.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Termin odbioru poręczenia majątkowego

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 05.11.2018

Jaki jest termin odbioru poręczenia majątkowego po otrzymaniu listu z decyzją o jego uchyleniu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Termin odbioru poręczenia majątkowego

Środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego

Poręczenie majątkowe uregulowane w Kodeksie postępowania karnego (ustawa z dnia 06 czerwca 1997 r.) może być stosowane do chwili rozpoczęcia wykonania kary. Może jednak ustać wcześniej w przypadku skutecznego cofnięcia poręczenia, jego uchylenia lub zmiany na inny środek zapobiegawczy oraz w sytuacjach wskazanych w art. 269 § 2, czyli gdy postępowanie zakończono prawomocnie w sposób nieprzewidujący wykonania kary. Z chwilą ustania poręczenia majątkowego przedmiot poręczenia się zwraca, a sumę poręczenia się zwalnia. Taka sytuacja związana jest z przesłanym przez Panią postanowieniem o uchyleniu środka zapobiegawczego w postaci poręczenia majątkowego, w trybie art. 253 § 1. Jak wynika z uzasadnienia niniejszego postanowienia, w sprawie zapadł wyrok, który jest prawomocny. Konsekwencją tego jest uchylenie środka zapobiegawczego. W punkcie 2 sentencji wyroku sąd nakazał kasie tegoż sądu zwrot kwoty uiszczonej tytułem poręczenia.

Termin zwrotu uiszczonego poręczenia majątkowego

Przepisy Kodeksu nie przewidują regulacji terminu zwrotu uiszczonego poręczenia majątkowego. Na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego postanowienie jest wykonalne z chwilą wydania. Od tego więc dnia mogła się Pani domagać zwrotu wpłaconej kwoty.

 

Z art. 269 § 2 Kodeksu postępowania karnego wynika, że z chwilą ustania poręczenia majątkowego przedmiot poręczenia się zwraca, a sumę poręczenia się zwalnia. Mając na uwadze powyższe, zwrot przedmiotu poręczenia majątkowego powinien nastąpić bez zbędnej zwłoki, czyli zaraz po uprawomocnieniu się wyroku.

Zwrot poręczenia majątkowego wraz z odsetkami

Zgodnie z postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 06 listopada 2007 r. (sygn. akt II AKz 667/07, Apel. W-wa 2008/1, poz. 145) jeżeli kwota będąca przedmiotem poręczenia majątkowego była ulokowana na oprocentowanym rachunku bankowym, to z chwilą ustania poręczenia przedmiot poręczenia zwraca się poręczającemu wraz z odsetkami, jakie narosły od sumy złożonego poręczenia. W przeciwnym wypadku doszłoby bowiem do bezpodstawnego wzbogacenia Skarbu Państwa.

 

Jeżeli sąd opóźnia się ze zwrotem kwoty poręczenia, radziłabym napisać wniosek o zwrot tej kwoty do sądu, który rozpoznawał sprawę i wydawał wyrok. We wniosku należy powołać się na postanowienie, które jest podstawą zwrotu. Dobrze byłoby również określić sposób zwrotu (przekaz pocztowy, odbiór osobisty, przelew bankowy).

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX + 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton