ogólnemu reżimowi prawa spadkowego, tzn. przechodzi na spadkobierców zmarłego. Fakt ten sam w sobie nie zmienia niczego, jeśli chodzi o wymagalność roszczenia. Oczywiście siłą rzeczy zostaje wtedy spełniony warunek ustania członkostwa, ale nadal konieczne jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółdzielni za rok, w którym zmarł dany członek.

 

Prawo spółdzielcze przewiduje natomiast jedną odrębność, ponieważ zgodnie z art. 25 § 2 w sytuacji, gdy zmarły członek pozostawi więcej niż jednego spadkobiercę, spadkobiercy powinni w celu wykonywania przechodzących na nich praw majątkowych zmarłego (a zatem także prawa do zwrotu udziału) ustanowić wspólnego pełnomocnika lub wskazać zarządcę ustanowionego przez sąd przy odpowiednim zastosowaniu przepisów Kodeksu cywilnego o zarządzie rzeczą wspólną.

 

Zgodnie z art. 145 P.s.:

 

§ 1 Jeżeli statut lub umowa z członkiem inaczej nie postanawia, spółdzielnia nabywa prawo użytkowania wkładu gruntowego wniesionego przez członka, z chwilą przejęcia tego wkładu.

§ 2. Użytkowanie przez spółdzielnię wniesionych przez członka wkładów gruntowych regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Natomiast art. 148 P.s. stanowi, że:

 

§ 1. Jeżeli statut przewiduje wniesienie wkładu gruntowego, powinien określać zasady i termin jego wycofania w razie ustania członkostwa w spółdzielni oraz określać zasady częściowego wycofania wkładu gruntowego w czasie trwania członkostwa.

§ 2. Statut powinien określać również zasady i termin ostatecznych rozliczeń między członkiem wycofującym wkład gruntowy a spółdzielnią.

§ 3. Członek wycofujący swój wkład otrzymuje ten sam grunt, który wniósł, jeżeli potrzeby wspólnej gospodarki nie stoją temu na przeszkodzie. W przeciwnym wypadku otrzymuje równoważny grunt z uwzględnieniem interesów obu stron.

§ 4. W wypadku gdy występuje różnica w obszarze lub wartości użytkowej zwracanych gruntów, następuje między stronami rozliczenie według cen rynkowych z dnia rozliczenia.

§ 5. Przepisy paragrafów poprzedzających stosuje się odpowiednio do budynków i innych urządzeń stanowiących wkład, przy uwzględnieniu na rzecz spółdzielni stopnia ich normalnego zużycia na skutek użytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

 

Art. 149. W wypadku gdy grunt został wniesiony przez posiadacza samoistnego, a do chwili ustania członkostwa zasiedzenie nie nastąpiło, przedmiotem dalszego zasiedzenia staje się działka zamienna.

 

Z kolei zgodnie z art. 151 następcy prawni członka, jak również niebędący członkami właściciele gruntów wniesionych za ich zgodą do spółdzielni, mogą wycofać wkład gruntowy według zasad odnoszących się do członka, który wypowiedział członkostwo. Oznacza to, że „członek wycofujący swój wkład otrzymuje ten sam grunt, który wniósł, jeżeli potrzeby wspólnej gospodarki nie stoją temu na przeszkodzie. W przeciwnym wypadku otrzymuje równoważny grunt z uwzględnieniem interesów obu stron”.

 

Spółdzielnia była tylko użytkownikiem ziemi. Użytkowanie zaś wygasło w dniu śmierci członka spółdzielni – w 1996 r.

 

Co do zasady spółdzielnia zwraca tylko wkład, a więc ziemię, którą członek wniósł. Słusznie, że od lat nie jest uprawiana, bo spółdzielnia nie miała do tego prawa.

 

Odszkodowania można żądać od tego, kto faktycznie wykonał nasyp kolejowy.

 

Spółdzielnia nie musi regulować stanu prawnego gruntu, bo nie ma w tym interesu prawnego. Jej wniosek byłby oddalony przez sąd.

 

Jeśli spółdzielnia przekaże inne grunty – o nieuregulowanym stanie prawnym (choć nie wyobrażam sobie tego, w jaki sposób może przekazać coś, co nie jest jej własnością, a tylko użytkowała je przez okres trwania członkostwa) – to będą Państwo ich posiadaczami, ani ich nie będą Państwo mogli ani ich uwłaszczyć, ani zasiedzieć. Przesłanki do uregulowania stanu własności mogą istnieć wyłącznie w przypadku gruntów, które wniósł ojciec, ale na pewno nie w przypadku gruntów wniesionych przez kogoś innego.

 

Spółdzielnia ma obowiązek zwrócić to, co do niej wniesiono.

 

Członkostwo ustało, spółdzielnia nie jest już użytkownikiem ziemi. Użytkowanie wygasło, nie jest faktycznie wykonywane, a spółdzielnia ma prawo przestać płacić za użytkowanie.

 

Proszę zwrócić uwagę na kwestię zwrotu wkładu rolnego uregulowaną w statucie spółdzielni.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy + III =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Likwidacja spółdzielni

Jaka jest procedura likwidacji rolniczej spółdzielni produkcyjnej, która nie została przerejestrowana z rejestru spółdzielni do KRS, a na skutek zmniejszenia liczby członków i niedokonania uzupełnienia podlega likwidacji?

 

Rada nadzorcza spółdzielni a zasady wynagradzania

Spółdzielnia zatrudnia 15 osób i ma regulamin wynagradzania. Rada nadzorcza chce ten regulamin zmienić na niekorzyść pracowników, bo zmiany doprowadzą do obniżenia wynagrodzenia. Spółdzielnia jest w dobrej kondycji, przynosi zyski, nie jest w upadłości, ani nie toczy się wobec niej żadne postępowanie. Czy rada nadzorcza ma uprawnienia do zmiany zasad wynagradzania? Czy powinna takie zmiany uzasadnić? Czy pracownicy mogą wystąpić o spotkanie z radą nadzorczą, aby ta przekazała swoje propozycje i powody? Dodam, że nie ma żadnej organizacji związkowej.

Zmiana członków rady nadzorczej spółdzielni

Moja żona była członkiem rady nadzorczej spółdzielni. 10 członków rady wybrano 3 lata temu na 3-letnią kadencję. Rok temu rada została odwołana i wybrano 9 nowych członków, tj. zamieniono poprzednich, także moją żonę. Żona wniosła pozew o uchylenie uchwały walnego zgromadzenie. Czy wybrani członkowie rady mają kadencję według poprzedniego 3-letniego terminu (do 2015 r.), czy 3 lata biegną na nowo? Jak to liczyć dla żony, jeśli sąd uchyli uchwałę i żona znów będzie w radzie?

Odmowa przeniesienia zezwolenia na alkohol na przekształconą spółdzielnię

Dokonano uchwałami walnego zebrania połączenia dwóch gminnych spółdzielni. Spółdzielnia przejmująca wystąpiła do wójta o przejęcie przez nią zezwoleń na sprzedaż alkoholu po spółdzielni przejętej. Wójt odmówił, czy postąpił zgodnie z prawem?

Konkurencyjna działalność spółdzielni socjalnej

Urząd miasta utworzył spółdzielnię socjalną, której zakupił specjalistyczne narzędzia, przez co ta spółdzielnia jest bardziej konkurencyjna niż inne firmy i jako taka staje się monopolistą usług w dany mieście. Czy to legalna działalność?

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »