.
Udzieliliśmy ponad 128,2 tys. porad prawnych i mamy 14 541 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zmiana wójta a stanowisko skarbnika gminy

• Opublikowano: 29-05-2023 • Autor: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Pracownik urzędu gminy (księgowa) zostaje powołana na stanowisko skarbnika gminy w tym samym urzędzie. Zmienia się wójt i rada po wyborach samorządowych. Nowa rada i wójt chcą zmienić skarbnika. Czy po odwołaniu skarbnika wójt ma obowiązek zatrudnić go z powrotem w urzędzie na poprzednie stanowisko? Czy taka osoba zostaje automatycznie bez prawa powrotu do poprzedniego stanowiska? A jeśli ma prawo powrotu, to czy to jest obowiązek wójta ja zatrudnić na poprzednich zasadach, czy tylko wójt ma takie prawo, a wcale nie musi tego robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zmiana wójta a stanowisko skarbnika gminy

Odwołanie skarbnika uchwałą

Wskazać należy, że skarbnik jest powoływany i odwoływany przez radę gminy na wniosek wójta. Uchwała rady gminy o odwołaniu skarbnika jest jednocześnie aktem rozwiązującym jego stosunek pracy.

 

Odwołanie ze stanowiska rodzi więc w istocie dwa skutki. Pierwszy w postaci utraty zajmowanego stanowiska i drugi w postaci rozwiązania istniejącego stosunku pracy. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę i może ono przebiegać na dwa sposoby, tj. z natychmiastowym pozbawieniem stanowiska i z zachowaniem stanowiska w okresie wypowiedzenia.

 

Niemniej, na wniosek lub za zgodą pracownika pracodawca może zatrudnić go w okresie wypowiedzenia przy innej pracy (a gdy odwołanie ma skutek natychmiastowy od razu po odwołaniu) odpowiadającej jego kwalifikacjom zawodowym, a następnie po upływie okresu wypowiedzenia (lub od razu gdy nie ma okresu wypowiedzenia) zatrudnić go ponownie np. na stanowisku księgowej.

 

Jeśli jednak tego nie uczyni (a nie musi), odwołanie pozbawia zatrudnienia w urzędzie. Skoro powołanie na skarbnika wiązało się z utratą zatrudnienia na stanowisku księgowej, to odwołanie nie przywróci piastowania tegoż stanowiska, chyba że strony na piśmie ustaliły inaczej.

Brak powrotu na poprzednie stanowisko

Natomiast jako że funkcje skarbnika gminy i głównego księgowego budżetu są tożsame i stanowią zakres obowiązków jednego stosunku pracy skarbnika, to z momentem powołania na funkcję skarbnika rozwiązano umowę o pracę, a zatem odwołanie z funkcji skarbnika nie aktywuje automatycznie umowy o pracę. Zresztą byłoby to nie pogodzenia z zasadami prawa, bowiem z punktu widzenia prawa pracy, wymiaru czasu pracy i zakresu obowiązków nie jest możliwe pogodzenie funkcji skarbnika i etatu księgowej i jednoczesne wykonywanie pracy przez tę samą osobę na „dwóch etatach”. Orzecznictwo również idzie raczej w kierunku istnienia jednolitego stosunku pracy zawartego przez jednego pracownika z tym samym pracodawcą.

 

W wyroku z 14 lutego 2002 r., sygn. akt I PKN 876/00, OSNP 2004/4/60, sąd wskazał, że „w razie wykonywania na rzecz pracodawcy kilku rodzajów pracy należy domniemywać, że strony łączy jeden stosunek pracy”, z kolei wyroku z 13 marca 1997 r., sygn. akt I PKN 43/97, sąd orzeł, iż „zasadą jest pozostawanie stron w jednym stosunku pracy, choćby nawet przedmiotem pracowniczego zobowiązania był rodzaj pracy szeroko określony nazwą kilku zawodów lub specjalności czy funkcji”.

 

Biorąc pod uwagę powyższe, odwołanie z funkcji skarbnika zakończy pracę w urzędzie (nie aktywuje etatu księgowej z umowy o pracę), ale pracodawca na wniosek pracownika lub za jego zgodą z własnej inicjatywy może z dniem następującym po odwołaniu zawrzeć umowę o pracę w urzędzie na stanowisku księgowej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu