.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak i kto może rozwiązać spółkę cywilną?

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 19.03.2008

Jestem członkiem spółki cywilnej, która z różnych przyczyn musiała ulec rozwiązaniu. Czy musi powstać dokument potwierdzający rozwiązanie spółki? Jak i kto może rozwiązać spółkę cywilną?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozwiązanie umowy spółki cywilnej może zasadniczo nastąpić tylko w następujący sposób:

  1. z mocy samego prawa,
  2. wskutek zaistnienia przyczyn przewidzianych w treści umowy spółki,
  3. na podstawie porozumienia wszystkich wspólników,
  4. na podstawie orzeczenia sądowego.

 

Rozwiązanie spółki z mocy samego prawa następuje w przypadkach wskazanych w przepisach Kodeksu cywilnego np. gdy – określony umową – cel gospodarczy spółki został osiągnięty, albo gdy osiągnięcie celu gospodarczego spółki okazało się niemożliwe.

 

W takiej sytuacji umowa spółki ulega rozwiązaniu bez potrzeby podejmowania jakichkolwiek osobnych uchwał przez wspólników. Oczywiście, jak zawsze w przypadku zakończenia działalności gospodarczej, każdy ze wspólników winien wykreślić swój wpis w ewidencji działalności gospodarczej.

 

Umowna przyczyna rozwiązania spółki, na przykład upływ czasu, na jaki spółka została zawarta, wywołuje przewidziany skutek, gdy po jej zaistnieniu wspólnicy zaprzestaną działalności. W odmiennym bowiem przypadku trzeba by przyjąć, że wspólnicy zdecydowali o przedłużeniu trwania umowy. Jeżeli nie dojdzie do przedłużenia trwania spółki, ulega ona rozwiązaniu z chwilą wystąpienia przewidzianych w umowie okoliczności. Jakakolwiek uchwała wspólników lub inny akt prawny nie jest więc w tej sytuacji wymagany.

 

W każdym czasie umowa spółki cywilnej może zostać rozwiązana na podstawie zgodnego porozumienia wszystkich wspólników. Wtenczas konieczne jest zawarcie przez tych wspólników porozumienia na piśmie, w którym oświadczą oni wolę rozwiązania umowy spółki.

 

Rozwiązanie spółki w drodze orzeczenia sądowego może nastąpić na skutek żądania jednego ze wspólników w oparciu o przepis art. 874 Kodeksu cywilnego z tzw. ważnych powodów. Chodzi tu o okoliczności dotyczące działalności spółki jako całości jak np. ponoszenie przez spółkę w dłuższym czasie strat, czy też poważne nieporozumienia pomiędzy wspólnikami. Żądanie rozwiązania umowy spółki realizowane jest na drodze powództwa przed sądem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I + 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl