.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wypłacanie emerytury osoby przebywającej w hospicjum

• Data: 25-01-2024 • Autor: Eliza Rumowska

W obliczu życia w hospicjum wiele rodzin zastanawia się nad kwestią wypłacania emerytur swoich bliskich. To ważne zagadnienie dotyczy nie tylko aspektów finansowych, ale także prawnych i etycznych. Rodzi się pytanie, czy hospicjum ma prawo pobierać emeryturę pacjenta, czy też świadczenie to może być wypłacane bezpośrednio osobie uprawnionej lub jej pełnomocnikowi. Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie obowiązujących przepisów dotyczących wypłaty emerytur osobom przebywającym w hospicjum, a także przedstawienie praktycznych rozwiązań dla rodzin stojących przed wyzwaniem zapewnienia finansowej stabilności swoich bliskich w tej trudnej sytuacji. Do wyjaśnienia tych zagadnień posłuży nam zapytanie pani Elwiry, której mama została skierowana do hospicjum.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wypłacanie emerytury osoby przebywającej w hospicjum

Od kilku dni 80-letnia mama pani Eweliny przebywa w hospicjum. Stan fizyczny starszej pani nie pozwala na samodzielne funkcjonowanie, ale pod względem umysłowym funkcjonuje normalnie. Przed pójściem do szpitala, a potem hospicjum, mama podpisała upoważnienie dla zięcia (szwagra pani Eweliny) do odbioru emerytury od listonosza. Pani Elwira zaniepokoiła się jednak, bo pielęgniarka powiedziała jej, że ZUS wstrzymuje wypłatę emerytury osobie przebywającej w hospicjum, a pieniądze może odbierać jedynie opiekun prawny, co wiąże się z ubezwłasnowolnieniem. Do tego usłyszała, że podobno emeryturę zabiera hospicjum na pokrycie kosztów utrzymania. Pani Ewelina pyta więc, czy hospicjum rzeczywiście zabierze emeryturę jej mamy, czy szwagier będzie mógł ją pobierać. Podkreśla, że starsza pani jest całkowicie zdrowa na umyśle i nie ma mowy o jej ubezwłasnowolnieniu. Jak rozwiązać problem wypłacania emerytury starszej pani?

Sposoby płatności świadczeń emerytalnych i podmioty upoważnione do odbioru świadczeń

Zasady wypłacania emerytury reguluje bardzo szczegółowo Art. 130 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

Art. 130. 1. Świadczenia wypłaca się za miesiące kalendarzowe w dniu ustalonym w decyzji organu rentowego jako termin płatności świadczeń, z uwzględnieniem ust. 4 i 5, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

2. Świadczenia wypłaca się osobom uprawnionym, z uwzględnieniem ust. 3:

1) za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania świadczeń albo

2) na wniosek osoby uprawnionej:

a) na jej rachunek płatniczy lub jej rachunek w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, inny niż rachunek płatniczy albo

b) na wskazany przez nią jej instrument płatniczy, na którym jest przechowywany pieniądz elektroniczny w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 873 i 1916).

2a. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do osób sprawujących opiekę prawną nad osobami uprawnionymi do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy oraz osób sprawujących opiekę nad osobami, o których mowa w art. 131 ust. 1.

2b. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku, gdy osoba sprawująca opiekę prawną nad osobami uprawnionymi do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy oraz osoba sprawująca opiekę nad osobami, o których mowa w art. 131 ust. 1, odbywa karę pozbawienia wolności, karę aresztu wojskowego albo karę aresztu za wykroczenie lub jest tymczasowo aresztowana. (…).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

W jaki sposób osoba przebywająca w hospicjum może pobierać emeryturę?

Odpowiadając na pytanie pani Eweliny – rzeczywiście, jeżeli aktualnie uprawniona do emerytury przebywa od niedawna pod innym adresem niż wskazany adres do doręczeń emerytury, to ZUS ma prawo wstrzymać wypłatę z racji braku możliwości doręczenia świadczenia i jego wypłaty osobie uprawnionej. Tak jak wynika z przedstawionych regulacji i opisu pani Eweliny – szwagier nie jest opiekunem prawnym uprawnionej, a ustawa nie przewiduje wypłaty emerytury na pełnomocnictwo. Dlatego, aby uniknąć ryzyka wstrzymania płatności emerytury, należy:

  1. Sprawić, by emerytka założyła konto bankowe.
  2. Sprawić, by emerytka skierowała do ZUS dyspozycję wypłaty jej emerytury na konto bankowe.
  3. Uzyskać od emerytki pełnomocnictwo do dysponowania jej kontem bankowym.

 

Jeśli rodzina starszej pani dopilnuje tych spraw, to nawet gdy emerytka podupadnie na zdrowiu i nie będzie z nią kontaktu – emerytura aż do jej śmierci będzie wpływała na konto bankowe, a osoba upoważniona przez nią będzie tymi środkami mogła dysponować.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

Przykład 1

Pani Maria, 78-letnia emerytka, została umieszczona w hospicjum z powodu zaawansowanej choroby. Jej rodzina początkowo obawiała się, że ZUS wstrzyma wypłatę jej emerytury z powodu zmiany miejsca zamieszkania. Jednakże, po skonsultowaniu się z pracownikiem ZUS, ustanowili pełnomocnictwo dla jej córki do konta bankowego emerytki, na które wpływa świadczenie. Dzięki temu emerytura pani Marii była regularnie wpłacana na konto, a córka mogła zarządzać środkami na potrzeby matki.

 

Przykład 2

Pan Janek, mający 82 lata, znalazł się w hospicjum po serii poważnych udarów. Jego syn, będąc jedynym bliskim, mieszkał za granicą. Początkowo wydawało się, że nie będzie w stanie zarządzać emeryturą ojca. Rozwiązaniem okazało się złożenie przez pana Janka wniosku o przekazywanie emerytury na jego konto bankowe jeszcze przed przeniesieniem do hospicjum. Dzięki temu syn mógł zarządzać finansami ojca zdalnie, zapewniając mu odpowiednią opiekę.

 

Przykład 3

Pani Helena, 80-letnia wdowa, przebywająca w hospicjum, miała nieuregulowaną sytuację emerytalną. Z powodu braku bliskich obawiała się, że jej emerytura zostanie zawieszona. Z pomocą pracownika socjalnego hospicjum pani Helena zdecydowała się na przekierowanie emerytury na konto hospicjum, z którego dokonywano opłat za jej pobyt i inne potrzeby. Hospicjum zapewniało jej pełną transparentność finansową, co dało jej spokój ducha w ostatnich dniach życia.

Podsumowanie

Kwestia wypłaty emerytur dla osób przebywających w hospicjum wymaga uwagi i właściwego zarządzania. Istnieją jasne przepisy i rozwiązania, które pozwalają na bezpieczne i regularne odbieranie świadczeń, zabezpieczając jednocześnie finansowe potrzeby i prawo do godności pacjentów hospicyjnych. Ważne jest, aby w takich sytuacjach korzystać z dostępnych środków prawnych i porad ekspertów, aby zapewnić najlepsze rozwiązanie dla siebie i swoich bliskich.

Oferta porad prawnych

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej lub wsparcia w przygotowaniu dokumentów związanych z emeryturą osoby przebywającej w hospicjum, skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online. Nasi eksperci są dostępni, aby zapewnić profesjonalne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wszelkich niezbędnych pism, dostosowanych do Twojej unikalnej sytuacji. Napisz do nas, korzystając z wygodnego formularza kontaktowego, który znajduje się pod tekstem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Eliza Rumowska

Administrator portalu ePorady24, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego prawniczka. Specjalizuje się w prawie cywilnym, zwłaszcza w prawie konsumenckim (reklamacje, gwarancje itp.). Z serwisem ePorady24 związana od początku jego istnienia, obecnie udziela porad w najbardziej złożonych sprawach. W swej wieloletniej karierze pracowała jako powiatowy rzecznik konsumentów, sekretarz gminy, inspektor ds. kredytów oraz radca w TP SA. Od 2008 r. prowadzi własne biuro prawne, jako prokurent obsługuje trzy spółki prawa handlowego, współpracuje z samorządem terytorialnym przy realizacji programów dotowanych z UE.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero - IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu