.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Dwie umowy u jednego pracodawcy a czas pracy

W mojej firmie są osoby zatrudnione na dwa rodzaje umów tzn. umowę o pracę i umowę kontraktową lub zlecenie. Zakresy zadań w przypadku tych umów są różne, ale godziny wypracowane na dodatkowych umowach są dość znaczne. Czy w przypadku pracy na dwie umowy u jednego pracodawcy obowiązują przepisy dotyczące czasu pracy i odpoczynku, tj. czy obowiązuje 11-godzinny odpoczynek dobowy i 35-godzinny tygodniowy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Dwie umowy u jednego pracodawcy a czas pracy

Zawarcie umowy-zlecenia z własnym pracownikiem

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy (K.p.) przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

 

Pracodawca ma także prawo zawrzeć umowę-zlecenie z własnym pracownikiem, zatrudnionym na warunkach określonych w art. 22 § 1 K.p., ale tylko dla prac rodzajowo innych niż wymienione w umowie o pracę oraz do których mogą mieć zastosowanie przepisy dotyczące zlecenia, wymienione w Kodeksie cywilnym.

 

Należy jednak pamiętać, że wykonywanie przez pracownika świadczenia z umowy o pracę, nie może mieć cech wykonywania pracy w ramach stosunku pracy.

 

Oznacza to, że praca nie może być pełniona zawsze w tym samym miejscu i czasie, a zleceniobiorca nie może podlegać podporządkowaniu pracowniczemu. Oczywiście chodzi tu o tylko takie przypadki, kiedy oczywistym jest, że w łączącym strony stosunku prawnym przeważają cechy właściwe dla stosunku pracy.

Kiedy świadczenie usług w ramach umowy zlecenia zostanie uznane za wykonywanie pracy w ramach umowy o pracę?

Aby świadczenie usług w ramach umowy zlecenia zostało uznane za wykonywanie pracy w ramach umowy o pracę, muszą zaistnieć pewne cechy charakterystyczne dla stosunku pracy. Okolicznościami przesądzającymi o kwalifikowaniu danego stosunku prawnego jako umowy o pracę są przede wszystkim:

– wykonywanie pracy w sposób ciągły,

– wykonywanie pracy w stałym miejscu i w stałych godzinach pracy, np. zleceniobiorca wykonuje zlecone mu zadania w zakładzie pracy zleceniodawcy, przy czym obowiązują go stałe dni i godziny pracy (np. praca od poniedziałku do piątku, od godz. 8-16),

– wykonywanie pracy w warunkach podporządkowania pracowniczego – praca wykonywana według szczegółowych poleceń i wskazówek pracodawcy lub otrzymywanie jakichkolwiek poleceń, uwagi itp. od pracowników pełniących w zakładzie pracy zleceniodawcy funkcje kierownicze, nadzoru nad pozostałymi pracownikami.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Umowa-zlecenie a przepisy o czasie pracy i przerwach

Jeśli jednak praca wykonywana na podstawie umowy cywilnoprawnej będzie inną pracą niż na umowie o pracę, to nie ma ku temu przeszkód, aby taką umowę zawrzeć. Jednocześnie podkreślić pragnę, że przepisy o czasie pracy i przerwach na odpoczynek dotyczą tylko stosunku pracy, a więc umowy o pracę, a nie stosunków cywilnoprawnych. Tak więc nawet znacząca ilość godzin na umowie cywilnoprawnej nie naruszy przepisów o okresach odpoczynku i czasie pracy, gdyż nie mają one do tej umowy zastosowania.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu