Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup repliki miecza samurajskiego za granicą i wysyłka do Polski

Autor: Grzegorz Gęborek • Opublikowane: 30.01.2019

Chcę kupić za granicą wysyłkowo ze sklepu w Wielkiej Brytanii replikę miecza samurajskiego. Czy wysłanie takiego miecza do Polski jest legalne? Czy może ten, co wysyła, powinien jakoś specjalnie opisać paczkę z mieczem, aby uniknąć problemów?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup repliki miecza samurajskiego za granicą i wysyłka do Polski

Fot. Fotolia

W pierwszej kolejności należy ustalić, czy przypadkiem przywóz oraz posiadanie miecza samurajskiego, a więc w znaczeniu potocznym – broni białej – nie jest zakazane w Polsce oraz czy nie wymaga uzyskania odpowiednich zezwoleń oraz zgłoszeń.

 

Zasady przewozu przez terytorium Polski oraz przywozu z zagranicy i wywozu za granicę broni i amunicji, jak również zasady posiadania broni i amunicji zostały uregulowane w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. Pojęcie broń biała zostało zdefiniowane w art. 4 ust. 1 pkt. 4) podpunkt a):

 

„Art. 4. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o broni, należy przez to rozumieć:

 

4) narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu:

a) broń białą w postaci:

– ostrzy ukrytych w przedmiotach niemających wyglądu broni,

– kastetów i nunczaków,

– pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierających wkładki z takiego materiału,

– pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, imitujących kij bejsbolowy, ”.

 

Wobec powyższego replika miecza samurajskiego nie stanowi broni białej w rozumieniu ustawy, nie jest zatem wymagane zezwolenie zarówno na przywóz, jak i posiadanie miecza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawa wyglądałaby inaczej, gdyby ostrze miecza zostało ukryte, np. w lasce. Z treści zadanego przez Pana pytania wynika, że tak jednak nie jest.

 

Pańskie wątpliwości budzi również legalność przesłania miecza z zagranicy przesyłką pocztową. Jako iż ustawa dopuszcza możliwość przesłania broni z zagranicy za pośrednictwem operatorów świadczących usługi pocztowe, o ile świadczą oni tego rodzaju usługi (art. 36 ust. 1), to przesłanie repliki miecza niebędącej bronią nie jest zakazane. Jedynie dla porządku wskażę, iż zakazane jest przesyłanie broni lub amunicji za pośrednictwem innych podmiotów niż określone w art. 36 ust. 1.

 

W takie sytuacji organy celne, a także przewożące przesyłki podmioty, inne niż określone w art. 36 ust. 1, w razie stwierdzenia naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 36 ust. 2, zatrzymują przesyłkę, zawiadamiając o tym najbliższy organ Policji, który niezwłocznie protokolarnie przejmuje broń lub amunicję do depozytu.

 

Operator świadczący usługi pocztowe, któremu zlecono przesłanie broni lub amunicji, jest obowiązany posiadać kopie dokumentów potwierdzających legalność posiadania broni lub amunicji przez zbywcę i nabywcę, o ile dokumenty takie są wymagane (art. 36 ust. 5). Pańskiego przypadku to jednak nie dotyczy, gdyż w przesyłka nie będzie zawierała broni. Przesłanie miecza nie powinno zatem przysporzyć problemów.

 

W liście przewozowym sprzedawca powinien jasno wskazać, że przesyłka zawiera współcześnie wykonaną replikę miecza samurajskiego – rekwizytu filmowego, aby uniknąć ewentualnych komplikacji związanych z ochroną zabytków.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 minus V =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki