Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kara upomnienia dla nauczyciela za niewykonanie polecenia

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 24.04.2017

Zleciłam nauczycielowi uczestnictwo w wywiadzie do ewaluacji zewnętrznej. Nauczyciel nie wykonał mojego polecenia, lecz samowolnie zamienił się z innym nauczycielem i nie wziął udziału w spotkaniu. O całej sytuacji dowiedziałam się po fakcie. Mam zamiar zastosować karę upomnienia dla nauczyciela za niewykonanie polecenia. Czy w świetle opisanej sytuacji mam do tego prawo?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 108 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666) za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:

1) karę upomnienia;

2) karę nagany.

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 1990 r. (I PRN 26/90) wina pracownika będzie z reguły występowała w formie umyślnej, choć nie można wykluczyć nieumyślnej. Bezprawność natomiast należy oceniać przez prawnie skuteczne polecenia przełożonych, a nie wyłącznie na podstawie przepisów. Jednak tylko niewykonanie przez pracownika polecenia służbowego dotyczącego pracy kwalifikuje się jako naruszenie ustalonego porządku, o którym mówi art. 108 K.p. I to może stanowić podstawę do wymierzenia pracownikowi kary regulaminowej.

 

Tak więc niewykonywanie poleceń pracodawcy może być, choć nie musi w konkretnych sytuacjach uznane za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy.

 

Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.

 

Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

 

O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.

 

Słowem – jeśli niewykonanie przez nauczyciela Pani polecenia naruszało organizację i porządek w procesie pracy to ma Pani prawo ukarania nauczyciela karą upomnienia z art. 108 K.p., stosując przy tym reguły opisane wyżej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus jeden =

»Podobne materiały

Brak zgody na położenie instalacji w drodze stanowiącej współwłasność

Mam działkę, na której zamierzam się budować. Równocześnie jestem współwłaścicielem drogi, która do tej działki prowadzi. Mam problem z jednym ze współwłaścicieli. Chodzi o to, że potrzebuję zgody właścicieli na wejście energetyki w celu podłączenia instalacji elektrycznej, a on żąda ode mnie 2 tys.

 

Jak wygląda procedura po zatrzymaniu prawa jazdy?

Podczas kontroli drogowej ponad 2 miesiące temu badanie alkomatem wykazało u mnie 0,11 mg/l, następne badanie wykazało 0,10, w wyniku czego zostało zatrzymane moje prawo jazdy. Po spotkaniu na komisariacie policjant stwierdził, że będzie wnioskował o grzywnę 500 zł i zatrzymanie prawa jazdy na okres

 

Uprawnienia pracownicze niepełnosprawnego nauczyciela

Jestem pedagogiem zatrudnionym na podstawie mianowania i mam orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Czy dyrektor szkoły może zmniejszyć mój wymiar etatu ze względu na zmniejszenie ilości oddziałów w szkole? Czy orzeczenie o niepełnosprawności chroni mnie w tej kwestii?

 

Nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej

Moje dziecko z autyzmem uczęszcza do drugiej klasy integracyjnej w szkole publicznej. W pierwszej klasie było troje dzieci z orzeczeniami i był nauczyciel wspomagający. W drugiej klasie zostało dwóch uczniów i nadal był nauczyciel wspomagający. W trzeciej klasie mają nam zabrać nauczyciela wspomagaj

 

Obrona pracy doktorskiej a urlop dla nauczyciela liceum

Jestem nauczycielem w liceum ogólnokształcącym. Ukończyłam studia doktoranckie i obecnie przygotowuję się do obrony pracy doktorskiej. Czy przysługuje mi urlop na przygotowanie do obrony? Dyrektor nie skierował mnie na studia. Studia rozpoczęłam kilka lat temu i miałam wtedy innego pracodawcę.

 

Prowadzenie działalności gospodarczej a świadczenie kompensacyjne

Z końcem roku szkolnego, tj. 31 sierpnia, chciałabym skorzystać z możliwości przejścia na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Będę miała 56 lat i 35-letni staż pracy pedagogicznej. Czy przebywając na tej emeryturze, mogę prowadzić działalność gospodarczą typu gabinet terapii dzieci z zaburzeni

 

Czy stowarzyszenie prowadzące szkołę musi płacić gminie dzierżawę za budynek?

Czy stowarzyszenie, będące organem prowadzącym szkołę podstawową, musi płacić dzierżawę za budynek szkolny stanowiący własność gminy? Dodam, że stowarzyszenie samo założyło tę szkołę.

 

Różnica między kierowcą a kierującym - punkty karne

Półtora roku temu zostałem zatrzymany, prowadząc pojazd w stanie nietrzeźwości. Orzeczono wobec mnie zakaz prowadzenia pojazdów kat. B na okres 1 roku. Wyrok skazujący uprawomocnił się dopiero w marcu 2016 r. Miesiąc później zostałem zatrzymany przez policję za przekroczenie prędkości o 30 km/h. Zos

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »