Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dwie umowy u jednego pracodawcy a czas pracy

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 10.09.2015

W mojej firmie są osoby zatrudnione na dwa rodzaje umów tzn. umowę o pracę i umowę kontraktową lub zlecenie. Zakresy zadań w przypadku tych umów są różne, ale godziny wypracowane na dodatkowych umowach są dość znaczne. Czy w przypadku pracy na dwie umowy u jednego pracodawcy obowiązują przepisy dotyczące czasu pracy i odpoczynku, tj. czy obowiązuje 11-godzinny odpoczynek dobowy i 35-godzinny tygodniowy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy (K.p.) przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

 

Pracodawca ma także prawo zawrzeć umowę-zlecenie z własnym pracownikiem, zatrudnionym na warunkach określonych w art. 22 § 1 K.p., ale tylko dla prac rodzajowo innych niż wymienione w umowie o pracę oraz do których mogą mieć zastosowanie przepisy dotyczące zlecenia, wymienione w Kodeksie cywilnym.

 

Należy jednak pamiętać, że wykonywanie przez pracownika świadczenia z umowy o pracę, nie może mieć cech wykonywania pracy w ramach stosunku pracy.

 

Oznacza to, że praca nie może być pełniona zawsze w tym samym miejscu i czasie, a zleceniobiorca nie może podlegać podporządkowaniu pracowniczemu. Oczywiście chodzi tu o tylko takie przypadki, kiedy oczywistym jest, że w łączącym strony stosunku prawnym przeważają cechy właściwe dla stosunku pracy.

 

Aby świadczenie usług w ramach umowy zlecenia zostało uznane za wykonywanie pracy w ramach umowy o pracę, muszą zaistnieć pewne cechy charakterystyczne dla stosunku pracy. Okolicznościami przesądzającymi o kwalifikowaniu danego stosunku prawnego jako umowy o pracę są przede wszystkim:

– wykonywanie pracy w sposób ciągły,

– wykonywanie pracy w stałym miejscu i w stałych godzinach pracy, np. zleceniobiorca wykonuje zlecone mu zadania w zakładzie pracy zleceniodawcy, przy czym obowiązują go stałe dni i godziny pracy (np. praca od poniedziałku do piątku, od godz. 8-16),

– wykonywanie pracy w warunkach podporządkowania pracowniczego – praca wykonywana według szczegółowych poleceń i wskazówek pracodawcy lub otrzymywanie jakichkolwiek poleceń, uwagi itp. od pracowników pełniących w zakładzie pracy zleceniodawcy funkcje kierownicze, nadzoru nad pozostałymi pracownikami.

 

Jeśli jednak praca wykonywana na podstawie umowy cywilnoprawnej będzie inną pracą niż na umowie o pracę, to nie ma ku temu przeszkód, aby taką umowę zawrzeć. Jednocześnie podkreślić pragnę, że przepisy o czasie pracy i przerwach na odpoczynek dotyczą tylko stosunku pracy, a więc umowy o pracę, a nie stosunków cywilnoprawnych. Tak więc nawet znacząca ilość godzin na umowie cywilnoprawnej nie naruszy przepisów o okresach odpoczynku i czasie pracy, gdyż nie mają one do tej umowy zastosowania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 + 4 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki