Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedzialność za zobowiązania spółdzielni socjalnej

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 10.09.2014

Moja żona jest pracownikiem i wiceprezesem spółdzielni socjalnej. Spółdzielnia jest zadłużona. Czy jeśli żona się zwolni, to nadal będzie odpowiadać za zobowiązania spółdzielni socjalnej?

Katarzyna Nosal

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Spółdzielnia socjalna jest osobą prawną i jako taka odpowiada za swoje zobowiązania swoim majątkiem, a nie majątkiem członków czy członków organów. Innymi słowy, wierzyciele spółdzielni mogą zwrócić się z egzekucją przeciwko majątkowi spółdzielni. Brak jest w ustawie Prawo spółdzielcze czy ustawie o spółdzielniach socjalnych przepisów podobnych do tych, które obowiązują w ustawie Kodeks spółek handlowych, według których członkowie zarządu odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie ze spółką, chyba że w odpowiednim czasie zgłosili upadłość spółki.

 

Jedyna sytuacja, w której członkowie zarządu odpowiadają za zobowiązania spółdzielni socjalnej, dotyczy zobowiązań podatkowych oraz wobec ZUS-u. Zgodnie z art. 116a ustawy Ordynacja podatkowa „za zaległości podatkowe innych osób prawnych niż wymienione w art. 116 odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie organów zarządzających tymi osobami. Przepisy art. 116 stosuje się odpowiednio”.

 

Powoduje to, że konieczne jest sięgnięcie do art. 116 ww. ustawy. Przepis ten stanowi:

 

„§ 1. Za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek zarządu:


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

1) nie wykazał, że:

a) we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie zapobiegające ogłoszeniu upadłości (postępowanie układowe) albo


b) niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości (postępowania układowego) nastąpiło bez jego winy;

 

2) nie wskazuje mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części.

 

§ 2. Odpowiedzialność członków zarządu obejmuje zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu, oraz zaległości wymienione w art. 52 powstałe w czasie pełnienia obowiązków członka zarządu”.

 

W pozostałym zakresie za zobowiązania spółdzielni socjalnej odpowiada ona sama swoim majątkiem i kwestia bycia w tym momencie wiceprezesem czy opuszczenie spółdzielni nie mają znaczenia.

 

Inną kwestią jest sprawa odpowiedzialności członka zarządu wobec samej spółdzielni za decyzje przez niego podejmowane w trakcie trwania jego członkostwa. Tutaj należy uznać, że odpowiada on na zasadach ogólnych za spowodowanie szkody swoim działaniem na rzecz osoby przez siebie reprezentowanej. Odpowiada on za swoje działania w czasie, gdy pełnił swoją funkcję. Tu nie ma znaczenia, czy był, czy jest członkiem zarządu. Odpowiada za swoje działania z okresu, w którym je podejmował. Oczywiście odpowiedzialność odszkodowawcza nie trwa wiecznie. Tego rodzaju roszczenia spółdzielni (o szkodę wyrządzoną przez członka zarządu) przedawniają się z upływem 3 lat od powstania szkody.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 minus sześć =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Odpowiedzialność za długi spółdzielni mieszkaniowej

Jestem członkiem spółdzielni mieszkaniowej, mam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Moja spółdzielnia mieszkaniowa ma duże długi, które widnieją także w księdze wieczystej mojego budynku. Czy jeżeli zostanie ogłoszona upadłość spółdzielni, będę odpowiadał za część jej długów?

Likwidacja spółdzielni

Jaka jest procedura likwidacji rolniczej spółdzielni produkcyjnej, która nie została przerejestrowana z rejestru spółdzielni do KRS, a na skutek zmniejszenia liczby członków i niedokonania uzupełnienia podlega likwidacji?

 

Rada nadzorcza spółdzielni a zasady wynagradzania

Spółdzielnia zatrudnia 15 osób i ma regulamin wynagradzania. Rada nadzorcza chce ten regulamin zmienić na niekorzyść pracowników, bo zmiany doprowadzą do obniżenia wynagrodzenia. Spółdzielnia jest w dobrej kondycji, przynosi zyski, nie jest w upadłości, ani nie toczy się wobec niej żadne postępowanie. Czy rada nadzorcza ma uprawnienia do zmiany zasad wynagradzania? Czy powinna takie zmiany uzasadnić? Czy pracownicy mogą wystąpić o spotkanie z radą nadzorczą, aby ta przekazała swoje propozycje i powody? Dodam, że nie ma żadnej organizacji związkowej.

Zmiana członków rady nadzorczej spółdzielni

Moja żona była członkiem rady nadzorczej spółdzielni. 10 członków rady wybrano 3 lata temu na 3-letnią kadencję. Rok temu rada została odwołana i wybrano 9 nowych członków, tj. zamieniono poprzednich, także moją żonę. Żona wniosła pozew o uchylenie uchwały walnego zgromadzenie. Czy wybrani członkowie rady mają kadencję według poprzedniego 3-letniego terminu (do 2015 r.), czy 3 lata biegną na nowo? Jak to liczyć dla żony, jeśli sąd uchyli uchwałę i żona znów będzie w radzie?

Konkurencyjna działalność spółdzielni socjalnej

Urząd miasta utworzył spółdzielnię socjalną, której zakupił specjalistyczne narzędzia, przez co ta spółdzielnia jest bardziej konkurencyjna niż inne firmy i jako taka staje się monopolistą usług w dany mieście. Czy to legalna działalność?

Śmierć członka spółdzielni rolnej

W kwietniu spółdzielnia rolna została postawiona w stan likwidacji, a w lipcu zmarł jej członek i został wykreślony z rejestru członków. Udział członkowski został wypłacony żonie, zgodnie ze wskazaniem w deklaracji członkowskiej. Czy spadkobiercy zmarłego członka mają prawo do majątku, który pozostanie po spłaceniu wszystkich zobowiązań w procesie likwidacyjnym spółdzielni? Statut spółdzielni mówi, że pozostały majątek ma być w całości lub części podzielony między członków, którym do chwili postawienia spółdzielni w stan likwidacji nie wypłacono udziałów członkowskich. Czy spadkobiercy mają prawo domagać się majątku od spółdzielni po jej zmarłym członku?

Majątek spółdzielni

Nasz problem wiąże się z majątkiem spółdzielni, która została postawiona w stan likwidacji. Częścią wspólną nieruchomości będzie odtąd zarządzać nasza wspólnota mieszkaniowa, jej też zostanie przekazany cały majątek spółdzielni. Główny problem dotyczy jednak lokalu użytkowego wyodrębnionego wcześniej na rzecz spółdzielni. Czy jego przekazanie wiązać się będzie z koniecznością zapłaty podatku CIT? Jakie skutki podatkowe wywoła przekazanie lokalu mocą uchwały ostatniego walnego zgromadzenia członków na rzecz osób fizycznych (wszystkich członków spółdzielni), a jakie przekazanie lokalu mocą uchwały ostatniego walnego zgromadzenia członków na rzecz wspólnoty mieszkaniowej?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »