.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Darowizna przekazana aktem notarialnym a złożenie deklaracji w urzędzie skarbowym

• Opublikowano: 10-03-2022 • Autor: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Rzecz dotyczy darowizny z 2006 r., która teraz ma być sprzedana. Przy tej okazji zorientowaliśmy się, że nie złożyliśmy żadnej deklaracji do urzędu skarbowego i nie wiemy, jak teraz tym sobie poradzić. Wiem, że obecnie darowizna przekazana aktem notarialnym nie wymaga zgłoszenia do US, ale jak było w czasie, kiedy został zawarty akt notarialny, czyli w 2006 r.? Jakie obowiązywały przepisy? Czy w oparciu o akt notarialny powinniśmy teraz złożyć deklaracje SD-Z2? Czy trzeba będzie zapłacić podatek? Chodzi o darowiznę ojca na rzecz córki.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Darowizna przekazana aktem notarialnym a złożenie deklaracji w urzędzie skarbowym

Akt darowizny – notariusz jako płatnik podatku

Ustawa – Prawo o notariacie jest ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku. Od tego czasu była ona 7 razy nowelizowana. W 2006 r., czyli na dzień sporządzania umowy darowizny w formie aktu notarialnego, obowiązywała w brzmieniu nadanym jej nowelizacją z dnia 30 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 369). Wówczas jej art. 7 stanowił, że: „Notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów pobiera podatki”. A zatem w opisanej przez Pana sprawie to notariusz odpowiadał za naliczenie i pobranie należnego podatku w chwili podpisania aktu notarialnego i wpłacenie go na rachunek właściwego urzędu skarbowego jako płatnik podatku od spadku i darowizn. W przypadku zaś czynności zwolnionej od podatku notariusz miał i ma nadal w treści aktu wskazać podstawę prawną (uczynił to w § 4 aktu) potwierdzającą to zwolnienie i właściwy formularz wraz z aktem przesłać do US.

 

Jeśli notariusz nie wykona swoich obowiązków związanych z poborem i odprowadzeniem należnych podatków, odpowie za podatek niepobrany lub podatek pobrany, a niewpłacony, i to całym swoim majątkiem.

 

A zatem nie ma Pan obowiązku składać deklaracji, bowiem uczynił to (przynajmniej miał taki obowiązek) notariusz sporządzający akt. Córka korzystała ze zwolnienia w 100% z zapłaty podatku. Ustawa o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym na dzień sporządzania aktu notarialnego z darowizną wskazywała, że (w art. 4a):

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zwolenie od podatku dochodowego darowizn w najbliższej rodzinie

„Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych (dzieci), wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

 

1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz

2) udokumentują – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym”.

 

Ustęp 4 owego art. 4a jasno wskazywał, że obowiązek zgłoszenia nie obejmuje w przypadków, gdy:

 

1) wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 (wówczas w ogóle nie trzeba zgłaszać) lub

2) gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego” – gdyż wówczas zgłoszenia dokonuje notariusz.

 

Uważam więc, że nie ma żadnych zaległości z tytułu tej darowizny, o ile oczywiście notariusz wypełnił wówczas swoje obowiązki. Jeśli nie wypełnił, to roszczenia o załatwienie tej sprawy proszę kierować do niego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu