Mamy 10 755 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uzyskanie zgody na dokonanie ekshumacji

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 10.06.2014

Ciało mojej zmarłej żony – zgodnie z jej wolą – zostało poddane kremacji. Za namową rodziny żony urna z prochami została złożona w grobie rodzinnym dziadka żony. Poniosłem wszystkie koszty związane z pogrzebem, uregulowałem też opłatę za grób na okres kolejnych 20 lat. Ojciec żony naciskał, aby jako współudziałowiec został dopisany brat żony. Tak też się stało, wspomniany brat oddał mi 50% opłaty za grób. Wówczas zaznaczyłem, że w przyszłości chcę, aby pochowano mnie obok żony (tego też chciała zmarła). Obyło się bez konfliktu. Teraz jednak rodzina żony oznajmiła mi, iż nie jestem już członkiem ich rodziny i nie mam prawa do miejsca w wyżej wymienionym grobie. Postanowiłem więc wykupić miejsce na cmentarzu komunalnym, by przenieść prochy żony i zapewnić sobie miejsce obok niej. Tymczasem rodzina żony nie wyraża zgody na ekshumację. Czy składając stosowny wniosek do sądu, mam szansę na to, iż uzyskam zgodę na dokonanie ekshumacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Małgorzata Rybarczyk

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zgodnie z obowiązującym prawem i ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych ekshumacje przeprowadza się:

 

  1. na zarządzenie prokuratora lub sądu,
  2. decyzją inspektora sanitarnego w razie zajęcia cmentarza na inny cel oraz za zezwoleniem inspektora sanitarnego,
  3. na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok.

 

Za osoby uprawnione do pochowania zwłok ustawa uznaje:

 

  1. małżonka zmarłego,
  2. krewnych zstępnych (dzieci i wnuki zmarłego),
  3. krewnych wstępnych (rodzice zmarłego),
  4. krewnych bocznych do 4 stopnia pokrewieństwa (rodzeństwo i kuzyni zmarłego),
  5. powinowatych w linii prostej do 1 stopnia (zięć, synowa i teściowie zmarłego).

 

W tym miejscu należy nadmienić, że w kwestii interpretacji treści art. 10 ww. ustawy judykatura zajęła dwa odmienne stanowiska. W wyroku z dnia 7 czerwca 1966 r. (I CR 346/65) Sąd Najwyższy stwierdził, że przedmiotowa regulacja nie zastrzega na rzecz pewnych osób prawa do pochowania zwłok z pierwszeństwem przed prawem innych osób (miejsce publikacji: LEX 5998). Natomiast już w wyroku z dnia 25 września 1972 r. (II CR 353/72) Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że przepis art. 10 ust. 1 ustala kolejność osób uprawnionych do pochowania zwłok; stwierdzając, iż prawo pochowania zwłok danej osoby przysługuje osobie wymienionej w dalszej kolejności (np. krewnym w linii bocznej) dopiero wtedy, gdy brak jest osoby wymienionej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta prawa tego nie chce lub nie może wykonać.

 

Ewentualny spór między osobami uprawnionymi może rozstrzygnąć tylko sąd powszechny w procesie cywilnym. Według Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 23 listopada 2010 r., II OSK 1383/10) oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (VII SA/Wa 1201/2009) do ekshumacji wymagana jest zgoda wszystkich uprawnionych. Ewentualny spór między nimi nie może być rozstrzygnięty w postępowaniu administracyjnym, lecz przez sąd cywilny. Prawo pochowania osoby zmarłej wraz z prawem do ekshumacji stanowią bowiem dobro osobiste, a do jego ochrony powołany jest sąd powszechny.

 

Zgodnie z nadal aktualnym wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 7 czerwca 1966 r. (I CR 346/65) ustawa nie zastrzega na rzecz pewnych osób prawa ekshumacji z pierwszeństwem przed prawem innych osób. W wypadku sporu między osobami, którym przysługuje prawo ekshumacji, osoba uprawniona do niej może skutecznie domagać się zobowiązania innej uprawnionej osoby do złożenia stosownego oświadczenia woli dopiero wtedy, gdy dobro osobiste osoby domagającej się ekshumacji (sfera kultu dla zmarłego) zostaje zagrożone cudzym działaniem bezprawnym w takim stopniu, że samo zaniechanie tego działania przedstawia się jako niewystarczające (art. 15 ust. 1 ustawy w zw. z art. 24 § 1 Kodeksu cywilnego).

 

Samo rozstrzygnięcie sporu między stronami przy braku zgody wszystkich uprawnionych może nastąpić więc tylko na drodze procesu cywilnego toczącego się na skutek powództwa o zobowiązanie do złożenia stosownego oświadczenia woli (art. 23 i 24 w zw. z art. 64 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 1047 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

 

Co do szans w sądzie: po pierwsze, jest Pan najbliższą rodziną żony, więc w myśl jednego z powołanych powyżej poglądów, to Panu przysługuje decyzja co do miejsca spoczynku żony i ewentualnej ekshumacji. Po drugie, w związku z zachowaniem rodziny żony naruszone jest Pańskie prawo do pamięci o zmarłej i sprawowania kultu osoby zmarłej. Po trzecie, ma Pan prawo być pochowany wraz z żoną zgodnie z jej wolą, czego odmawia Panu jej rodzina. Kolejny argument to poniesienie przez Pana kosztów pochówku żony i wykupienia miejsca. Uważam, że ma Pan bardzo duże szanse w sądzie, by ten podzielił pogląd, iż ma Pan prawo decydować o miejscu spoczynku żony. W takiej zaś sytuacji sąd winien wyrazić zgodę na dokonanie ekshumacji.

 

Proszę pamiętać, iż ekshumacji dokonuje się jedynie w okresie od 16 października do 15 kwietnia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II plus osiem =

»Podobne materiały

Ekshumacja zwłok – kto ma do niej prawo i jak wygląda taka ekshumacja?

Chcielibyśmy dokonać ekshumacji zwłok mojego ojca w celu stworzenia wspólnego grobu. Chcemy zapewnić mojemu ojcu godny pochówek (teraz, nie wnikając w szczegóły, takiego nie ma). Kto ma prawo do ekshumacji? Jak wygląda proces ekshumacji? Czy wymaga to podjęcia wielu działań z naszej str

Ekshumacja zwłok w celu ich spopielenia

Mój brat zmarł jako osoba bezdomna. Dowiedziałem się o tym dopiero po pogrzebie. Chciałbym dokonać ekshumacji zwłok brata w celu ich spopielenia (ponieważ brat został pochowany na drugim końcu Polski), a następnie pochować go w rodzinnym grobie. Sanepid odmówił, powołując się n

Zgoda sanepidu na ekshumację szczątków

Czy można otrzymać zgodę Sanepidu na ekshumację szczątków ludzkich bez zgody zarządcy cmentarza, z którego szczątki będą ekshumowane?

Naruszenie dobra osobistego, jakim jest kult pamięci osoby zmarłej

W 2005 r. rozebrano podwójny nagrobek z dwóch przyległych kwater. W jednej z nich pochowana była moja matka. Nagrobek wyrzucono i w wolnej kwaterze (przyległej do tej, w której leży moja matka), pochowano jej męża (mojego ojczyma). Z kwatery mojej matki wszystko wyrzucono i zrównano ją do

Dysponowanie rodzinną kwaterą

Siostra bez mojej wiedzy dwa lata temu wniosła opłatę za prawa do grobu do 2030 r., w którym pochowani są nasi rodzice. Grób ja wykonałem. Obydwoje nie akceptujemy takiej sytuacji, nie odpowiada nam współdecydowanie. Jak można obecny stan zmienić? Czy jest możliwość, żebym to ja miał

Jakie przepisy regulują prawo do grobu?

W jaki sposób mogę uzyskać prawo do dysponowania grobem ziemnym moich rodziców po pochowaniu w nim miesiąc temu mojej jedynej siostry? Ona 4 lata temu opłaciła ten grób. Ja zrozumiałam wtedy, że w naszym imieniu, bo pobrała ode mnie połowę sumy. Jakie przepisy regulują prawo do grobu,

Wolne miejsca w grobowcu po ekshumacji

Przeprowadziłem ekshumację 4 grobów do jednego grobowca składającego się z dwóch miejsc. Decyzja sanepidu jest pozytywna. Ostatni pochówek był 1992 r. i groby są opłacone na 20 lat w 2009 r. Pozostają dwa wolne miejsca. Czy mogę te dwa wolne miejsca użyczyć innym osobom? Na tym cmenta

Kto decyduje o miejscu pochówku zmarłego?

Pytanie dotyczy grobu z lat 80-tych ubiegłego wieku, w którym spoczywają moi dziadkowie. Rok temu uiściłem zaległą opłatę za ten grób (żył mój ojciec i jego siostra – dzieci dziadków). Jeszcze tego samego roku za zgodą rodziny pochowaliśmy w tym grobie mojego kuzyna (siostrzeń

Uprawnienia majątkowe i osobiste do grobu

W 1941 r. moja babcia wykupiła kwaterę na cmentarzu parafialnym i pochowała w grobie ziemnym swojego męża, mojego dziadka. W 1974 r. na podstawie otrzymanego zezwolenia i po dokonaniu stosownej opłaty zmieniła grób ziemny w murowany z miejscem na sześć trumien (pięć miejsc było wtedy pu

Prawo do dysponowania częścią wspólnego grobowca

Moja mama jest dysponentką części grobowca rodzinnego. Drugim dysponentem do swojej śmierci była kuzynka mamy. Do tego czasu grobowiec funkcjonował jako wspólny i nikt nie miał co do tego żadnych wątpliwości. Po śmierci kuzynki jej synowie chcą pozbawić mamę prawa do dysponowania czę

Ustanowienie prawa do dysponowania grobem

Jestem fundatorem grobu, w którym są pochowani moi rodzice, siostra i ostatnio żona. Wszystkie formalności związane z tym grobem załatwiała moja zmarła siostra, ja zaś wszystko finansowałem i posiadam stosowne rachunki. Dysponentem grobu była moja siostra, po jej śmierci jej córka wyst

Kto jest właścicielem rodzinnego grobowca?

Mój problem dotyczy grobowca rodzinnego, w którym pochowani są moi rodzice i brat. Tata zmarł w 1953 r., brat w 1976 r., a mama w 1989 r. W tym roku bratowa uiściła u księdza opłatę, zburzyła pomnik, który ufundowaliśmy wspólnie z rodzeństwem i postawiła nowy bez informowania nas o ty

Ekshumacja i pochówek w grobowcu rodzinnym

Jestem współwłaścicielem grobowca rodzinnego (wszystkie miejsca są już zajęte). Czy bez mojej wiedzy i zgody inny współwłaściciel może dokonać ekshumacji (uporządkowania szczątków) i kolejnego pochówku?

Pochowanie osoby obcej w grobie rodzinnym

Moja mama kilkanaście lat temu posesję na cmentarzu na grób rodzinny. Pochowany jest tam mój ojciec i siostra. Mama wszystko opłaca i dba o pomnik itp. Dziś okazało się, że moja bratowa pochowała tam swoje nieślubne dziecko (a więc osobę obcą dla naszej rodziny), które popełniło sam

Pochówek bez zgody opiekuna grobu

Jestem opiekunem grobu mojej zmarłej mamy który mam opłacony do 2027 r. Kilka lat temu zmarła moja siostra i siostrzeńcy pochowali moją siostrę na grobie mojej mamy, nie pytając mnie o zgodę jako opiekuna. Ponieważ nasza siostra chciała być pochowana na grobie naszej mamy, my jako najbli

Odpowiedzialność zarządcy cmentarza

Chciałem postawić mojej zmarłej siostrze nagrobek. Zarządcą cmentarza jest proboszcz. Poinformował mnie, że je grób został wykopany w złym miejscu i kwatera jest przesunięta względem innych o metr. Powiedział, że mogę postawić nagrobek, ale nie może on być usytuowany centralnie nad

Przeniesienie trumny w inne miejsce

W kwietniu 2016 zmarł mój brat. Został pochowany w miejscu, obok grobu mojego ojca, który jeszcze za życia go kupił. W lipcu tego samego roku moja bratowa przeniosła trumnę w inne miejsce, na tym samym cmentarzu, postawiła tam pomnik. Nikogo z rodziny nie pytała o pozwolenie. Prawdopodobni

Dopisanie się do grobu bez konsultacji z rodziną

Mój wujek bez konsultacji z kimkolwiek z rodziny „dopisał” się do grobu dziadków. On jeszcze żyje, ale na grobie jest nowa płyta oraz jego imię i data urodzenia. Jak można go „usunąć” z pomnika i nie dopuścić do pochówku razem z dziadkami?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »