.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wypłata wygranej w kasynie internetowym znajdującym się na Malcie

• Autor: Jakub Bonowicz

Tydzień temu wygrałem znaczną sumę w kasynie internetowym znajdującym się na Malcie. Chciałbym wypłacić te pieniądze legalnie do Polski. Dowiedziałem się, że w świetle polskich przepisów złamałem prawo, natomiast prawo EU dopuszcza tego typu gry. W jaki sposób mogę zrealizować wygraną, skoro przelew na moje konto w Polsce może skutkować karą więzienia, grzywną i utratą wygranej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wypłata wygranej w kasynie internetowym znajdującym się na Malcie

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

Wygrana uzyskana w zagranicznym kasynie internetowym

Generalnie Pana pytanie można sprowadzić do często zadawanego w takich sprawach pytania, czy w sądzie będzie miał Pan jakiekolwiek szanse na uniknięcie odpowiedzialności karnej i czy urząd skarbowy będzie domagał się od Pana całej sumy wygranej w kasynie plus ewentualnie kar, podatków lub jakichkolwiek innych form kar finansowych.

 

Jak rozumiem, chodzi o problem wygranych uzyskanych przez Pana w zagranicznym kasynie internetowym (z siedzibą na Malcie).

 

W pierwszej kolejności należy rozstrzygnąć kwestię legalności Pana udziału w internetowym kasynie. Co istotne, jak rozumiem, wszelkie czynności związane z Pana udziałem w grze, tj. zalogowanie się do serwisu internetowego, branie udziału w turniejach oraz odbiór wygranej, odbywały się na terytorium RP. Polskie prawo, jak Pan zapewne wie, zabrania hazardu w Internecie, jak również udziału w grach hazardowych organizowanych online przez obywateli polskich i to nawet wtedy, gdy hazard on-line organizowany jest przez podmiot zagraniczny zgodnie z prawem siedziby tego podmiotu. Zgodnie z art. 107 § 1 Kodeksu karnego skarbowego „kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia urządza lub prowadzi grę losową, górę na automacie lub zakład wzajemny, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie„. Zgodnie z § 2 „tej samej karze podlega, kto na terytorium RP uczestniczy w zagranicznej grze losowej lub zagranicznym zakładzie wzajemnym”. Z przepisu tego wynika, że karalne jest jedynie uczestniczenie w zagranicznej grze losowej na terytorium RP, a nie na terytorium innego kraju.

 

Tylko więc wtedy, gdyby był Pan w stanie udokumentować, że w czasie, gdy grał Pan w kasynie online, to przebywał Pan na innym terytorium niż RP, nie powinny grozić Panu konsekwencje karnoskarbowe za nielegalny udział w grze kasyno online. Takie sytuacje mają miejsce, uczestnicy udowadniają to odpowiednimi zaświadczeniami o pobycie, dowodem czasowego zameldowania w innym kraju dopuszczającym hazard czy innymi dokumentami będącymi dowodem pobytu, np. umowa o pracę, potwierdzenie wyjazdu na staż zagraniczny czy stypendium (w zależności od tego, jaki charakter miał pobyt). Dowodem mogą być także dane z systemu informatycznego organizator kasyna o Panu IP w momentach logowania się do serwisu, pozwalające na zidentyfikowanie kraju, z którego Pan logował się do serwisu.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Hazard w Internecie a podatki

Naturalnie takie same argumenty mogą być użyte przeciwko Panu, aby ustalić, że podczas gry w kasynie przebywał Pan na terytorium Polski.

 

Przechodząc teraz do samej kwestii podatków.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „wolne od podatku dochodowego są:

 

6) wygrane w kasynach gry, wideoloteriach, grach na automatach, grach na automatach o niskich wygranych oraz grach w bingo pieniężne i fantowe urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach i zakładach wzajemnych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

6a) wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2.280 zł, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego”.

 

Przepisy te obowiązują do 1 stycznia 2016 r.

 

(…)

 

Autorzy podnosili np. iż wydaje się absurdalne karanie kogoś, kto z laptopa umieszczonego na polskim statku wodnym łączy się z internetem i uczestniczy w brytyjskiej grze losowej.

Korzystanie z zagranicznego kasyna online w czasie przebywania na terytorium RP

Niemniej przy całej tej dyskusji w Pana przypadku jeśli w czasie gry w kasynie przebywał Pan na terytorium RP, to raczej należy przyjąć, iż uczestniczył Pan w grze hazardowej, a zatem wypełnił Pan znamiona czynu zabronionego z art. 107 § 2 Kodeksu.

 

I jeszcze jedna rzecz. Porównajmy dwa przepisy Kodeksu:

 

„Art. 107 § 2. Tej samej karze (tj. 720 zł stawek dziennych, albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie), podlega ten, kto na terytorium RP uczestniczy w zagranicznej grze losowej lub zagranicznym zakładzie wzajemnym.

 

Art. 109. Kto uczestniczy w grze losowej, zakładzie wzajemnym, grze na automacie, urządzonych lub prowadzonych wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych”.

 

Przepis przewiduje więc nierówną sankcję dla osób, które uczestniczą w polskim zakładzie wzajemnym organizowanym nielegalnie, oraz osób, które uczestniczą w zagranicznym zakładzie wzajemnym. Jest niezrozumiałe, dlaczego mamy inaczej traktować takich uczestników. W praktyce oznaczałoby to, iż gdyby nawet zakwalifikować Pana czyn z art. 107 § 2 i np. zostałby Pan skazany, to następnie złożyłby Pan skargę konstytucyjną o orzeczenie niezgodności z Konstytucją art. 107 § 2. Są duże szanse, że Trybunał Konstytucyjny uznałby przepis za niezgodny z konstytucyjną zasadą równości przy brzmieniu art. 109. Ponieważ odpadałaby podstawa skazania, zatem postępowanie karne należałoby wznowić i mógłby Pan zostać skazany z art. 109.

 

Stanowisko takie można poprzeć wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 08.07.2010 r. w sprawach C-447/08 i C-448/08 z wniosków złożonych przez sąd szwedzki (Svea hovratt) w sprawach karnych przeciwko Otto Sojbergowi i Andreasowi Gerdinowi. Zgodnie z wyrokiem ETSw przypadku, gdy osoby prowadzące promocję gier losowych organizowanych w Szwecji bez zezwolenia podlegają łagodniejszym karom, niż kary, którym podlegają osoby reklamujące takie gry organizowane w innych państwach członkowskich, należy wówczas stwierdzić, iż rozpatrywany system powoduje dyskryminację i że przepisy §54 ak. 1 i 2 lotterilag są sprzeczne z art. .49 WE. Promocja gier prowadzonych w innym państwie członkowskim nie może podlegać poważniejszym sankcjom karnym niż promocja takich gier urządzanych bez zezwolenia na terytorium krajowym. To samo można odnieść do uczestnictwa w zakładach wzajemnych”. (…)

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

 

Uwaga! Materiał opisuje stan prawny ze stycznia 2014 r.
Aktualnie (od 13 lutego 2016 roku) sankcje znacząco się zmniejszyły poprzez nowelizację art. 107 § 2-3 oraz art. 109 k.k.s. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1855).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Jakub Bonowicz

Radca prawny obsługujący przedsiębiorców i osoby fizyczne z kraju, a także z zagranicy. W kręgu jego zainteresowań pozostają sprawy trudne i skomplikowane, dotyczące obszarów słabo jeszcze uregulowanych prawnie (w tym z zakresu prawa nowych technologii) oraz sprawy z zakresu międzynarodowego obrotu gospodarczego i kolizji systemów prawnych różnych państw (w tym m.in. gospodarcze prawo brytyjskie, amerykańskie, słowackie, bułgarskie, czeskie). Specjalizuje się przede wszystkim w prawie Internetu, usług elektronicznych (sporządza regulaminy e-usług, sprzedaży online), prawie nowych technologii, własności intelektualnej (autorskim, znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych).

Reprezentuje Klientów przed sądami (w tym także sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym), organami administracji i organami podatkowymi w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych oraz podatkowych. Sporządza profesjonalne umowy handlowe, w tym w obrocie zagranicznym.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V minus VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu