Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zadaniowy czas pracy a regulamin pracy

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 09.12.2017

Mam pytanie odnośnie zadaniowego czasu pracy. W firmowym regulaminie pracy jest taki zapis: „pracownicy zatrudnieni w zadaniowym czasie pracy wykonują swoje obowiązki pracownicze z zachowaniem norm czasu pracy określonych w art. 129 K.p., przy czym zobowiązani są rozpoczynać pracę w godzinach pomiędzy 7.00 a 9.00. Czas pracy powinien być tak zorganizowany, aby przypadał w godzinach normalnego funkcjonowania zakładu pracy”. Czy w związku z tym, że pracuję w zadaniowym czasie pracy mogę przyjść do pracy np. na 10 i wyjść o 14, a następnie wrócić np. o 16 i pracować do 20? Co tu ma większe znaczenie – zapis w regulaminie, czy to, że pracuję w zadaniowym czasie pracy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 140 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy może być stosowany system zadaniowego czasu pracy. Pracodawca, po porozumieniu z pracownikiem, ustala czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych w art. 129.

 

Przy systemie zadaniowego czasu pracy nie określa się ścisłych ram czasowych pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy, lecz zadania, jakie mają zostać wykonane. Czas ich realizacji pozostawia się praktycznie pracownikowi.

 

Zadania powinny być tak ustalone, aby pracownik, przy dołożeniu należytej staranności i sumienności, mógł je wykonać w ciągu 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

 

Wprowadzenie zadaniowego czasu pracy powoduje, że pracownik zazwyczaj nie jest zobowiązany do przestrzegania ustalonego rozkładu czasu pracy, a praca może być wykonywana poza zwykłym rytmem pracy pracodawcy. Jednakże nie oznacza to, że pracodawca nie może dysponować czasem pracownika. Pracodawca może wpływać na czas wykonywania zadania, co często wynika z istoty takiego zadania. Dopuszczalne i uzasadnione jest narzucanie pracownikowi pewnych sztywnych elementów w ciągu dnia, jak np. godzin kontaktu z pracodawcą, czy też pory dnia, w której praca ma być wykonywana lub rozpoczynana.

 

Słowem – zadaniowy czas pracy nie wyłącza możliwości wskazania przez pracodawcę, że pracownik ma o określonej godzinie (albo w określonym przedziale czasowym) rozpocząć pracę.

 

Tak więc skoro pracodawca przewidział, że pracownicy rozpoczynają pracę między godziną 7 a 9 i wykonują ją w godzinach normalnego funkcjonowania zakładu pracy, to powinna Pani tych założeń przestrzegać.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden + dziesięć =

»Podobne materiały

Dwie umowy o pracę z jednym pracodawcą

Realizujemy dwa odrębne projekty. W jednym z nich pracownik zatrudniony jest na 1/2 etatu, w drugim na 3/4; ma zupełnie różne zakresy obowiązków i niekolidujące ze sobą godziny pracy. W obu projektach posiada umowę o pracę. Czy jest to zgodne z prawem?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »