Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczenie usługi zrealizowanej dla firmy z USA

Autor: Adam Dąbrowski • Opublikowane: 05.11.2020

Jako osoba fizyczna zrealizowałem usługę dla firmy z USA (napisałem artykuł dla portalu internetowego). Nie prowadzę działalności gospodarczej – była to usługa jednorazowa. Za tę usługę otrzymałem zapłatę, wcześniej wypełniając wniosek W-8-BEN, który, jak rozumiem, umożliwia uniknięcie podwójnego opodatkowania, przesuwając obowiązek zapłaty podatku na moją stronę. Jakie kroki muszę wykonać, aby prawidłowo rozliczyć podatek za taką usługę? Czy powinienem poczekać do składania kolejnej deklaracji PIT, gdzie taki dochód dodam do przychodów z pracy na etacie, a następnie Urząd Skarbowy wskaże mi kwotę podatku do zapłaty? Obawiam się, jak może to zostać zinterpretowane i wolałbym to zapłacić teraz, w najprostszy możliwy sposób – jako osoba fizyczna.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozliczenie usługi zrealizowanej dla firmy z USA

Formularz W-8-BEN – podatek do zapłaty w Polsce

Spójrzmy na elementy usługi, które mają znaczenie dla opodatkowania: Otóż firma z USA zleciła Panu wykonanie usługi online. Płatność została wysyłana poza granice Stanów Zjednoczonych, co skutkowałoby po stronie owej firmy obowiązkiem pobrania stosownego podatku federalnego, tzw. withholding tax – od każdej płatności wysłanej poza granicę USA. Pan posiada rezydencję podatkową w Polsce, z którą Stany Zjednoczone podpisały umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

W tej sytuacji może Pan uniknąć podatku u źródła w USA, przygotowując i dostarczając do swojego płatnika – zleceniodawcy w USA formularz W-8-BEN. Wystawienie dla firmy z USA tego formularza wskazuje, że podatek zapłaci Pan samodzielnie w Polsce.

 

Formalnie powinien Pan ustalić datę wpływu środków na Pana rachunek w Polsce. Następnie dokonać przeliczenia przychodu na złotówki wg kursu NBP. Jak stanowi ustawa PIT (o podatku dochodowym od osób fizycznych):

 

„Art. 11a. 1. Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.”

 

Rodzaj umowy z amerykańską firmą a koszty uzyskania przychodu

Umowa, jaką Pan zawarł, to według prawa polskiego umowa-zlecenie lub umowa o dzieło. W takich przypadkach ustawa PIT ustala wielkość kosztów. Zwykła umowa-zlecenie lub o dzieło to 20% przychodu. Według ustawy PIT:

 

Art. 22. (…) 9. Koszty uzyskania niektórych przychodów określa się:

4) z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 – w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód; (…).”

 

Art. 13. Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się: (…)

8) przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od: a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, (…).”

 

Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Tutaj byłby to ten sam dzień co dzień wpływu na konto pieniędzy za usługę.

 

Jeśli jest Pan w stanie udokumentować koszty w kwocie wyższej niż 20%, może je Pan wliczyć, ale to na Panu jako podatniku ciąży obowiązek posiadania dowodów na poniesienie tych kosztów (w tym ich wyliczenia). Nadto należy mieć na uwadze, że aby wydatek zaliczyć w koszty uzyskania przychodu, musi być on:

 

  • wydatkiem poniesionym w związku z wykonywanymi czynnościami,
  • wydatkiem poniesionym w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
  • niewymieniony w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Rozliczenie przychodu za artykuł krok po kroku

Wnioski końcowe są adekwatne do sytuacji:

 

  • ustalenie przychodu w złotówkach wg właściwego kursu NBP,
  • ustalenie i odjęcie kosztów,
  • ustalenie wielkości zaliczki wg stawki właściwej dla łącznych Pana dochodów (zlecenie i praca) oraz jej wpłata,
  • ujęcie wszystkiego w rozliczeniu rocznym za dany rok.

 

I ostatnia uwaga: Od różnicy oblicza Pan zaliczkę wg prawa polskiego oraz uiszcza ją do właściwego urzędu skarbowego. Zaliczka tylko od tego przychodu to 18%. Jednak powinien Pan jeszcze wziąć pod uwagę dochody z pracy i łączyć je dla potrzeb obliczenia zaliczki. Gdyby łączny dochód okazał się wyższy niż 85 528 zł, zaliczka powinna wynosić 32% od kwoty nadwyżki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 - 2 =

»Podobne materiały

Wspólna odpowiedzialność materialna pracowników za towar

Mam problem dotyczący umów o wspólnej odpowiedzialności materialnej za towar. Firma, która mnie zatrudnia, chce takie umowy wprowadzić. W miejscu, gdzie pracuję, jest 7 pracowników. Wartość magazynu to około 1 mln zł. Obawiam się tych umów, ponieważ nie do końca wiem, co to dla mnie oznacza. Magazyn

 

Cofnięcie wniosku

Postanowiłam wycofać wniosek o podział masy spadkowej. Złożyłam odpowiednie pismo. Czy w takiej sytuacji powinnam otrzymać z sądu zawiadomienie o umorzeniu postępowania?  

 

Starania o wcześniejszy zwrot zatrzymanego prawa jazdy

Kilka tygodni temu zostałam zatrzymana przez policję przy rutynowej kontroli (nie złamałam przepisów ruchu drogowego). Poddano mnie badaniu alkomatem. Okazało się, że miałam ok. 1 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Zostałam zatrzymana; zabrano mi prawo jazdy. Wyraziłam zgodę na dobrowolne poddani

 

Jakie grożą konsekwencje za składanie fałszywych zeznań na policji?

Moja przyjaciółka złożyła zawiadomienie na policji o wyłudzeniu kredytu, tymczasem sama go wzięła, ale bała się przyznać mężowi, który odebrał list z banku, więc skłamała. Policja rozpoczęła dochodzenie. Teraz z obawy, że i tak się wszystko wyda, chce zgłosić na policji, że to ona wzięła ten kredyt.

 

Podatek w Polsce po sprzedaży domu w UK

Od prawie 20 lat mieszkam w UK razem z żoną i dziećmi. W UK zakupiłem dom. Obecnie planuję sprzedaż tego domu i powrót do Polski. Czy będę musiał zapłacić podatek w Polsce po sprzedaży domu w UK?

 

Rozliczenie z US właściciela spółki typu LLC

Jestem osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Podlegam w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (polski rezydent podatkowy). Jestem jedynym właścicielem spółki typu LLC (Limited Liability Company), która została zarejestrowana w stanie Nevada w USA. Spółka jest jed

 

Brak pieczątki imiennej na świadectwie pracy a uznanie tego dokumentu przez ZUS

Złożyłam do ZUS wniosek o emeryturę, której mi nie przyznano, ponieważ brakuje mi 15 miesięcy zatrudnienia. Nie zostały one uznane, gdyż na świadectwie pracy z lat 1957-1959 nie ma pieczątki imiennej referenta kadr. Czy ta pieczątka jest taka ważna? Co powinnam zrobić, by udowodnić fakt zatrudnienia

 

Zaliczenie służby w policji do stażu pracy

Jestem emerytowanym policjantem, mam świadectwo służby. Po 5 latach od czasu przejścia w stan spoczynku mam zamiar podjąć pracę w samorządzie. Czy służba zostanie zaliczona do stażu pracy? W kadrach jednostki samorządowej zostałem poinformowany, że mogę mieć niezaliczoną służbę do stażu, ponieważ pr

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »