.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wpisanie na listę dłużników bez wyroku sądowego - czy to jest zgodne z prawem?

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 07.02.2019 • Zaktualizowane: 12.02.2021

Zostałam wpisana na listę dłużników KRD BIG bez wyroku sądowego, czy to jest zgodne z prawem? W roku 1998 miałam kredyt, który spłacałam, ale miałam trudną sytuację i oddałam samochód w rozrachunku. Samochód został sprzedany, a bank nic się nie odzywał, ale i rozliczenia nie dał.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wpisanie na listę dłużników bez wyroku sądowego - czy to jest zgodne z prawem?

Fot. Fotolia

Czy bank może przekazać do KRD BIG informację o zobowiązaniu konsumenta mimo braku prawomocnego orzeczenia sądowego?

Aktualnie, tj. od 14 czerwca 2010 r., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. działa w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1015) oraz Regulamin Zrządzania Danymi Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A., zatwierdzony w drodze decyzji Ministra Gospodarki, po zasięgnięciu opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Zgodnie z ww. regulacjami bank może przekazać do biura informację gospodarczą o zobowiązaniu konsumenta – mimo braku prawomocnego orzeczenia sądowego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności stwierdzającego zaległość – jeśli spełnione są łącznie niżej wskazane warunki:

 

  1. po pierwsze, zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym (np. w związku z zawarciem umowy pożyczki czy innej umowy cywilnoprawnej,
  2. po drugie, łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika będącego konsumentem wobec banku wynosi co najmniej 200 złotych (w przypadku przedsiębiorców 500 zł) oraz są one wymagalne od co najmniej 60 dni (innymi słowy chodzi o sytuację, gdy kredytobiorca ma zaległość w płatnościach rat na co najmniej 200 zł i pozostaje w opóźnienie od co najmniej 60 dni),
  3. po trzecie, upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez bank listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi osobiście, wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.

Aktualizacja danych dłużnika w Krajowym Rejestrze Dłużników

Dane w KRD przechowywane są przez 10 lat lub do momentu spłaty zobowiązania. Niemniej w ciągu 14 dni od spłaty zobowiązania bank miał obowiązek usunąć Panią z Krajowego Rejestru Dłużników lub zaktualizować dane co do kwoty zadłużenia (jeśli spłata długu była częściowa).

 

Natomiast przed 14 czerwcem 2010 r. obowiązywała ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424 z późn. zm.). Jednak w przypadku zaległości z tytułu kredytów konsumenckich obowiązywały te same zasady. Jeśli spłaciła Pani przedmiotowy dług wobec banku w całości lub dług wpisany do KRD jest niezgodny z rzeczywistością na Pani niekorzyść, winna Pani wezwać bank do usunięcia wpisu lub jego zaktualizowania. Nadto może Pani zgłosić do KRD zarzut, który biuro ma obowiązek rozpatrzyć w ciągu 21 dni. KRD wezwie wówczas bank do ustosunkowania się do zarzutu w terminie 14 dni. W przypadku milczenia banku wpis jest usuwany. Po trzecie, może Pani złożyć doniesienie do prokuratury lub na policję o podejrzeniu popełnienia przestępstwa poświadczenia nieprawdy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl