Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wpisanie na listę dłużników bez wyroku sądowego - czy to jest zgodne z prawem?

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 07.02.2019

Zostałam wpisana na listę dłużników KRD BIG bez wyroku sądowego, czy to jest zgodne z prawem? W roku 1998 miałam kredyt, który spłacałam, ale miałam trudną sytuację i oddałam samochód w rozrachunku. Samochód został sprzedany, a bank nic się nie odzywał, ale i rozliczenia nie dał.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wpisanie na listę dłużników bez wyroku sądowego - czy to jest zgodne z prawem?

Fot. Fotolia

Aktualnie, tj. od 14 czerwca 2010 r., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. działa w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1015) oraz Regulamin Zrządzania Danymi Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A., zatwierdzony w drodze decyzji Ministra Gospodarki, po zasięgnięciu opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Zgodnie z ww. regulacjami bank może przekazać do biura informację gospodarczą o zobowiązaniu konsumenta – mimo braku prawomocnego orzeczenia sądowego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności stwierdzającego zaległość – jeśli spełnione są łącznie niżej wskazane warunki:

 

  1. po pierwsze, zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym (np. w związku z zawarciem umowy pożyczki czy innej umowy cywilnoprawnej,
  2. po drugie, łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika będącego konsumentem wobec banku wynosi co najmniej 200 złotych (w przypadku przedsiębiorców 500 zł) oraz są one wymagalne od co najmniej 60 dni (innymi słowy chodzi o sytuację, gdy kredytobiorca ma zaległość w płatnościach rat na co najmniej 200 zł i pozostaje w opóźnienie od co najmniej 60 dni),
  3. po trzecie, upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez bank listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi osobiście, wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.

 

Dane w KRD przechowywane są przez 10 lat lub do momentu spłaty zobowiązania. Niemniej w ciągu 14 dni od spłaty zobowiązania bank miał obowiązek usunąć Panią z Krajowego Rejestru Dłużników lub zaktualizować dane co do kwoty zadłużenia (jeśli spłata długu była częściowa).

 

Natomiast przed 14 czerwcem 2010 r. obowiązywała ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424 z późn. zm.). Jednak w przypadku zaległości z tytułu kredytów konsumenckich obowiązywały te same zasady. Jeśli spłaciła Pani przedmiotowy dług wobec banku w całości lub dług wpisany do KRD jest niezgodny z rzeczywistością na Pani niekorzyść, winna Pani wezwać bank do usunięcia wpisu lub jego zaktualizowania. Nadto może Pani zgłosić do KRD zarzut, który biuro ma obowiązek rozpatrzyć w ciągu 21 dni. KRD wezwie wówczas bank do ustosunkowania się do zarzutu w terminie 14 dni. W przypadku milczenia banku wpis jest usuwany. Po trzecie, może Pani złożyć doniesienie do prokuratury lub na policję o podejrzeniu popełnienia przestępstwa poświadczenia nieprawdy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 plus 1 =

»Podobne materiały

Błędna data w umowie

Pracownik biura pośrednictwa nieruchomości podał błędną (o rok wcześniejszą) datę w umowie, którą z nim zawarłam. Czy taka umowa jest automatycznie nieważna? Jeśli nie, to czy można ją wypowiedzieć? Straciłam zaufanie do tej osoby i nie chcę z nią współpracować.

 

Kupujący zapoznał się ze stanem technicznym – postanowienie niedozwolone?

Jeśli podczas kupna samochodu w komisie na fakturze VAT znajduje się klauzula: „Kupujący zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i w związku z tym nie będzie występował do sprzedawcy z roszczeniami z tego tytułu”, to czy takie postanowienie jest nieważne i nie należy się nim przejmowa

 

Sąd dla nieletnich – co czeka 14-latka, który dopuścił się kradzieży?

Byłem dziś z moim 14-letnim synem na komisariacie w celu złożenia zeznań w sprawie kradzieży. Syn ukradł myszkę do komputera, podobno namówił go kolega (nie mamy problemów finansowych). Został przyłapany. Podobno czeka nas sąd rodzinny. Jak sprawa będzie wyglądała i co grozi synowi? Jest to jeg

 

Rozwiązanie spółki cywilnej i podział jej majątku

Jestem wspólnikiem 2-osobowej spółki cywilnej. Drugi wspólnik nie godzi się na jej rozwiązanie, mimo że od dawna nie interesują go sprawy firmy. Jeśli więc złożę do sądu wniosek o rozwiązanie spółki, czy wspólnik może ją przejąć? Czy mam szansę, że sąd podzieli majątek spółki (urządze

 

Przejście na emeryturę i zostawienie firmy dzieciom

Prowadzimy spółkę cywilną, ale jestem z mężem osobnymi przedsiębiorcami. Zamierzamy przejść na emeryturę i pozostawić firmę czwórce dorosłych dzieci, które obecnie prowadzą własne działalności w tej samej branży lub są zatrudnione w naszej firmie. Jak formalnie to zrobić, aby nie płacić podatku doch

 

Udokumentowanie dochodów przy budowie domu

Moja siostra buduje dom z własnych środków. Ma wieloletnie oszczędności, ale zarobki wykazywane w jej rodzinie są mniejsze. I tu pojawia się problem (chodzi o zabezpieczenie się przed urzędem skarbowym) i w związku z tym mam kilka pytań. Czy mogę siostrze przekazać pieniądze lub zakupić materiały bu

 

Wyrównanie świadczenia rentowego

Wniosek o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy złożyłem w styczniu 2009 r. Otrzymałem dwukrotnie decyzję odmowną, po czym skierowałem sprawę do sądu i wygrałem. Przyznano mi rentę od 01.01.2010 r. i od tego dnia otrzymałem wyrównanie. Od złożenia wniosku do ZUS minął jednak rok bezowocnyc

 

Import ziół leczniczych – urząd celny kwestionuje legalność przesyłki

Prowadzę stronę internetową indyjskiej firmy wysyłkowej, która sprzedaje zioła lecznicze, wysyłając produkty bezpośrednio z Indii do klientów. Domena internetowa jest moja. Na stronie internetowej nie ma danych tej firmy, jednak jest informacja, że wszystkie produkty wysyłają właśnie oni. Przelewy o

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »