.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Likwidacja studni oznaczonej w MPZP

• Opublikowano: 17-01-2022 • Autor: Grzegorz Stefanowski

Sprawa dotyczy likwidacji studni oznaczonej w MPZP. Posiadam działkę budowlaną, na której znajduje się studnia. Jest naniesiona na mapę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a oprócz tego widnieje od niej ujęcie wody dla sąsiada. W rzeczywistości to przyłącze nie istnieje od przeszło 30 lat. Czy mogę taką studnię zlikwidować? Jakie ewentualnie warunki muszę spełnić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Likwidacja studni oznaczonej w MPZP

Studnia jako urządzenie wodne

W rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (art. 16 pkt 65 lit. d) – studnia jest urządzeniem wodnym, czyli urządzeniem lub budowlą służącą do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w szczególności obiektem służącym do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód podziemnych.

 

Zgodnie z niżej cytowanym przepisem Prawa wodnego – na wykonanie urządzenia wodnego, czyli także studni, jak wyżej, niezbędne jest pozwolenie wodnoprawne. Z kolei, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4) Prawa wodnego, przepisy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się także do ich likwidacji.

 

Art. 389. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na: (…) 6) wykonanie urządzeń wodnych; (…).”

 

Art. 17 [Odpowiednie stosowanie]

  1. Przepisy ustawy dotyczące: (…) 4) wykonania urządzeń wodnych – stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji.”

 

Czynności wymagające pozwolenia wodnoprawnego

Zatem, co do zasady, zasypanie studni, czyli jej likwidacja, jako urządzenia wodnego, jest czynnością, na którą wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Zarazem jednak, na podstawie art. 395 pkt 5) Prawa wodnego, gdy studnia ma głębokość do 30 m i jest wykorzystywana do zwykłego poboru wód, pozwolenie nie jest wymagane.

 

„Art. 395. Pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia wodnoprawnego nie wymaga: (…)

5) wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m; (…).”

 

Nie do końca jest jasne, co kryje się pod Pańskim stwierdzeniem, że studnia nie istnieje, ale można założyć, iż pozwolenie nie jest wymagane, gdy głębokość tego, co już nie istnieje, nie przekracza 30 m.

 

Warto wziąć pod uwagę fakt, że studnia widnieje na mapie. Dlatego zalecałbym skontaktowanie się z Wydziałem Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego celem przekazania do zasobu geodezyjnego i kartograficznego informacji o zlikwidowaniu urządzenia wodnego.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Organ właściwy w sprawie udzielania zgód wodnoprawnych

Organem, który wydaje pozwolenie wodnoprawne, jest organ Wód Polskich właściwy dla Pana regionu, zgodnie z niżej cytowanym przepisem Prawa wodnego.

 

Art. 397. 1. Organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych są właściwe organy Wód Polskich.

2. Organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych jest minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, jeżeli wnioskodawcą są Wody Polskie.

3. Organem właściwym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w sprawie zgód wodnoprawnych jest:

1) dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich (…).”

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Grzegorz Stefanowski

Radca prawny od 1998 r., absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską napisał w obecnym Laboratorium Kryminalistyki UAM. Ukończył Studium podyplomowe w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada uprawnienia mediatora i doradcy obywatelskiego. Doświadczenie zawodowe w strukturach banku oraz własnej Kancelarii Radcy Prawnego w Katowicach.

Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, bankowym, własności intelektualnej, problemach prawnych życia codziennego, prawie gospodarczym.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu