.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prowadzenie portali internetowych - założenie działalności i wybór PKD i opodatkowania

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 23.05.2014

Prowadzę portale internetowe. Umieszczam tam reklamy innych firm (tzw. programy partnerskie – przychód jest liczony proporcjonalnie do ilości kliknięć w hiperłącza lub banery reklamowe). Chciałbym założyć działalność gospodarczą. Proszę o informacje, jakie kroki mam podjąć w tym celu, a przede wszystkim, jaką formę opodatkowania wybrać i jakie kody PKD będą odpowiednie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi w art. 10 ust. 1, iż źródłami przychodów są m.in.:

 

  • działalność wykonywana osobiście,
  • pozarolnicza działalność gospodarcza,
  • inne źródła.

 

Wspominam o tych źródłach, gdyż zwyczajowo, w zależności od szczegółów działalności, dochody z reklam na stronach internetowych były do nich kwalifikowane.

 

Pan zdecydowany jest już na działalność gospodarczą, pozostaje mi zatem wskazać dla porządku, iż działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:

 

  1. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
  2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

    – prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

 

Podstawą rejestracji jest od dnia 1 lipca 2011 r. formularz CEIDG-1, będący wnioskiem o rejestrację działalności gospodarczej osób fizycznych, stanowi on również, w podstawowym zakresie, zgłoszenie do ZUS oraz US. Wszelkie informacje znajdzie Pan w tym zakresie na stronie: firma.gov.pl. Możliwe, że konieczna będzie i tak wizyta w urzędzie skarbowym, bowiem procedura „jednego okienka” nie obejmuje np. zgłoszenia do VAT.

 

Co do wyboru formy opodatkowania kluczowe znaczenie ma wysokość kosztów i potencjalny dochód. Najpopularniejsze formy opodatkowania to ryczałt oraz podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych bądź jako podatek liniowy.

 

Ryczałt przy świadczeniu usług z działu 73 PKWiU nie jest możliwy, bowiem usługi reklamowe, usługi badania rynku i opinii publicznej są wyłączone z opodatkowania w formie zryczałtowanej na skutek umieszczenia ich pod pozycją 34 w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Trudno jednoznacznie orzec, jaką klasyfikację uzyskałyby według PKWiU Pana usługi. Gdyby można było je podciągnąć pod PKWiU 63.12.10.0 – Usługi portali internetowych, opodatkowanie w formie ryczałtu byłoby możliwe. Niemniej jednak w przypadku typowych programów wymiany banerów, reklam, bez ingerencji w nie, możliwa jest klasyfikacja do PKWiU 63.11.30.0 – Sprzedaż czasu lub miejsca na cele reklamowe w Internecie (w przypadku właścicieli witryn), co nie wyklucza opodatkowania w formie zryczałtowanej, stawka ryczałtu wyniosłaby tu 8,5%.

 

Jak Pan widzi, klasyfikacja nie jest rzeczą oczywistą, moim zdaniem bez pisemnej informacji, którą wydaje Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi, w Pana konkretnej sprawie ryzyko konfliktu z organem jest duże, gdyż stereotyp jest taki, że wszystko, co wiąże się z reklamą, nie może być opodatkowane ryczałtem.

 

Zasady ogólne i skala progresywna oraz podatek liniowy to kolejne sposoby możliwych rozliczeń.

 

Podatek liniowy 19% moim zdaniem jest opłacalny, gdy dochód przekracza w skali roku 90 000 złotych.

 

Innymi słowy, zasady ogólne są korzystniejsze przy wyższych kosztach, ryczałt zaś przy niższych. Przewagą ryczałtu jest również proste rozliczanie, wadą jest, że skoro płaci się go od przychodu, to nawet gdy dochód nie występuje (koszty przewyższają przychód), trzeba go zapłacić.

 

Przypomnę, że zasady ogólne to podatek od dochodu 18% i 32% (po przekroczeniu ponad 85 tys. zł); ryczałt to stawki sztywne od przychodu.

 

Jeden z ekspertów na podobne pytanie odpowiada, iż „nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, która forma rozliczenia jest najbardziej opłacalna. Zależy to zawsze od konkretnej sytuacji danego przedsiębiorcy. Gdy Podatnik spodziewa się, że koszty działalności będą duże, powinien wybrać zasady ogólne. Jeżeli priorytetem jest jak najprostsze rozliczenie z urzędem skarbowym, a jednocześnie koszty związane z działalnością będą stosunkowo niewielkie, warto wybrać kartę podatkową lub ryczałt. Należy jednak pamiętać, że decydując się na nie, trzeba płacić podatek nawet wtedy, gdy działalność jest mało zyskowna, a nawet przynosi stratę” [Joanna Jasińska, Vademecum Doradcy Podatkowego; Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.].

 

Pyta Pan również o PKD. Możliwa jest klasyfikacja do np. 63.12.Z – Działalność portali internetowych, jak również moim zdaniem 73.11.19.0 – Pozostałe usługi reklamowe. W Internecie wskazuje się na ogół na 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), co jest nieprawidłowe, bowiem podklasa ta nie obejmuje sprzedaży miejsca na reklamę bezpośrednio przez właściciela tego miejsca.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero + pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »