.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypłata premii gwarancyjnej za książeczkę mieszkaniową przy kosztach remontu niższych niż jej wartość

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 04.12.2009

Bank naliczył mi premię gwarancyjną za starą książeczkę mieszkaniową – około 30 tysięcy zł. Chciałbym ją wykorzystać w 2010 roku (książeczka jest z 1971 r.) na wymianę okien w mieszkaniu będącym moją własnością. Mam jednak do wymiany tylko cztery okna, kwota na fakturze wyniesie więc około 4 tysięcy zł. Czy otrzymam premię gwarancyjną, mimo że koszt remontu jest niższy niż jej wartość? Jeśli tak, to czy mogę liczyć na całą kwotę premii, czy tylko na zwrot kosztów wymiany okien?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wypłata premii gwarancyjnej za książeczkę mieszkaniową przy kosztach remontu niższych niż jej wartość

Zasady przyznawania, obliczania i warunków wypłaty premii gwarancyjnych z tytułu likwidacji książeczek mieszkaniowych

Zasady przyznawania, obliczania i warunków wypłaty premii gwarancyjnych z tytułu likwidacji książeczek mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. 1996 Nr 5, poz. 32 z późn. zm.).

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11) powyższej ustawy właścicielom książeczek mieszkaniowych przysługuje premia gwarancyjna w związku z „remontem polegającym na wymianie okien lub instalacji gazowej lub instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym, którego właścicielem jest właściciel książeczki mieszkaniowej, lub do którego przysługuje właścicielowi książeczki mieszkaniowej spółdzielcze prawo do lokalu lub domu jednorodzinnego”.

Złożenie wniosku o likwidację książeczki mieszkaniowej i wypłatę premii gwarancyjnej

Uprawnienie do złożenia wniosku o likwidację książeczki mieszkaniowej i wypłatę premii gwarancyjnej, zgodnie z art. 3d ustawy, właściciel książeczki mieszkaniowej uzyskuje od dnia określonego zależnie od roku, w którym wystawiono książeczkę mieszkaniową. I tak osoby posiadające książeczki mieszkaniowe wystawione w latach 1969-1972 uprawnienie powyższe uzyskają od dnia 1 stycznia 2010 r.

 

Warunkiem wypłaty premii gwarancyjnej jest złożenie przez właściciela książeczki mieszkaniowej wniosku o jej likwidację i wypłatę premii gwarancyjnej w terminie 90 dni od dnia dokonania czynności do tego uprawniającej, czyli np. od dnia zakończenia remontu.

 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające powstanie prawa do uzyskania premii gwarancyjnej, tj. w przypadku remontu odpowiednie faktury i rachunki za materiały i ewentualnie za montaż okien lub instalacji gazowej czy elektrycznej. W przypadku nienależytego udokumentowania wniosku bank wyznacza termin na uzupełnienie dokumentów, nie dłuższy niż 30 dni, licząc od dnia złożenia wniosku. Po upływie tego terminu bank niestety zwraca wniosek bez jego rozpatrzenia.

Wypłata premii gwarancyjnej w innych wysokościach niż te wyliczone zgodnie ze wskazanym wzorem w ustawie

Wskazać należy, że ustawa nie zawiera żadnego ograniczenia kwotowego. Oznacza to, iż łączny koszt remontu może być niższy niż wysokość przysługującej premii gwarancyjnej, a osoba uprawniona nie traci z tego tytułu prawa do otrzymania premii. Podkreślić jednak należy, iż konieczne jest przedstawienie bankowi odpowiednich dokumentów wykazujących zakres i koszt przeprowadzonego remontu. Dlatego, w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości co do rodzaju tych dokumentów, zasadnym jest zwrócenie się przed rozpoczęciem remontu do banku z prośbą o wskazanie, jakie dokumenty będą przez ten bank wymagane przy ustaleniu prawa do wypłaty premii gwarancyjnej.

Przeprowadzenie remontu i wypłata premii gwarancyjnej z książeczki mieszkaniowej

Jeśli chodzi o wysokość wypłaconych środków w ramach premii gwarancyjnej, ustawa nie warunkuje wypłaty premii w pełnej wysokości wartości przeprowadzonego remontu. Jednocześnie ustawodawca nie zawarł żadnych zapisów odnośnie wypłat premii w innych wysokościach, niż te wyliczone zgodnie ze wskazanym w ustawie wzorem, czyli, jak się wydaje, wymiana już choćby jednego okna powinna uprawniać do otrzymania całej premii gwarancyjnej (nawet jeżeli przekracza ona koszt remontu).

 

Jednak w takim przypadku należy przypuszczać, że bank może stawiać osobie uprawnionej pewne dodatkowe wymogi formalne (np. dodatkowe dokumenty), których spełnienie będzie uprawniało do otrzymania premii gwarancyjnej w pełnej wysokości. Dlatego też także i z tego powodu warto przed rozpoczęciem remontu zwrócić się w tej kwestii bezpośrednio do banku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »