.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Nabycie prawa do emerytury a wypłata zasiłku stałego

Mam problem z wypłatą zasiłku stałego w związku z nabyciem prawa do emerytury. Jestem osobą samotnie gospodarującą, całkowicie niezdolną do pracy z powodu niepełnosprawności. Otrzymuję zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 216 zł i zasiłek stały – 485 zł. Za 3 dni skończę 65 lat i nabędę uprawnienia emerytalne. Pani z GOPS twierdzi, że z tą chwilą nie będzie mi już przysługiwał zasiłek stały. Nie złożyłem jeszcze wniosku do ZUS o emeryturę, mam zamiar go złożyć dopiero za 2 miesiące z powodu kompletowania dokumentacji oraz ze względu na wyższą rewaloryzację. Urzędniczka skwitowała to stwierdzeniem, że mogłem to zrobić wcześniej. Sama emerytura nie będzie wysoka, gdyż od 1999 r. już nie pracowałem. Nie wiem, co robić, bo choruję, a zostanę tylko z zasiłkiem pielęgnacyjnym. Czy GOPS może zmusić podopiecznego do złożenia wniosku o emeryturę? Czy uprawnienie do emerytury musi się wiązać z pozbawieniem zasiłku stałego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Nabycie prawa do emerytury a wypłata zasiłku stałego

Emerytura z urzędu dla osoby pobierającej rentę

Pani z GOPS się myli. Uzyskanie emerytury jest na ogół uzależnione od złożenia wniosku o to świadczenie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ZUS przyznaje z urzędu emeryturę osobie pobierającej rentę z tytułu niezdolności do pracy. Zatem zanim nie zostanie przyznana emerytura, zasiłek z opieki społecznej winien być wypłacany. Skoro bowiem w przepisie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.) nie zostały wymienione świadczenia emerytalne, a art. 99 tej ustawy nie stanowi wprost o zakazie łączenia zasiłku stałego z emeryturą, to przepisy te nie mogą stanowić podstawy do wydania decyzji odmawiającej prawa do zasiłku stałego.

 

Jeśli emerytura, do której uprawnienie Panu przysługuje, nie przekracza kryterium dochodowego, brak jest możliwości prawnej – ze względu na sam fakt uprawnienia do tej emerytury – pozbawienia Pana uprawnień do zasiłku stałego, o ile spełnia Pan pozostałe warunki wymienione w art. 37 ust. 1 pkt 1 u.p.s. i nie zachodzą przesłanki negatywne wynikające wprost z przepisów u.p.s.

 

Prawo do zasiłku stałego z pomocy społecznej

Zasadą wynikającą z przepisu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. u.p.s. jest, że prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem art. 40 (zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego), art. 41 (specjalny zasiłek celowy), art. 53a (wynagrodzenie dla opiekuna prawnego) i art. 91 (pomoc dla uchodźców), przysługuje:

 

  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł,
  • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł,
  • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

 

Szczegółowe zasady przyznawania zasiłku stałego określone zostały w art. 37 ustawy. W przepisie tym wymieniono pozytywne przesłanki, jakim odpowiadać musi wnioskodawca, by uzyskać pozytywny rezultat w stosunku do złożonego wniosku. Ustawodawca przedstawił także katalog negatywnych przesłanek, których wystąpienie uniemożliwia uzyskanie uprawnienia do zasiłku stałego, a katalog ten ma charakter zamknięty. Katalog tych zdarzeń jest zamknięty i odmowa przyznania zasiłku stałego nie może wynikać z faktu uzyskiwania innego poza wymienionymi w art. 37 ust. 4 u.p.s. rodzaju dochodu.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Kryterium dochodowe

Emerytura, jaką Pan uzyska, jest jednym z rodzajów dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 3 u.p.s. Brak jest normy prawnej zabraniającej przyznania zasiłku stałego osobie uzyskującej emeryturę. Jedynie fakt uzyskiwania emerytury wyższej niż kryterium dochodowe uzasadnia odmowę przyznania zasiłku stałego. W sytuacji otrzymywania emerytury niższej niż kryterium dochodowe, przy spełnieniu pozostałych wymogów wynikających z przepisów ustawy o pomocy społecznej, odmowa przyznania zasiłku stałego nie znajduje uzasadnienia prawnego.

 

A zatem jeśli emerytura (do której uprawnienie Panu przysługuje), nie przekracza kryterium dochodowego, brak możliwości prawnej, ze względu na sam fakt uprawnienia do emerytury, pozbawienia prawa do zasiłku stałego – jeśli spełnione są pozostałe warunki wymienione w art. 37 ust. 1 pkt 1 u.p.s. i nie zachodzą przesłanki negatywne wynikające wprost z przepisów u.p.s. Skoro w przepisie art. 37 ust. 4 u.p.s. nie zostały wymienione świadczenia emerytalne, a art. 99 u.p.s. nie stanowi wprost o zakazie łączenia zasiłku stałego z emeryturą, to przepisy te nie mogą stanowić podstawy do wydania decyzji odmawiającej prawa do zasiłku stałego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu