.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Umowa o dzieło z osobą fizyczną na pośrednictwo w wynajmie nieruchomości

• Autor: Michał Berliński

Jednoosobowa działalność chce podpisać umowę o dzieło (taki jest nasz wybór) z osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej i nie planuje. Podpisana umowa o dzieło byłaby na pośrednictwo przy doprowadzeniu do podpisania umowy wynajmu nieruchomości. Wynagrodzenie - wysokość jednomiesięcznego czynszu. Czy pomiędzy firmą jednoosobową a osobą fizyczną na powyższe czynności może być zawarta umowa o dzieło, jeżeli nie - jaka powinna być zawarta umowa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Umowa o dzieło z osobą fizyczną na pośrednictwo w wynajmie nieruchomości

Proszę pamiętać, że tematyka jest rozbudowana dlatego też może Pani skorzystać z opcji pytań dodatkowych celem doprecyzowania wątpliwości.

Cechy umowy o dzieło

Umowa o dzieło stanowi odrębny typ umowy o charakterze cywilnoprawnym, której podstawową funkcją jest zapewnienie prawnej możliwości wymiany dóbr. Wymiana dóbr w tym znaczeniu polega na wymianie dóbr majątkowych za usługę lub pieniądza za usługę, a także usługę za usługę. Umowa o dzieło jest umową konsensualną, odpłatną i wzajemną o charakterze zobowiązującym. Poszukując różnic pomiędzy innymi umowami Kodeksu cywilnego o podobnych cechach, jak i funkcji, zwraca się uwagę na to, że podstawowa różnica leży w rezultacie. Wykonanie umowy o dzieło ma doprowadzić w przyszłości do powstania konkretnego, indywidualnie oznaczonego rezultatu, jako koniecznego do osiągnięcia zgodnie z treścią umowy (wyrok SA w Szczecinie z 30.04.2013 r., sygn. akt III AUa 956/12). Dlatego też za umowę o dzieło uznaje się każdą umowę, której przedmiotem świadczenia jest wykonanie dzieła, a więc jego stworzenie lub przetworzenie do takiej postaci, w jakiej poprzednio nie istniało. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, należy wskazać, że jest to np. tworzenie ekspertyz, opinii, utworów artystyczny. To samo dotyczy kwestii takich jak wykonywanie muzyki przez DJ, gdyż nawet do odtwarzania muzyki dodaje on swoje elementy, tworząc indywidualne dzieła. Tak samo jak np. przy sporządzeniu opinii prawnej.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Umowa o dzieło jako umowa rezultatu

Warto pamiętać, że umowa o dzieło jako umowa rezultatu musi zawierać kryteria, w oparciu o które będzie możliwa weryfikacja jej wykonania. Oznacza to, że wykonujący musi wiedzieć, w oparciu o jakie przesłanki (parametry) dane dzieło ma być wykonane. Przesłanki te muszą mieć charakter cech indywidualnych (wyrok SA w Białymstoku z dnia 4.01.2018 r., sygn. akt III AUa 500/17). Zatem w mojej ocenie opisane przez Panią warunki zawarcia umowy o dzieło do pomocy w zawarciu i realizacji umowy najmu nie kwalifikuje się do zawarcia przedmiotowej umowy. Brak jest w tym aspekcie cech indywidualności jak również określonego rezultatu. Oczywiście każda sytuacja jest inna i jeśli chciałby Pani zabezpieczyć się prawnie i jednocześnie zawierać takie umowy, to powinna Pani w tym aspekcie uzyskać interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej, po to, aby nie mieć w przyszłości problemów z zakwestionowaniem takich umów.

Wybór umowy-zlecenia

Jeśli jednak chce Pani zawierać umowy i nie czekać na stanowisko KAS (w mojej ocenie organ ten wskazałby, że umowa o dzieło będzie nieprawidłowa), to właściwą umową w takim przypadku będzie umowa-zlecenia, która w tej sytuacji będzie adekwatna.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Michał Berliński

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Studia ukończył w 2015 roku obroną pracy magisterskiej w Katedrze Prawa Pracy o temacie „Zakaz konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy”. Podczas studiów praktykował w kancelariach adwokackich i radcowskich oraz w prokuraturze, udzielał również porad prawnych w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej głównie z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego. Ukończył aplikację komorniczą w Izbie Komorniczej przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. W 2018 roku uzyskał pozytywny wynik z egzaminu komorniczego i został powołany na stanowisko asesora komorniczego przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Nieprzerwanie od 2015 roku pracuje jako asystent komornika, aplikant, a teraz jako asesor komorniczyi kierownik kancelarii. W 2018 roku ukończył także projekt edukacyjny „Pracownia Liderów Prawa” – program naukowy pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości. Specjalizuje się głównie w prawie cywilnym, rodzinnym, postępowaniu cywilnym oraz egzekucyjnym. Interesuje się również prawem pracy, nieruchomości i ich obrotem, a także prawem nowych technologii i rynkiem e-commerce.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu