Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana umowy z pełnego etatu na 3/4

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 08.08.2015

Chcę zmienić umowę o pracę z pełnego etatu na 3/4. Jestem obecnie zatrudniona na czas nieokreślony. Jak to mogę zrobić ze względu na sytuację zdrowotną i obowiązki domowe?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiana umowy z pełnego etatu na 3/4

Roszczenie pracownika o zmianę umowy w części dotyczącej wymiaru czasu

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że wymiar czasu pracy obowiązujący pracownika ustalany jest przy podpisywaniu umowy o pracę. Różne okoliczności, które mają miejsce już w trakcie zatrudnienia, mogą spowodować jednak jego zmniejszenie.

 

Zgodnie z art. 292 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracownik może złożyć wniosek (ofertę) o zwiększenie lub zmniejszenie jego wymiaru czasu pracy. Pracodawca jest obowiązany informować pracowników o możliwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

Należy przyjąć, że użyty w § 2 zwrot „pracodawca powinien, w miarę możliwości, uwzględnić wniosek pracownika” oznacza obowiązek pracodawcy. Temu obowiązkowi odpowiada roszczenie pracownika o zmianę umowy w części dotyczącej wymiaru czasu pracy (z odpowiednią zmianą wynagrodzenia i innych świadczeń). W razie złożenia wniosku przez kilku pracowników wybór jednego z nich – przy zachowaniu niedyskryminujących kryteriów – należy do pracodawcy.

 

Pogląd o istnieniu roszczenia pracownika przyjął Sąd Najwyższy – przy aprobacie doktryny – w analogicznych sytuacjach, dotyczących nawiązania stosunku pracy.

Wniosek do pracodawcy o zmniejszenie wymiaru swojego czasu pracy

Pracownik może złożyć wniosek do pracodawcy o zmniejszenie wymiaru swojego czasu pracy, a pracodawca powinien go w miarę swoich możliwości uwzględnić. Użyte w cytowanym przepisie określenie „w miarę możliwości” nie oznacza jednak całkowicie uznaniowego charakteru powinności pracodawcy.

 

Możliwości te podlegają bowiem ocenie sądu, przy czym dowód ich braku spoczywa na pracodawcy. Oznacza to, że wprawdzie pracodawca nie musi uwzględnić wniosku pracownika (nie ma takiego bezwzględnego obowiązku), ale powinien liczyć się z tym, że w razie sporu sąd pracy sprawdzi, czy odmowa zmniejszenia wymiaru etatu pracownika była uzasadniona. Przepisy zobowiązują zresztą pracodawców, aby informowali pracowników w sposób przyjęty w danej firmie o możliwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Warto też pamiętać, że z chwilą przejścia z całego etatu na przykład na pół etatu zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy ulegnie nie tylko wynagrodzenie pracownika, ale też wymiar przysługującego mu urlopu wypoczynkowego.

 

Podsumowując – może Pani złożyć do pracodawcy wniosek o zmniejszenie wymiaru etatu, uzasadniając to sytuacją osobistą i zdrowotną, a pracodawca powinien Pani wniosek uwzględnić. Jeśli tego nie zrobi – przysługuje Pani roszczenie do sądu pracy o zmniejszenie wymiaru etatu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV - X =

»Podobne materiały

Staż pracy księdza

Czy księdzu można zaliczyć do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (nagroda jubileuszowa, wysługa lat), okres nauki religii w latach 1992-1997, zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej? Czy szkoła ma obowiązek wystawić świadectwo pracy z adnotacją, że ksiądz nie pobierał za

 

Nadgodziny nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

Jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej. Pracuję na pełnym etacie, ucząc klasę II. Dodatkowo od kilku lat prowadzę zajęcia logopedyczne, które traktowane są jako moje nadgodziny. Rzecz w tym, że wynagrodzenie za te godziny przeliczane jest przez pensum 26, a nie przez 18. Czy słusznie? W dodatk

 

Obniżony wymiar czasu pracy w okresie ochronnym

Jestem w okresie ochronnym. W związku z chorobą straciłem uprawnienia do pracy na moim stanowisku. Pracodawca stwierdził, że nie ma dla mnie innego stanowiska zastępczego, ale że nie może mnie zwolnić w związku z ochroną to w wypowiedzeniu zmieniającym proponuje mi pół etatu i obniżenie wynagrodzeni

 

Wliczanie do czasu pracy dojazdu do pracy za granicę

Pracuję w polskiej firmie, ale raz na dwa miesiące wyjeżdżam na kilka dni do pracy do Włoch. Jadę tam służbowym samochodem na koszt firmy. Chciałbym uzyskać informację, czy czas potrzebny na dojazd do Włoch jest wliczany do mojego czasu pracy, czy też powinienem brać na te dni urlop?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »