.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zrzeczenie dziedziczenia a dziedziczenie przez dzieci

Proszę o pomoc w sprawie ogłoszonego postanowienia nabyciu spadku po zmarłej mamie w 2018 r. Mama była wdową, 4 dzieci dorosłych. Nie pozostawiła testamentu, ale z jednym z dzieci (synem) w roku 2010 zawarła umowę zrzeczenia się dziedziczenia w formie aktu notarialnego. Z treści tej umowy wynika, że syn oświadcza, że zrzeka się dziedziczenia po swojej matce, a mama oświadcza, że wyraża na to zgodę. Kolejne zapis, cyt. „Notariusz poinformował Stawiających o treści art. 1048 i art.1049 Kodeksu cywilnego”. Brat żyje, posiada jedna córkę z małżeństwa i drugą córkę z poza małżeństwa. Sąd w postanowieniu orzekł, że również córki brata są w 1/8 części spadkobiercami pomimo przedłożonego aktu notarialnego – umowy zrzeczenia się dziedziczenia. Będę składała wniosek o uzasadnienie wydanego postanowienia. Czy rzeczywiście córki mojego brata mają prawo do dziedziczenia po babci, jeśli ich ojciec podpisał umowę zrzeczenia się dziedziczenia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zrzeczenie dziedziczenia a dziedziczenie przez dzieci

Wniosek o uzasadnienie wyroku

Tak proszę jak najbardziej złożyć wniosek o uzasadnienie – proszę pamiętać o 7-dniowym terminie do złożenia wniosku oraz opłacie 100 zł z tytułu sporządzenia uzasadnienia. Kwestia ewentualnego dziedziczenia zstępnych osoby, która zrzekła się dziedziczenia, w przypadku braku wskazania w akcie notarialnym, została uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego.

Zrzeczenie się dziedziczenia w zstępni zrzekającego się

Zgodnie bowiem z art. 1049:

 

„§ 1. Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się, chyba że umówiono się inaczej.

§ 2. Zrzekający się oraz jego zstępni, których obejmuje zrzeczenie się dziedziczenia, zostają wyłączeni od dziedziczenia, tak jakby nie dożyli otwarcia spadku”.

 

Co do zasady bowiem, skutki umowy rozciągają się jednak jedynie na zstępnych, którzy w myśl przepisów o dziedziczeniu ustawowym wstępowaliby w miejsce zrzekającego się, gdyby ten nie dożył chwili otwarcia spadku (Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, 1959, s. 78; tenże, Prawo spadkowe, 1990, s. 81).

Skutki zrzeczenia się dziedziczenia

Artykuł 1049 ma charakter dyspozytywny, oznacza to, że strony mogą go dowolnie zmienić, a wiec zastrzec w umowie, iż zstępni mimo to dojdą do dziedziczenia po zmarłym. Stąd strony umowy mogą ograniczyć skutki zrzeczenia się jedynie do osoby zrzekającego się. W braku jednak wyraźnego zastrzeżenia w umowie, zrzeczenie się obejmie także jego zstępnych (por. uzasadnienie post. SN z 20.4.1972 r., sygn. akt III CRN 19/72).

 

W doktrynie prezentowany jest pogląd, że można umówić się w ten sposób, aby skutki zrzeczenia się dziedziczenia obejmowały tylko niektórych ze zstępnych zrzekającego się (tak G. Wolak, Umowa zrzeczenia się dziedziczenia, s. 279).

 

Z uwagi na powyższe, jeżeli w umowie o zrzeczeniu się dziedziczenia nie ma jasnego wskazania, iż umowa ogranicza skutek zrzeczenia się jedynie do osoby zrzekającego, to zrzeczenie powinno rozciągać się także na zstępnych – zgodnie z przywołaną opinią doktryny. Jak bowiem wskazano, w umowie powinno być wyraźne zastrzeżenie w tym zakresie, iż zrzeczenie się nie obejmie zstępnych. Jeżeli takiego zastrzeżenia nie było, to zgodnie z powyższym dzieci takiego spadkobiercy również nie powinni być objęci spadkobraniem.

 

Wobec powyższego proszę złożyć wniosek o uzasadnienie i zobaczyć co kierowało decyzją sądu. W przypadku braku zauważenia powyższego przez sąd proszę złożyć apelację.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery minus II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu