.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Samozatrudnienie a usługi na rzecz aktualnego pracodawcy

• Opublikowano: 29-05-2023 • Autor: Grzegorz Stefanowski

Jestem obecnie zatrudniony w firmie X na pełny etat jako kierownik jakości. Chciałbym jednocześnie świadczyć inne usługi takie jak montaż narzędzi, spawanie, malowanie. Jednak jednym (ale nie jedynym) klientem byłby mój dotychczasowy pracodawca, u którego pracuję na etacie. Jak taka sytuacja będzie interpretowana w przypadku JDG i spółki z o.o.? W przypadku spółki byłoby 2 wspólników. Jakie usługi powinienem świadczyć dla obecnego pracodawcy, aby nie wzbudzało to zastrzeżeń?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Samozatrudnienie a usługi na rzecz aktualnego pracodawcy

Sposób wykonywania usług

Co do zasady Pana projekt jest możliwy do realizacji. Należy jednak wskazać, moim zdaniem, na kilka jego cech charakterystycznych. Wydaje się, że należy pamiętać przede wszystkim o Pana zakresie obowiązków u pracodawcy w wykonywaniu zawartej u niego umowy o pracę. Te czynności w ramach działalności gospodarczej nie powinny się ani powtarzać, ani być z tego samego meritum i jednocześnie sposób ich wykonywania nie może stwarzać wrażenia stosunku pracy. W myśl art. 22 § 1 Kodeksu pracy (w skrócie K.p.):

 

„Art. 22 [Stosunek pracy]

§ 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

§ 11. Zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy”.

 

Chodzi o to, aby czynności były innego rodzaju niż świadczone w ramach stosunku pracy, meritum powinno być z innego typu kwalifikacji zawodowych, wykonywane przy użyciu własnego wyposażenia, w innych terminach i bez kierownictwa tego podmiotu przy ich wykonywaniu. W przeciwnym wypadku może być to uznane za świadczenie stosunku pracy i próbę ominięcia wymaganych prawem pracy ubezpieczeń społecznych i ustaw podatkowych, składek i świadczeń dla pracownika.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Czynności konkurencyjne

Poza tym, nawet jeżeli nie ma Pan zawartej z pracodawcą umowy o zakazie konkurencji, to i tak obowiązuje art. 100 § 2 pkt 4 K.p., który w wykładni jest uważany za wiążący w kwestiach czynności konkurencyjnych: „pracownik jest obowiązany w szczególności dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę”. Gdyby Pan był np. zatrudniony przez spółkę jako odmienną osobę prawną.

 

Ponadto można by się spotkać z zarzutem tzw. czynności pozornej – także dokonanej w celu ominięcia ww. danin pracowniczych i świadczeń publicznych, o czym stanowi art. 83 § 1 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.): „nieważne jest oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. Jeżeli oświadczenie takie zostało złożone dla ukrycia innej czynności prawnej, ważność oświadczenia ocenia się według właściwości tej czynności”.

 

Taka umowa, zawarta z podmiotem jednoosobowej działalności gospodarczej, jednak moim zdaniem mogłaby zostać uznana za stosunek pracy lub uznana za nieważną z ww. podstawy prawnej, gdyby zawarła ją np. spółka prawa handlowego. Wtedy, oczywiście, podmiotem prawa jest spółka. Ale jeżeli Pan byłby wspólnikiem i wykonawcą, zbliżamy się znowu do efektu pozorności lub konkurencyjności. Byłby on mniejszy, gdyby Pan był tylko wspólnikiem, który zasadniczo nic więcej w spółce nie robi, ale pewien związek jednak pozostanie, gdy – znowu do tego wracamy – zakres czynności będzie tożsamy z Pana stosunkiem pracy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Grzegorz Stefanowski

Radca prawny od 1998 r., absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską napisał w obecnym Laboratorium Kryminalistyki UAM. Ukończył Studium podyplomowe w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada uprawnienia mediatora i doradcy obywatelskiego. Doświadczenie zawodowe w strukturach banku oraz własnej Kancelarii Radcy Prawnego w Katowicach.

Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, bankowym, własności intelektualnej, problemach prawnych życia codziennego, prawie gospodarczym.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu