Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jaka kara za kradzież torebki?

Autor: Grzegorz Gęborek • Opublikowane: 09.08.2012

W 1996 roku doszło do kradzieży torebki, w której znajdował się portfel z pewną sumą pieniędzy oraz dowód osobisty. Jaka kara grozi za kradzież torebki? Czy sprawca odpowie za dwa przestępstwa, tj. z art. 278 § 1 i art. 275 § 1 Kodeksu karnego? Jak oblicza się okres przedawnienia takiego czynu?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zadane przez Pana pytanie dotyczy następujących aspektów:

 

  1. problematyki zbiegu przepisów i przestępstw,
  2. sankcji grożących za popełnione przestępstwa,
  3. przedawnienia karalności.

 

Na wstępie pragnę zauważyć, że porada została sformułowana w oparciu o udzielone przez Pana wyjaśnienia.

 

Należy zadać pytanie, czy wartość skradzionych rzeczy przekracza 250 zł. Jeżeli suma skradzionych pieniędzy oraz wartość torebki i innych rzeczy w niej znajdujących się nie przekracza 250 zł, to czyn będzie stanowił wykroczenie z art. 119 § 1 Kodeksu wykroczeń, a nie występek z art. 278 § 1 Kodeksu karnego (w skrócie K.k.). Mając na uwadze, że tak precyzyjnie przytoczył Pan podstawę prawną, zakładam, że wartość skradzionych rzeczy przekracza 250 zł.

 

W doktrynie przyjmuje się, że kradzież torebki wraz z dokumentami należy kwalifikować kumulatywnie, tj. z art. 175 § 1 K.k. oraz 278 § 1 K.k. Zastosowanie znajdą przepisy art. 11 § 2 oraz § 3 K.k.

 

Z opisanego przez Pana stanu faktycznego wynika, że doszło do zbiegu przepisów, tzn. sprawca jednym czynem – kradnąc torebkę z dokumentami – wyczerpał znamiona dwóch przepisów ustawy karnej, tj. art. 175 § 1 K.k. oraz 278 § 1 K.k.

 

W konsekwencji sąd skazuje za jedno przestępstwo, ale na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów. Natomiast karę sąd wymierzy na podstawie przepisu przewidującego najsurowszą z kar.

 

Zarówno kradzież dokumentu tożsamości (art. 275 § 1 K.k.), jak i kradzież w typie podstawowym (art. 278 § 1 K.k.) stanowią występek (art. 7 § 2 K.k.).

 

Przestępstwo z art. 275 § 1 K.k. zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Natomiast z art. 278 § 1 K.k. karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

Sąd wymierzy więc karę na podstawie art. 278 § 1 K.k., gdyż przewiduje on karę najsurowszą, jednakże może także zastosować środki przewidziane za przestępstwo z art. 275 § 1 K.k.

 

Maksymalnie sprawcy grozi więc 5 lat pozbawienia wolności.

 

Kwestia przedawnienia jest złożona. W polskim prawie karnym funkcjonuje przedawnienie ścigania, wyrokowania, wykonania kary.

 

Zakładam, że sprawca nie został skazany – pominę więc rozważania dotyczące tej kwestii. W opisanym przez Pana przypadku przedawnienie ścigania ostatecznie nastąpi wraz z upływem terminu przedawnienia przewidzianego dla przestępstwa kradzieży (art. 278 § 1 K.k.). Za podstawę określenia terminu przedawnienia przyjmuje się, czy przestępstwo stanowi zbrodnię czy występek, a także sankcję grożącą sprawcy za występek (vide art. 101 i nast. K.k.). Jednakże pytał Pan o sposób obliczania terminu przedawnienia, więc dla lepszego zobrazowania zasady dla każdego z przestępstw obliczyłem osobno.

 

Znaczenie praktyczne ma jedynie obliczenie terminu przedawnienia kradzieży (art. 278 § 1 K.k.).

 

Ściganie przestępstwa kradzieży dokumentu tożsamości jako występku nieprzekraczającego kary 3 lat pozbawienia wolności przedawnia się z upływem 5 lat od czasu jego popełnienia (art. 101 § 1 pkt 4 K.k.). Czasem popełnienia czynu jest czas, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany (art. 6 § 1 K.k.), czyli przedawnienie ścigania zaczyna swój bieg w chwili dokonania kradzieży dokumentu. Karalność przestępstwa kradzieży jako występku zagrożonego karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą lat 5 (a przekraczającą 3 lata) ustanie z upływem 10 lat od jego popełnienia (art. 101 § 1 pkt 3 K.k.).

 

W sytuacji gdy przed upływem terminu przedawnienia wszczęto postępowanie przeciwko osobie (czyli jeżeli sprawca został ujawniony i postawiono mu zarzuty), okres przedawnienia ulegnie przedłużeniu odpowiednio o 5 i 10 lat od upływu czasu potrzebnego do przedawnienia ścigania (art. 102 K.k.).

 

Podsumowując, jeżeli nie wszczęto postępowania przeciwko danej osobie, karalność ścigania przestępstwa kradzieży (art. 278 § 1 K.k.) ustaje po 10 latach od jego popełnienia. W opisanym przez Pana przypadku karalność ustała w 2006 roku. Jeżeli jednak postawiono sprawcy zarzuty, przedawnienie nastąpi w 2016 roku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 minus 2 =

»Podobne materiały

Premia uznaniowa a wynagrodzenie urlopowe

Od roku mam umowę o pracę na czas nieokreślony. Wynagrodzenie to stała podstawa i premia uznaniowa, którą co miesiąc dostawałam. W zeszłym miesiącu złożyłam wypowiedzenie (miesięczny okres wypowiedzenia) i firma wysłała mnie na zaległy urlop. Z tego co czytałam, jeśli premia uznaniowa nie jest jedno

 

Kiedy sąd ustanawia kuratora dla osoby ubezwłasnowolnionej?

Kiedy sąd ustanawia kuratora dla osoby ubezwłasnowolnionej? Czy osoba, względem której toczy się postępowanie, powinna otrzymać orzeczenie? Czy zaburzenia psychiczne mogą być powodem do ubezwłasnowolnienia?

 

Możność załatwienia spraw osoby w śpiączce

Wiem, że procedura ubezwłasnowolnienia i wyznaczenia opiekuna prawnego trwa bardzo długo. Tymczasem nasz syn jest w śpiączce, która może trwać 8 do 10 miesięcy (zdaniem lekarzy). Wraz z żoną chcielibyśmy móc załatwiać jego sprawy urzędowe i administracyjne. Co możemy zrobić?

 

Przedawnienie karalności kradzieży z włamaniem

Czy kradzież z włamaniem dokonana w kwietniu 2000 r. jest już sprawą przedawnioną, czy nie?

 

Współudział w kradzieży z włamaniem – co za to grozi i jak się bronić?

Nigdy nie byłem karany, ale dwa tygodnie temu zrobiłem głupotę – wypiłem z kolegą zbyt dużo alkoholu i współuczestniczyłem we włamaniu do samochodu. Stałem obok, nie dotykałem pojazdu i próbowałem odwieść od tego czynu kolegę (jest to zarejestrowane kamerą). Zjawiła się jednak policja i z

 

Anulowanie reszty kary za jazdę po alkoholu

Mam zatrzymane prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu. Dowiedziałem się, że po odbyciu połowy kary mogę się ubiegać o anulowanie reszty kary bądź o jej skrócenie. Czy to prawda?

 

Błąd na świadectwie szkolnym

Jestem nauczycielem. Przy wypisywaniu świadectw popełniłam błędy i dwa świadectwa wyrzuciłam do śmieci (zamiast zwrócić je szkole). Co zrobić w takiej sytuacji?

 

Związek z Niemką a nazwisko dziecka po ojcu

Jestem Polakiem, a moja partnerka Niemką. Ona i jej dziecko noszą nazwisko po byłym mężu. Obecnie spodziewamy się naszego wspólnego dziecka. Partnerka chce, by z wygody nosiło nazwisko po jej mężu, na co ja nie mogę się zgodzić. Jak rozwiązać ten problem, jakie mam prawa? Uważam, że dziecko powinno

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »