Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wspólna odpowiedzialność materialna pracowników za towar

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 10.09.2019

Mam problem dotyczący umów o wspólnej odpowiedzialności materialnej za towar. Firma, która mnie zatrudnia, chce takie umowy wprowadzić. W miejscu, gdzie pracuję, jest 7 pracowników. Wartość magazynu to około 1 mln zł. Obawiam się tych umów, ponieważ nie do końca wiem, co to dla mnie oznacza. Magazyn jest wyposażony w monitoring. Załóżmy, że wszyscy pracownicy podpisali taką umowę. Jeśli w magazynie zaginie towar o wartości np. 700 tys. zł, czy wszyscy solidarnie będziemy musieli oddawać po 100 tys.? Jest to dla mnie gigantyczna suma, ponieważ zarabiam 2500 zł miesięcznie. Jak wygląda możliwość ściągania takiej kwoty od strony pracodawcy? Czy musiałabym oddawać całą kwotę? Co się stanie, jeśli zginie towar, a okaże się, że monitoring w firmie nie działał? Czy może to zmniejszyć kwotę roszczenia pracodawcy? Jak uchronić się przed ryzykiem, skoro wiem, że jeśli nie podpiszę umowy o odpowiedzialności, to stracę pracę?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Kwestie odpowiedzialności majątkowej, o które Pani pyta, regulują art. 125 Kodeksu pracy (K.p.), który w całości zacytuję:

 

„Art. 125. § 1. Na zasadach określonych w art. 124 pracownicy mogą przyjąć wspólną odpowiedzialność materialną za mienie powierzone im łącznie z obowiązkiem wyliczenia się. Podstawą łącznego powierzenia mienia jest umowa o współodpowiedzialności materialnej, zawarta na piśmie przez pracowników z pracodawcą.

§ 2. Pracownicy ponoszący wspólną odpowiedzialność materialną odpowiadają w częściach określonych w umowie. Jednakże w razie ustalenia, że szkoda w całości lub w części została spowodowana przez niektórych pracowników, za całość szkody lub za stosowną jej część odpowiadają tylko sprawcy szkody.”

 

Dodatkowo o tych zagadnieniach mówi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1974 roku w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie. Tak brzmi art. 124 tego rozporządzenia:

 

„§ 1. Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się:

1) pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności,

2) narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

Wspólna odpowiedzialność materialna pracowników za towar

§ 2. Pracownik odpowiada w pełnej wysokości również za szkodę w mieniu innym niż wymienione w § 1, powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się.

§ 3. Od odpowiedzialności określonej w § 1 i 2 pracownik może się uwolnić, jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia.”

 

Podstawą tej odpowiedzialności jest oczywiście umowa z pracodawcą.

 

Zadała Pani pytanie: „Jeśli wszyscy pracownicy podpiszą taką umowę i okaże się, że zaginął towar za 700 tys. zł, czy wszyscy solidarnie będziemy musieli oddawać po 100 tys. zł?”.

 

Otóż wyjaśniam, że umowa powinna określać, w jakiej części poszczególni pracownicy odpowiadają za niedobór, czyli np. Jan Kowalski w 1/2, a reszta odpowiada za pozostałą połowę po 1/6. Jeżeli umowa milczy na ten temat, to należy przyjąć, że pracownicy ponoszą odpowiedzialność w częściach równych. Jeżeli jednak nie zostanie stwierdzone, iż szkodę wyrządził konkretny pracownik, to wówczas wszyscy objęci umową odpowiadają w częściach ułamkowych w umowie określonych. Wspominam o tym z uwagi na monitoring, bo w takim przypadku łatwiej ustalić, że kradł powiedzmy Jan Kowalski, a nie np. wszyscy.

 

Umowa ta nie powoduje solidarnej odpowiedzialności pracowników, tylko odpowiedzialność w częściach określonych w umowie. Natomiast każdy pracownik może uwolnić się od odpowiedzialności za przypadającą na niego część szkody, jeżeli udowodni, że szkoda w całości lub w części została spowodowana przez innego pracownika lub pracowników związanych umową.

 

Aczkolwiek, jeśli jednak pracownicy umyślnie spowodują niedobór w magazynie, to wówczas ponoszą odpowiedzialność solidarną. Wynika to już z treści art. 122 K.p., który mówi, że jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości. Jest to już odpowiedzialność obostrzona w stosunku do tej zwykłej odpowiedzialności materialnej, o której mowa w art. 125 K.p. i w zasadzie niewynikająca z umowy o odpowiedzialności tylko zasad ogólnych – art. 122 K.p. ma bowiem zastosowanie zawsze. Potwierdza to zapis § 6 rozporządzenia, o którym wspomniałam wcześniej. Pracownicy ponoszący wspólną odpowiedzialność materialną odpowiadają w częściach określonych w umowie. Jednakże w razie stwierdzenia, że niedobór w całości lub w części został spowodowany przez niektórych pracowników, za całość niedoboru lub określoną jego część odpowiadają tylko sprawcy szkody, co nie wyłącza ich odpowiedzialności za resztę niedoboru wraz z pozostałymi pracownikami na zasadach odpowiedzialności wspólnej.

 

Jak wygląda możliwość ściągania takiej kwoty od strony pracodawcy? Pracodawca będzie musiał pozwać pracowników do sądu, domagając się w pozwie zasądzenia kwoty niedoboru w części, w jakiej pracownik odpowiada. Pozwany pracowników będzie mógł się bronić. Sąd albo powództwo oddali albo zasądzi, może też częściowo oddalić i zasądzić, a następnie albo za Pani zgodą będzie potrącał z wynagrodzenia, albo będzie musiał kierować wniosek do egzekucji.

 

Odpowiadają na pytanie, czy musiałaby Pani oddawać całą kwotę, wyjaśniam, że najwyżej tę określoną umowie.

 

Co się stanie, jeśli zginie towar, a okaże się, że monitoring w firmie nie działał? Czy może to zmniejszyć kwotę roszczenia pracodawcy? Uważam, że wtedy pracownicy będą mogli próbować od odpowiedzialności się wybronić, a to dlatego, że pracodawca nie zapewnił warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia. Monitoring ma bowiem służyć częściowo ochronie tego mienia, więc jeśli jest zainstalowany, a nie działa, to musi to nieść negatywne skutki dla pracodawcy.

 

Jeśli zatem poweźmie Pani informację, że coś nie działa, proszę od razy na piśmie zwracać na to uwagę pracodawcy. Będzie to świadczyć na Pani korzyść w ewentualnym procesie. § 16 1 i 2 rozporządzenia mówi bowiem, że:

 

„1. Pracownik ponoszący wspólną odpowiedzialność materialną może zgłosić pracodawcy żądanie przeprowadzenia inwentaryzacji w razie stwierdzenia nieprawidłowego wykonywania obowiązków związanych z pieczą nad powierzonym mieniem przez innego pracownika objętego taką odpowiedzialnością.

2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1, może odstąpić od umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej, ze skutkiem na przyszłość, jeżeli w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia zgłoszenia żądania przeprowadzenia inwentaryzacji nie zostanie ona rozpoczęta lub nie nastąpi odsunięcie pracownika, którego dotyczą zarzuty, od wykonywania pracy w miejscu powierzenia mienia.”

 

Co więcej, zgodnie z § 8 ust 1 i 2 rozporządzenia:

 

„1. Warunkiem ustanowienia wspólnej odpowiedzialności materialnej jest powierzenie mienia łącznie wszystkim pracownikom, którzy mają być objęci taką odpowiedzialnością – na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej z ich udziałem lub z udziałem osób przez nich wskazanych, zgodnie z § 22 ust. 2, oraz zapewnienie im możliwości zgłaszania uwag w związku z przebiegiem i wynikami inwentaryzacji.

2. Pracownikowi objętemu umową o wspólnej odpowiedzialności materialnej przysługują uprawnienia określone w ust. 1, a także prawo wglądu w księgi rachunkowe pracodawcy – w zakresie dotyczącym rozliczania powierzonego mienia, oraz uczestniczenia w przyjmowaniu i wydawaniu mienia.”

 

Jeśli po inwentaryzacji wyjdzie jakiś niedobór, od razu może Pani żądać zabezpieczeń, skierowania kamer na inne części czy czegoś innego, w zależności jakie Pani będzie miała podejrzenia. Będzie też Pani mogła od umowy odstąpić, takie uprawnienie daje Pani § 11, który mówi, że jeżeli rozliczenie mienia wykaże niedobór, każdy z pracowników ponoszących wspólną odpowiedzialność materialną może, w ciągu 3 dni od powzięcia wiadomości o stwierdzonym niedoborze, odstąpić na piśmie, ze skutkiem na przyszłość, od umowy ustanawiającej taką odpowiedzialność. W takim przypadku do przeprowadzenia inwentaryzacji należy przystąpić w ciągu 7 dni od dnia odstąpienia pierwszego pracownika od umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej.

 

Natomiast na ostatnie pytanie: Jak uchronić się przed takim ryzykiem, skoro wiem, że jeśli nie podpiszę umowy o odpowiedzialności, to stracę pracę? – nie bardzo mogę odpowiedzieć, ponieważ nie jest to kwestia prawna, ale raczej tego, jakiego ma Pani szefa. Czy zrozumie Pani obawy i czy odstąpi od żądania podpisania umowy, czy tego nie zrobi? Jednak muszę zaznaczyć, że Pani odmowa niestety może stanowić podstawę wypowiedzenia umowy o pracę, cytuję poniżej wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 1984 r., I PRN 172/84,

 

„Okoliczność, że w mieniu zakładu pracy powierzonym pracownikowi materialnie odpowiedzialnemu za to mienie powstał niedobór, uznać można za przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie mu umowy o pracę bądź warunków pracy i płacy, chociażby zakład pracy nie był w stanie wykazać, że niedobór był spowodowany zawinionym działaniem lub zaniedbaniem pracownika. Niedobór nie może jednak uzasadniać wypowiedzenia, gdy pracownik wykaże, że powstał on z przyczyn od niego niezależnych.”

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 plus I =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Zależność służbowa między pracownikami samorządowymi - małżonkami

Jestem pracownikiem samorządowym, mój mąż także (niedawno wzięliśmy ślub). Wystąpiła zależność służbowa. Muszę przejść na niższe stanowisko. Jakie w tej sytuacji mam prawa i obowiązki wobec pracodawcy, a on wobec mnie? Czy muszę przyjąć mniej korzystne warunki pracy? Czy mogłabym mieć dotychczasowe wynagrodzenie? Co z dodatkiem do wypłaty zgodnym z moją umową?

Odpowiedzialność kierowcy za dokumentację techniczną pojazdów

Jestem kierowcą, pracuję w firmie, która zajmuje się przewozem materiałów niebezpiecznych w cysternach. Każdy kierowca jest odpowiedzialny za poprawność dokumentów związanych ze sprzętem – przeglądy, terminy ważności wyposażenia, świadectwa. Kilka miesięcy temu na polecenie przełożonego kilkakrotnie musiałem przed wyjazdem w trasę zmieniać pojazd. Na granicy polsko-słowackiej okazało się, że w pośpiechu nie dopatrzyłem daty ważności na jednym z dokumentów. Został za to nałożony mandat (ja także zapłaciłem drugi mandat) w wysokości ok. 9000 zł. Od tamtej pory moje zarobki spadły – okazało się, że pracodawca z wypłaty potrąca mi „raty” za mandat, który firma musiała zapłacić. Czy mógł to zrobić bez informowania mnie? Czy kierowca jest jedynym odpowiedzialnym za dokumentację techniczną pojazdu? Czy kierowca może czyścić cysternę bez odpowiedniego przeszkolenia oraz jeśli nie jest to jego obowiązek pracowniczy? Czy pracodawca ma obowiązek wydawać pracownikowi comiesięczne zaświadczenie o zarobkach?

Odmowa wykonania polecenia służbowego

Mój pracodawca zaczyna współpracę z firmą prowadzącą działalność w Brazylii. Zamierza delegować tam pracowników na dwumiesięczne delegacje. Uważam, że to miejsce niebezpieczne i nie chcę tam wyjeżdżać. Czy mogę powołać się na jakiś przepis, odmawiając wykonania polecenia służbowego? Jeżeli nie, będę musiał zrezygnować z pracy.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »