.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zrzeczenie dziedziczenia a dziedziczenie przez dzieci

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 31.10.2021 • Zaktualizowane: 31.10.2021

Proszę o pomoc w sprawie ogłoszonego postanowienia nabyciu spadku po zmarłej mamie w 2018 r. Mama była wdową, 4 dzieci dorosłych. Nie pozostawiła testamentu, ale z jednym z dzieci (synem) w roku 2010 zawarła umowę zrzeczenia się dziedziczenia w formie aktu notarialnego. Z treści tej umowy wynika, że syn oświadcza, że zrzeka się dziedziczenia po swojej matce, a mama oświadcza, że wyraża na to zgodę. Kolejne zapis, cyt. „Notariusz poinformował Stawiających o treści art. 1048 i art.1049 Kodeksu cywilnego”. Brat żyje, posiada jedna córkę z małżeństwa i drugą córkę z poza małżeństwa. Sąd w postanowieniu orzekł, że również córki brata są w 1/8 części spadkobiercami pomimo przedłożonego aktu notarialnego – umowy zrzeczenia się dziedziczenia. Będę składała wniosek o uzasadnienie wydanego postanowienia. Czy rzeczywiście córki mojego brata mają prawo do dziedziczenia po babci, jeśli ich ojciec podpisał umowę zrzeczenia się dziedziczenia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zrzeczenie dziedziczenia a dziedziczenie przez dzieci

Wniosek o uzasadnienie wyroku

Tak proszę jak najbardziej złożyć wniosek o uzasadnienie – proszę pamiętać o 7-dniowym terminie do złożenia wniosku oraz opłacie 100 zł z tytułu sporządzenia uzasadnienia. Kwestia ewentualnego dziedziczenia zstępnych osoby, która zrzekła się dziedziczenia, w przypadku braku wskazania w akcie notarialnym, została uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego.

Zrzeczenie się dziedziczenia w zstępni zrzekającego się

Zgodnie bowiem z art. 1049:

 

„§ 1. Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się, chyba że umówiono się inaczej.

§ 2. Zrzekający się oraz jego zstępni, których obejmuje zrzeczenie się dziedziczenia, zostają wyłączeni od dziedziczenia, tak jakby nie dożyli otwarcia spadku”.

 

Co do zasady bowiem, skutki umowy rozciągają się jednak jedynie na zstępnych, którzy w myśl przepisów o dziedziczeniu ustawowym wstępowaliby w miejsce zrzekającego się, gdyby ten nie dożył chwili otwarcia spadku (Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, 1959, s. 78; tenże, Prawo spadkowe, 1990, s. 81).

Skutki zrzeczenia się dziedziczenia

Artykuł 1049 ma charakter dyspozytywny, oznacza to, że strony mogą go dowolnie zmienić, a wiec zastrzec w umowie, iż zstępni mimo to dojdą do dziedziczenia po zmarłym. Stąd strony umowy mogą ograniczyć skutki zrzeczenia się jedynie do osoby zrzekającego się. W braku jednak wyraźnego zastrzeżenia w umowie, zrzeczenie się obejmie także jego zstępnych (por. uzasadnienie post. SN z 20.4.1972 r., sygn. akt III CRN 19/72).

 

W doktrynie prezentowany jest pogląd, że można umówić się w ten sposób, aby skutki zrzeczenia się dziedziczenia obejmowały tylko niektórych ze zstępnych zrzekającego się (tak G. Wolak, Umowa zrzeczenia się dziedziczenia, s. 279).

 

Z uwagi na powyższe, jeżeli w umowie o zrzeczeniu się dziedziczenia nie ma jasnego wskazania, iż umowa ogranicza skutek zrzeczenia się jedynie do osoby zrzekającego, to zrzeczenie powinno rozciągać się także na zstępnych – zgodnie z przywołaną opinią doktryny. Jak bowiem wskazano, w umowie powinno być wyraźne zastrzeżenie w tym zakresie, iż zrzeczenie się nie obejmie zstępnych. Jeżeli takiego zastrzeżenia nie było, to zgodnie z powyższym dzieci takiego spadkobiercy również nie powinni być objęci spadkobraniem.

 

Wobec powyższego proszę złożyć wniosek o uzasadnienie i zobaczyć co kierowało decyzją sądu. W przypadku braku zauważenia powyższego przez sąd proszę złożyć apelację.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem plus II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl