.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Pełnomocnik do doręczeń

Otrzymałem pismo z sądu w związku z tym, że moja matka złożyła wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Problem w tym, iż mieszkam w Szwecji i nie mogę przyjechać do Polski ze względu na obowiązki służbowe. Nie chcę zrzekać się spadku. W postępowaniu mamy widzę dużo wpływów pozostałej rodziny. Ile kosztowałoby mnie ustanowienie pełnomocnika do doręczeń?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Pełnomocnik do doręczeń

Stwierdzenie nabycia spadku

Po pierwsze nikt nie może przymusić Pana do zrzeczenia się udziału w spadku. Do wyłącznej Pańskiej decyzji należy, czy chce Pan przyjąć spadek i co zrobi Pan ze swoim udziałem.

 

W przypadku gdy przyjmie Pan spadek, a matka nie będzie chciała Panu wydać należnej części spadku, to konieczne będzie przeprowadzenie postępowania o podział spadku; sąd w przypadku braku zgody co do tego, jakie elementy spadku należą się poszczególnym spadkobiercom, nawet wbrew woli matki dokona podziału majątku.

 

I tak, po podziale sądowym matka będzie musiała Panu wydać fizycznie określony przedmiot lub dokonać spłaty Pańskiego udziału np. w domu. Jeżeli nie będzie chciała tego dokonać, będzie Pan mógł dochodzić swych praw za pośrednictwem komornika i postępowania egzekucyjnego.

 

Co do wyznaczonego terminu rozprawy – jeżeli chce Pan brać faktyczny udział w postępowaniu spadkowym i być na rozprawie, to proszę jak najszybciej wysłać pismo do sądu z wnioskiem o zniesienie podanego terminu rozprawy i wyznaczenie nowego z uwagi na niemożność Pańskiego stawienia się w sądzie.

 

W uzasadnieniu proszę wskazać, iż mieszka Pan na stałe za granicą i przyjazdy do kraju musi Pan planować z dłuższym wyprzedzeniem. Jednocześnie proszę wskazać, iż nie ma Pan w chwili obecnej – z uwagi na obowiązki służbowe – możliwości uzyskania urlopu celem przyjazdu do kraju. W większości przypadków sądy pozytywnie rozpatrują takie wnioski. We wniosku proszę wskazać, iż pismo dotyczy sprawy o sygn. akt … (i tutaj wpisać sygnaturę wskazaną przez sąd, zazwyczaj jest to lewy górny róg pisma sądu).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wyznaczenie pełnomocnika do doręczeń

Wyznaczenie przez Pana pełnomocnika do doręczeń jest bezpłatne. Celem ustanowienia takiego pełnomocnika jest jedynie wskazanie sądowi i stronie przeciwnej adresu w kraju, pod który mogą kierować całą korespondencję związaną ze sprawą. Osoba pełnomocnika ma zapewnić, iż korespondencja ta będzie podejmowana w terminach. Musi mieć Pan także pewność, iż osoba ta natychmiast po otrzymaniu korespondencji skontaktuje się z Panem i poinformuje o treści pism.

 

Od dnia doręczenia korespondencji osobie będącej pełnomocnikiem do doręczeń, a nie przekazania Panu informacji, rozpoczynają bieg wszystkie terminy sądowe.

 

Wyznaczenie takiego pełnomocnika nie wiąże się z kosztami, bowiem to Pan sam wyznacza taką osobę za jej wcześniejszą zgodą. Zazwyczaj pełnomocnikiem zostaje członek rodziny lub ktoś z bliskich znajomych zamieszkujący w kraju.

Kto może być pełnomocnikiem do doręczeń?

Pełnomocnikiem takim może być każda osoba, która ma zdolność sądową i procesową; może być nim zatem nie tylko osoba fizyczna, ale także osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, wyposażona w zdolność sądową i procesową. Przy wyborze pełnomocnika do doręczeń nie mają zastosowania ograniczenia dotyczące tego, kto może być pełnomocnikiem procesowym wyrażone w art. 87 Kodeksu postępowania cywilnego (Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Część Druga. Postępowanie zabezpieczające, Jędrzejewska Maria, Grzegorczyk Paweł, Weitz Karol, Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek).

 

Jeżeli zaś chce Pan ustanowić pełnomocnika, który będzie za Pana działał w całym postępowaniu przed sądem, tj. odbierał korespondencję, wystosowywał ewentualne pisma w Pana imieniu, stawiał się w sądzie na rozprawach i bronił Pana interesów, to najlepiej jest wynająć adwokata lub radcę prawnego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Małgorzata Rybarczyk

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas pracy w łódzkich kancelariach radcowskich oraz na licznych szkoleniach, w tym z zakresu amerykańskiego prawa handlowego. W kręgu jej zainteresowań znajduje się prawo cywilne, prawo handlowe (w tym prawo internetowe) oraz międzynarodowe umowy prawne i wymiana handlowa. Obecnie prowadzi własną kancelarię oraz występuje przed sądami, reprezentując naszych klientów.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu