.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Małżeństwo a zależność służbowa

Czy zgodne z prawem jest kontynuowanie zatrudnienia kierownika gospodarczego w szkole prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w sytuacji opisanej poniżej? Kierownik gospodarczy został zatrudniony w 2018 r., pracodawca – dyrektor szkoły pełni funkcję od 2016 r. W 2020 roku kierownik gospodarczy i dyrektor zawarli związek małżeński. Czy prawo dopuszcza kontynowanie zatrudnienia w przypadku bezpośredniej zależności służbowej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Małżeństwo a zależność służbowa

Zatrudnienie a podległość służbowa

Zgodnie z art. 26 ustawy o pracownikach samorządowych „małżonkowie oraz osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli nie mogą być zatrudnieni w jednostkach, o których mowa w art. 2, jeżeli powstałby między tymi osobami stosunek bezpośredniej podległości służbowej”.

 

Szkoła prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego jest odpowiednio: gminną, powiatową lub wojewódzką jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 2 owej ustawy. Dyrektor tejże szkoły jest zaś jej kierownikiem. Z kolei status prawny pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego określają przepisy o pracownikach samorządowych i obowiązują ich zakazy określone w ustawie o pracownikach samorządowych.

Zależność służbowa po małżeństwie

Przepis ten mówi, że nie mogą być zatrudnieni, nie zatrudniani. A zatem w przypadku, gdy do owej zależności służbowej dojdzie w trakcie zatrudnienia, to ów przepis jak najbardziej się aktywuje i nie może mieć miejsce kontynuacja zatrudnienia prowadząca do stanu podległości służbowej. Są zatem dwa wyjścia z zaistniałej sytuacji: albo dyrektor szkoły złoży rezygnację, albo rozwiąże stosunek pracy z kierownikiem gospodarczym. Nie będzie możliwe przeniesienie kierownika gospodarczego na inne stanowisko, bowiem szkołą kieruje dyrektor, który jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników oraz kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Pomiędzy dyrektorem a pracownikami szkoły zawsze występuje podległość służbowa.

 

Dyrektor może zaś zatrudnić małżonka na stanowisku nauczyciela. Zgodnie z art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych ustawy tej nie stosuje się wobec pracowników zatrudnianych w jednostkach wymienionych w art. 2, których status prawny jest regulowany innymi przepisami, jak np. ustawa Karta Nauczyciela. Tym sposobem do nauczycieli nie stosuje się zakazu z art. 26. Z kolei dodatkowym argumentem za stosowaniem zakazu z art. 26 ustawy o pracownikach samorządowych wobec pracowników niebędących nauczycielami jest art. 7 ustawy prawo oświatowe, który stanowi, iż status prawny pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, określają przepisy o pracownikach samorządowych.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V plus 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl