Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Współwłasność łączna a kupno samochodu na spółkę

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 12.07.2010

Prowadzę z kolegą spółkę cywilną. Planuję kupić samochód za własne środki, ale chciałbym go kupić na spółkę (wiadomo: niższe koszty, odzyskanie części VAT-u itd.). Czy można zatem kupić samochód na spółkę, ale być jego jedynym właścicielem? Słyszałem, że może to uniemożliwić tzw. współwłasność łączna, ale nie wiem, na czym to polega.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co prawda spółka cywilna jest podatnikiem VAT, posiada własny NIP i REGON, jednakże proszę pamiętać, że na gruncie Kodeksu cywilnego spółka cywilna nie jest podmiotem prawa, zatem nie posiada własnego majątku. Zarówno wkłady wniesione przez wspólników, jak i własność rzeczy ruchomych, nieruchomości i innych praw majątkowych nabywanych przez wspólników stanowią majątek wspólny wspólników, a nie spółki. Tzw. majątek spółki cywilnej to de facto współwłasność łączna pomiędzy wspólnikami. Oznacza to, że wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku. Nie może także domagać się podziału tego majątku w czasie trwania spółki.


Majątek wspólny jest niezależny od majątku osobistego wspólników. W czasie trwania spółki jest on nienaruszalny, nie może być przez wspólnika wycofany, zbyty.

 

Mając na uwadze powyższe, jeśli kupi Pan samochód w ramach spółki cywilnej, to samochód ten to będzie faktycznie współwłasność łączna, czyli współwłasność Pana i Pańskiego wspólnika.

 

Zgodnie z tym, co napisałem powyżej, Pański wspólnik nie będzie mógł przenieść swojego udziału w samochodzie na Pana, ponieważ wspólników spółki cywilnej łączy współwłasność łączna, a nie ułamkowa (współwłasność łączna wiąże się z niedopuszczalnością rozporządzania przez wspólnika w czasie istnienia spółki udziałem we wspólnym majątku lub w poszczególnych składnikach tego majątku – art. 863 § 1 K.c.).

 

Żeby wyjść z tej współwłasności, należałoby najpierw rozwiązać spółkę cywilną. Najistotniejszą konsekwencją prawną rozwiązania spółki cywilnej jest bowiem zmiana charakteru majątku wspólnego tej spółki ze współwłasności łącznej na współwłasność ułamkową. Z art. 875 § 1 K.c. wynika bowiem, że od chwili rozwiązania spółki stosuje się odpowiednio do wspólnego majątku wspólników przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem dalszych przepisów tego artykułu (wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 06.02.1996 r., I ACr 647/95).

 

Po rozwiązaniu spółki, w następstwie pozostania jednego wspólnika po wystąpieniu drugiego wspólnika, do wspólnego majątku mają zastosowanie przepisy art. 875 K.c. i uzasadnione jest przeprowadzenie likwidacji tego majątku między nimi. Zgodnie z art. 875 K.c.:

 

„§ 1. Od chwili rozwiązania spółki stosuje się odpowiednio do wspólnego majątku wspólników przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów poniższych.

§ 2. Z majątku pozostałego po zapłaceniu długów spółki zwraca się wspólnikom ich wkłady, stosując odpowiednio przepisy o zwrocie wkładów w razie wystąpienia wspólnika ze spółki.

§ 3. Pozostałą nadwyżkę wspólnego majątku dzieli się między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczyli w zyskach spółki”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem + sześć =

»Podobne materiały

Wystąpienie ze spółki cywilnej z powodu nieuczciwości wspólnika

„Jak mówią jaskółki najgorsze są spółki” – w moim przypadku się sprawdziło. Wspólnik zdefraudował z konta firmy pokaźną kwotę, a co więcej zabrał wszystkie dokumenty, pozbawiając mnie możliwości ruchu. Wypowiedziałem mu w liście poleconym upoważnienie do reprezentowania spółki i we

 

Wypowiedzenie udziału przez wspólnika spółki

Jestem w spółce cywilnej dwuosobowej, ale chcę wypowiedzieć udział. Jak to zrobić bez sądu? Nie jestem w konflikcie ze wspólnikiem. Czy muszę poczekać z rozwiązaniem na okres obrachunkowy?

 

Zmiana proporcji udziałów w spółce cywilnej

Mam z córką założoną firmę - spółkę cywilną. Udziały są równe w zyskach i stratach, czyli 50% ja i 50% córka. Wspólnicy wnieśli do spółki jako wkład pracę własną. Oprócz pracy w spółce córka jest zatrudniona w firmie zewnętrznej ma stałą umowę o pracę. Chcę zmienić proporcje udziałów w spółce na 95%

 

Działanie na szkodę spółki

Prowadzę spółkę cywilną wraz z siostrą i znajomym. Ten znajomy wypowiedział pisemnie swój udział z datą 30.09.2011 roku*. Co więcej, właśnie z tą datą podpisał wnioski pracowników o rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia. Do tej pory to ja podpisywałem wszelkie umowy z pracowni

 

Zabezpieczenie spłaty byłych wspólników

Wychodzę obecnie ze spółki cywilnej. Wspólnicy nie mają aktualnie pieniędzy, aby mnie spłacić, dlatego proponują spłatę w miesięcznych ratach przez kilka lat. Jak zabezpieczyć tę spłatę, wiedząc, że byli wspólnicy zamierzają przekształcić się w spółkę z o.o.?

 

Wystąpienie ze spółki – jakie powody uzasadniają wystąpienie ze spółki?

Mam pytanie o wystąpienie ze spółki. Otóż prowadzę działalność gospodarczą z kolegą w formie spółki cywilnej, ale okazało się ostatnio, że kolega ma schizofrenię (wcześniej ukrywał chorobę). Teraz jest na lekach, niby wszystko normalnie, ale co Państwo radzicie w związku z naszą spółką? Czy zasadne

 

Cichy wspólnik – spisanie umowy

Czy umowę cichego wspólnika może zawrzeć przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z firmą o charakterze spółki cywilnej? Czy wkładem może być remont i adaptacja lokalu, w którym będzie prowadzona działalność? Jak w umowie solidnie zabezpieczyć się przed różnymi nieprzewidzianymi sytuac

 

Spółka cywilna – odejście jednego wspólnika i wstąpienie nowego

Czy jest możliwe, aby najpierw jeden wspólnik wystąpił ze spółki cywilnej (dwuosobowej), a następnie wstąpił do niej nowy wspólnik? Jak wyglądałaby sprawa rozliczenia z urzędem skarbowym, jeśli odchodzący wspólnik odbiera jedynie wartość wniesionego wkładu pieniężnego (50%)? Czy należy robić sp

 

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej

Zlikwidowaliśmy ze wspólnikiem spółkę cywilną. Pozostał do spłaty kredyt odnawialny. Chciałbym jak najszybciej spłacić swoją połowę zobowiązania (mam na ten cel gotówkę), bo cały czas rosną wysokie odsetki. Bank nie wyraził zgody na rozdzielenie kredytu na dwa osobne, ale zaproponował inny kredyt, n

 

Jednoczesne prowadzenie spółki i praca na etacie

Jesteśmy spółką cywilną (X), w której wszyscy wspólnicy pracują na pełnym etacie (umowa o pracę) w dużej spółce akcyjnej (Y). Obecnie spółka X nie zatrudnia żadnych pracowników. Czy możliwe jest jednoczesne prowadzenie spółki i praca na etacie dla spółki Y, nie naruszając przepisów Kodeksu cywilnego

 

Rozliczenia między wspólnikami po rozwiązaniu spółki cywilnej i kontynuowanie działalności przez jednego wspólnika

Przez 2 laty prowadziłam działalność gospodarczą. Rok temu do przedsięwzięcia zaprosiłam koleżankę i stworzyłyśmy spółkę cywilną. Ja wniosłam do spółki wkład niepieniężny o wartości 250 tys. zł, ona wkład pieniężny – 70 tys. Spółka właśnie została rozwiązana. Wartość magazynu to 42 tys. n

 

Rozwiązanie spółki cywilnej i przeniesienie działalności na żonę

Razem z żoną prowadzę działalność gospodarczą w formie dwuosobowej spółki cywilnej. Małżonkowie nie posiadają rozdzielności majątkowej, a spółka jest czynnym podatnikiem VAT. Spółka prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Założona była w 2003 roku i działa w lokalu będącym współwłasnością

 

Czy wspólnicy spółki mogą podarować darowiznę w postaci zabudowanej działki

Jestem współwłaścicielem spółki cywilnej, pozostałymi wspólnikami spółki są moi rodzice oraz brat. Czy wspólnicy spółki mogą podarować darowiznę w postaci nieruchomości – zabudowanej działki, zakupionej przez spółkę na mnie jako jednego ze wspólników i przenieść tę nieruchomość wyłącznie do mo

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »