.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podjęcie pracy w Niemczech a renta rodzinna

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 16.03.2017

Moja mama otrzymuje rentę rodzinną po zmarłym tacie. Obecnie przebywa w Niemczech i ma zamiar podjąć pracę zarobkową. Praca będzie tymczasowa – może potrwać dwa miesiące, ale może i rok, tego mama na razie nie wie. Czy w takiej sytuacji nastąpi zawieszenie lub zmniejszenie wysokości renty rodzinnej? Czy mama powinna zgłosić się do ZUS-u? Jeśli nastąpi zawieszenie renty, to czy ZUS wznowi rentę, jeżeli podjęta praca się skończy? Jak często ZUS może zawieszać i odwieszać rentę rodzinną?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podjęcie pracy w Niemczech a renta rodzinna

Fot. Fotolia

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 103 i kolejnymi ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 887 z późn. zm.) zawieszenie lub zmniejszenie wysokości renty rodzinnej wynika z tego, jaki przychód osiąga osoba uprawniona do tej renty z tytułu wykonywania działalności obowiązkowo podlegającej ubezpieczeniom społecznym.

 

Praca za granicą, w krajach członkowskich UE jest uważana za wykonywanie takiej działalności. W takiej sytuacji ZUS uwzględnia, przy podejmowaniu decyzji o zawieszaniu lub zmniejszaniu renty, przychód w wysokości faktycznie osiągniętej, udokumentowanej zaświadczeniem pracodawcy. W razie braku możliwości uzyskania takiego zaświadczenia, ZUS dokona rozliczenia na podstawie oświadczenia rencisty.

 

Zgodnie z art. 132 ustawy o FUS emerytowi lub renciście, który zamieszkał za granicą, świadczenie wypłaca się na jego wniosek – osobie przez niego upoważnionej do odbioru, zamieszkałej w kraju albo na prowadzony w kraju rachunek płatniczy emeryta lub rencisty lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy, albo na wskazany przez niego, wydany w kraju, jego instrument płatniczy, na którym jest przechowywany pieniądz elektroniczny, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

 

Oznacza to, że obecnie – po zmianie przepisów, nie ma już obowiązku zawieszania renty rodzinnej z powodu wyjazdu za granicę. Jedynym obowiązkiem Pana mamy jest powiadomienie ZUS o tym, że za granicą podjęła ona pracę. Dodatkowo w zawiadomieniu tym powinna Pana mama wskazać wysokość przychodu, jaki osiąga za granicą, aby ZUS mógł określić, czy dojdzie do zawieszenia, czy jedynie do zmniejszenia wysokości otrzymywanej przez mamę renty. W tym celu należy wypełnić druk ZUS Rw-73 – Oświadczenie emeryta – rencisty o zamiarze osiągania lub nieosiągania przychodu.

 

Podsumowując – osiąganie przychodu za granicą nie zawiesza automatycznie wypłaty renty. Dzieje się tak dopiero wtedy, gdy przychód z tytułu pracy osiągnie określony poziom. Wówczas ZUS zawiesza w drodze decyzji wypłatę renty, a po zgłoszeniu przez Pana mamę faktu, że już przychodu nie osiąga – odwiesza jej wypłatę. Przy czym przepisy nie określają limitu takich zawieszeń i odwieszeń.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 minus dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »