.
Udzieliliśmy ponad 123,6 tys. porad prawnych i mamy 14 119 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Spis rzeczy wspólnych przy podziale majątku

Opis Problemu:

Chcę złożyć do sądu wniosek o podział majątku. Planuję spłacić byłą żonę z mieszkania, które nadal mamy we wspólnym kredycie (dla banku potrzebny jest wyrok). Czy muszę dołączyć spis wszystkich rzeczy wspólnych z dnia rozwodu we wniosku o podział majątku? Jaką ich wartość wpisać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Spis rzeczy wspólnych przy podziale majątku

Fot. Fotolia

Podział majątku wspólnego

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego skład i wartość spadku ulegającego podziałowi ustala sąd. Oznacza to, że sąd ma obowiązek dokładnego zbadania, co wchodzi w skład majątku wspólnego i jaka jest wartość jego poszczególnych składników, a także majątku w całości. Pamiętać należy, że podziałowi podlegają tylko te składniki majątku, które wchodziły do niego w momencie ustania wspólności, czyli w dniu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Jeśli w skład majątku wchodzi nieruchomość, sąd ustala także jej przynależność do majątku wspólnego lub osobistego małżonków (nawet jeśli w księdze wieczystej wpisany był tylko jeden małżonek). Sąd ustala także wartość przedmiotów majątkowych podlegających podziałowi.

 

Więc skład majątku wspólnego, jaki podlega podziałowi, ustala się według stanu na dzień ustania wspólności majątkowej, ale wartość tego majątku ustala się według cen rynkowych z daty dokonywania podziału. Oznacza to, że we wniosku powinno się wskazać składniki majątku wspólnego, które istniały w dacie ustania wspólności majątkowej (w tym przypadku wyrok rozwodowy).

Ustalenie wartości składników majątku wspólnego

W orzecznictwie nie ma wątpliwości, że wartość majątku podlegającemu podziałowi ustala się na dzień dokonania podziału majątku, czyli na dzień orzekania lub podziału umownego. Zmiany w tym majątku polegające na utracie wartości poszczególnych jego składników mogą być dochodzone jako odrębne roszczenia w sprawie o podział majątku wspólnego.

 

Zatem ustalenie wartości składników majątku wspólnego następuje według cen z chwili orzekania o podziale, a nie z chwili ustania wspólności lub innej chwili. Ustalenie to powinno zostać dokonane w oparciu o ceny rynkowe oraz powinno uwzględniać wszelkie obciążenia ustanowione na majątki (np. hipoteka na nieruchomości), gdyż realnie zmniejszają one wartość majtku.

 

W praktyce sąd może wziąć pod uwagę sugestię samych małżonków co do wartości majątku, pod warunkiem, że ich propozycja będzie zgodna. O ile zgodna wycena dokonana przez małżonków nie jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego oraz nie narusza rażąco interesu jednego z byłych małżonków, powinna ona być uwzględniana przez sąd. W opisanej sytuacji uznałbym za możliwe przyznanie byłej małżonce prawa do rzeczy ruchomych w całości bez spłaty lub ze spłatą na Pana rzecz.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Postępowanie o podział majątku

W postępowaniu o podział majątku dzieli się aktywa, a nie pasywa. Co do zasady nie jest dopuszczalne zobowiązanie jednego z małżonków do spłacenia wspólnego długu i zwolnienie drugiego z tego długu. W praktyce (za zgodą małżonków) spotyka się obciążenia jednego lub obojga w oznaczonych częściach obowiązkiem spłaty określonego długu wspólnego (lub jego całości).

 

We wniosku powinien Pan wskazać składniki, jakie Państwo chcą podzielić. Ich wartość na chwilę obecną (teraźniejszą wartość), ale według ich stanu z dnia ustania wspólności majątkowej (2010).

 

Jeżeli podział ma być zgodny oraz zależy Państwo na mieszkaniu, to proponuję:

 

  • zawarcie zwykłej pisemnej umowy o podziel częściowym majątku wspólnego obejmującej tylko rzeczy ruchome (bez mieszkania),
  • wystąpienie do sądu z wnioskiem o podział obejmujący tylko mieszkanie ze wskazaniem, że co do reszty majątku już się Państwo porozumieli co do jego podziału.

 

Dzięki temu zniknie konieczność wyliczania innych składników oraz znikną wątpliwości co do wartości tych składników w sądzie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Bogusław Nowakowski

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny od 1993 r., redaktor merytoryczny periodyku „Teczka spółki z o.o.”, autor wielu publikacji i właściciel kancelarii prawnej. Specjalizuje się głównie w prawie handlowym (spółki kapitałowe, zwłaszcza spółki z o.o. – odpowiedzialność członków spółek, operacje na udziałach spółek), prawie spadkowym oraz rodzinnym (rozwody i podziały majątkowe: małżeńskie, spadkowe, współwłasności).


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 plus osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl