.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Emerytura z KRUS i renta rodzinna po śmierci męża

• Opublikowano: 24-09-2022 • Autor: Radca prawny Katarzyna Nosal

Oboje z mężem pobieraliśmy emerytury z ZUS i KRUS, oboje mieliśmy pełny okres ubezpieczeniowy w KRUS, a z ZUS otrzymywaliśmy małe kwoty zgodnie z zapłaconymi składkami, oboje jesteśmy urodzeni po 1949 r. Mąż niedawno zmarł, czy po jego śmierci mogę pobierać swoją emeryturę z KRUS i otrzymać 85% renty rodzinnej po śmierci męża z ZUS, rezygnując ze swojej emerytury w ZUS?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Emerytura z KRUS i renta rodzinna po śmierci męża

Renta rodzinna po mężu

W pierwszej kolejności muszę wskazać, że nie ma formalnie takiej formy wypłaty z ubezpieczenia społecznego jak emerytura po mężu. Tak potocznie nazywa się rentę rodzinną, która przysługuje nie tylko wdowie, ale także innym wskazanym w ustawie członkom rodziny. Zgodnie z art. 65 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.

 

Do renty rodzinnej uprawnieni są następujący członkowie rodziny spełniający określone warunki:

 

1) dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione;

2) przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka;

3) małżonek (wdowa i wdowiec);

4) rodzice.

 

Renta rodzinna dla wdowy – warunki

Wdowa ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli:

 

1) w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy albo

2) wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole – 18 lat życia, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej.

 

Wdowa niespełniająca warunków do renty rodzinnej i niemająca niezbędnych źródeł utrzymania ma prawo do okresowej renty rodzinnej:

 

1) przez okres jednego roku od chwili śmierci męża;

2) w okresie uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od chwili śmierci męża.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Łączenie świadczeń – ograniczenia

To, co bardzo istotne w przypadku Pani pytania, to fakt, że nie mamy tu do czynienia z emeryturą, a zupełnie innym świadczeniem – rentą rodzinną. W takim przypadku nie ma możliwości zastosowania łączenia tych dwóch świadczeń. Zgodnie z art. 95 ustawy o emeryturach i rentach – w razie zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń przewidzianych w ustawie wypłaca się jedno z tych świadczeń – wyższe lub wybrane przez zainteresowanego. Zgodnie z art. 33 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników – w razie zbiegu prawa do emerytury z prawem do renty na podstawie ustawy, uprawnionemu przyznaje się jedno świadczenie – wyższe lub wybrane przez uprawnionego. Czyli także z racji emerytury rolniczej przysługuje jedno świadczenie.

 

Wprawdzie ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników daje możliwość łączenia świadczeń z dwóch systemów emerytalnych, jednak przepis ten dotyczy tylko i wyłącznie emerytury. Artykuł 33 ust. 2 ustawy KRUS stanowi, że: „W razie zbiegu prawa do emerytury lub renty przysługującej na podstawie ustawy z prawem do emerytury lub renty z innego ubezpieczenia społecznego, uprawnionemu wypłaca się jedno wybrane przez niego świadczenie”. Ustęp 2a wskazuje, że: „Przepisu ust. 2 nie stosuje się do osób uprawnionych jednocześnie do emerytury rolniczej oraz do emerytury przyznanej na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24a lub art. 184 przepisów emerytalnych” – czyli tylko przy emeryturze nie ma w określonej sytuacji konieczności wyboru.

 

W Pani sytuacji mamy zbieg emerytury z rentą rodzinną, a nie kontynuacją emerytury męża. Dlatego nie będzie miała Pani takiej możliwości, o jaką pyta.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 - 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu