Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jaka kara za kradzież torebki?

Autor: Grzegorz Gęborek • Opublikowane: 09.08.2012

W 1996 roku doszło do kradzieży torebki, w której znajdował się portfel z pewną sumą pieniędzy oraz dowód osobisty. Jaka kara grozi za kradzież torebki? Czy sprawca odpowie za dwa przestępstwa, tj. z art. 278 § 1 i art. 275 § 1 Kodeksu karnego? Jak oblicza się okres przedawnienia takiego czynu?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zadane przez Pana pytanie dotyczy następujących aspektów:

 

  1. problematyki zbiegu przepisów i przestępstw,
  2. sankcji grożących za popełnione przestępstwa,
  3. przedawnienia karalności.

 

Na wstępie pragnę zauważyć, że porada została sformułowana w oparciu o udzielone przez Pana wyjaśnienia.

 

Należy zadać pytanie, czy wartość skradzionych rzeczy przekracza 250 zł. Jeżeli suma skradzionych pieniędzy oraz wartość torebki i innych rzeczy w niej znajdujących się nie przekracza 250 zł, to czyn będzie stanowił wykroczenie z art. 119 § 1 Kodeksu wykroczeń, a nie występek z art. 278 § 1 Kodeksu karnego (w skrócie K.k.). Mając na uwadze, że tak precyzyjnie przytoczył Pan podstawę prawną, zakładam, że wartość skradzionych rzeczy przekracza 250 zł.

 

W doktrynie przyjmuje się, że kradzież torebki wraz z dokumentami należy kwalifikować kumulatywnie, tj. z art. 175 § 1 K.k. oraz 278 § 1 K.k. Zastosowanie znajdą przepisy art. 11 § 2 oraz § 3 K.k.

 

Z opisanego przez Pana stanu faktycznego wynika, że doszło do zbiegu przepisów, tzn. sprawca jednym czynem – kradnąc torebkę z dokumentami – wyczerpał znamiona dwóch przepisów ustawy karnej, tj. art. 175 § 1 K.k. oraz 278 § 1 K.k.

 

W konsekwencji sąd skazuje za jedno przestępstwo, ale na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów. Natomiast karę sąd wymierzy na podstawie przepisu przewidującego najsurowszą z kar.

 

Zarówno kradzież dokumentu tożsamości (art. 275 § 1 K.k.), jak i kradzież w typie podstawowym (art. 278 § 1 K.k.) stanowią występek (art. 7 § 2 K.k.).

 

Przestępstwo z art. 275 § 1 K.k. zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Natomiast z art. 278 § 1 K.k. karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

Sąd wymierzy więc karę na podstawie art. 278 § 1 K.k., gdyż przewiduje on karę najsurowszą, jednakże może także zastosować środki przewidziane za przestępstwo z art. 275 § 1 K.k.

 

Maksymalnie sprawcy grozi więc 5 lat pozbawienia wolności.

 

Kwestia przedawnienia jest złożona. W polskim prawie karnym funkcjonuje przedawnienie ścigania, wyrokowania, wykonania kary.

 

Zakładam, że sprawca nie został skazany – pominę więc rozważania dotyczące tej kwestii. W opisanym przez Pana przypadku przedawnienie ścigania ostatecznie nastąpi wraz z upływem terminu przedawnienia przewidzianego dla przestępstwa kradzieży (art. 278 § 1 K.k.). Za podstawę określenia terminu przedawnienia przyjmuje się, czy przestępstwo stanowi zbrodnię czy występek, a także sankcję grożącą sprawcy za występek (vide art. 101 i nast. K.k.). Jednakże pytał Pan o sposób obliczania terminu przedawnienia, więc dla lepszego zobrazowania zasady dla każdego z przestępstw obliczyłem osobno.

 

Znaczenie praktyczne ma jedynie obliczenie terminu przedawnienia kradzieży (art. 278 § 1 K.k.).

 

Ściganie przestępstwa kradzieży dokumentu tożsamości jako występku nieprzekraczającego kary 3 lat pozbawienia wolności przedawnia się z upływem 5 lat od czasu jego popełnienia (art. 101 § 1 pkt 4 K.k.). Czasem popełnienia czynu jest czas, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany (art. 6 § 1 K.k.), czyli przedawnienie ścigania zaczyna swój bieg w chwili dokonania kradzieży dokumentu. Karalność przestępstwa kradzieży jako występku zagrożonego karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą lat 5 (a przekraczającą 3 lata) ustanie z upływem 10 lat od jego popełnienia (art. 101 § 1 pkt 3 K.k.).

 

W sytuacji gdy przed upływem terminu przedawnienia wszczęto postępowanie przeciwko osobie (czyli jeżeli sprawca został ujawniony i postawiono mu zarzuty), okres przedawnienia ulegnie przedłużeniu odpowiednio o 5 i 10 lat od upływu czasu potrzebnego do przedawnienia ścigania (art. 102 K.k.).

 

Podsumowując, jeżeli nie wszczęto postępowania przeciwko danej osobie, karalność ścigania przestępstwa kradzieży (art. 278 § 1 K.k.) ustaje po 10 latach od jego popełnienia. W opisanym przez Pana przypadku karalność ustała w 2006 roku. Jeżeli jednak postawiono sprawcy zarzuty, przedawnienie nastąpi w 2016 roku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem plus VII =

»Podobne materiały

Kara za kradzież

W zeszłym roku ukradłam w sklepie kilka produktów żywnościowych. Zmusiła mnie do tego sytuacja życiowa, ale bardzo żałuję swojego czynu. Obecnie mieszkam w Niemczech i tu pracuję. Dostałam pismo z sądu, że mam do odrobienia godziny prac społecznych. Czy mogę zapłacić karę w zamian za umorzenie tych

 

Przedawnienie karalności kradzieży z włamaniem

Czy kradzież z włamaniem dokonana w kwietniu 2000 r. jest już sprawą przedawnioną, czy nie?

 

Współudział w kradzieży z włamaniem – co za to grozi i jak się bronić?

Nigdy nie byłem karany, ale dwa tygodnie temu zrobiłem głupotę – wypiłem z kolegą zbyt dużo alkoholu i współuczestniczyłem we włamaniu do samochodu. Stałem obok, nie dotykałem pojazdu i próbowałem odwieść od tego czynu kolegę (jest to zarejestrowane kamerą). Zjawiła się jednak policja i z

 

Udział w kradzieży

Policja przyjechała po mojego 19-letniego brata, który podobno brał udział z kolegami w kradzieży. Został zatrzymany na 48 godzin, ponieważ nie podał imion kolegów. Policja nie pozwoliła mu skontaktować się z nikim z rodziny, zmuszając go do zeznań pod groźbą 6 miesięcy więzienia. Brat podpisał zezn

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »