.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego

Aktualnie jestem na urlopie rodzicielskim. Zamierzam złożyć wniosek o urlop wychowawczy. Mam 45 dni zaległego urlopu wypoczynkowego. Czy pracodawca może nakazać mi wykorzystanie urlopu wypoczynkowego przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego? Mam nieoficjalne informacje, że firma chce mnie zwolnić i boję się, że jak zgodzę się na urlop wypoczynkowy to firma może mnie w tym czasie zwolnić, np. może odwołać mnie z urlopu wypoczynkowego i w tym czasie wręczyć wypowiedzenie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 186 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.

 

Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia.

 

Jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika, niezależnie od urlopu, o którym mowa w § 2, może być udzielony urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

 

Każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego z wymiaru urlopu określonego w § 2 i 3. Prawa tego nie można przenieść na drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka.

 

Rodzice lub opiekunowie dziecka mogą jednocześnie korzystać z urlopu wychowawczego przez okres nieprzekraczający 4 miesięcy.

 

Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika.

 

Pracodawca jest obowiązany udzielić urlopu wychowawczego na okres wskazany we wniosku. Przy czym, jeżeli wniosek został złożony bez zachowania co najmniej dwutygodniowego wyprzedzenia, udziela on tego urlopu nie później niż z dniem upływu 2 tygodni od dnia złożenia przez pracownika wniosku. W przypadku złożenia wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego po dokonaniu czynności prawnej zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, pracodawca udziela tego urlopu na okres nie dłuższy niż do dnia rozwiązania umowy o pracę wskutek dokonanej czynności. Należy również przyjąć, że w przypadku terminowych umów o pracę (na okres próbny, na czas wykonania określonej pracy, na czas określony) urlop może być udzielony wyłącznie na czas trwania stosunku pracy zgodnie z umową o pracę.

 

Odmowa udzielenia pracownikowi urlopu wychowawczego w sytuacji, gdy spełnia on wszystkie określone prawem wymagania, stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, zagrożone karą grzywny. Ponieważ prawo do urlopu stanowi roszczenie wynikające ze stosunku pracy, pracownik może go dochodzić przed sądem pracy.

 

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

 

W przypadku złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, umowa rozwiązuje się w terminie wynikającym z tej czynności.

 

Podsumowując – pracodawca nie może Pani odmówić udzielenia urlopu wychowawczego w terminie wskazanym we wniosku (lub uzależnić jego udzielenie od wcześniejszego wykorzystania urlopu wypoczynkowego). Ponadto proszę pamiętać, że odwołać pracownika z urlopu można tylko z ważnej przyczyny, a w czasie urlopu wypoczynkowego także jest Pani chroniona przed zwolnieniem.

 

Jeśli jednak obawia się Pani odwołania z urlopu wypoczynkowego i wręczenia wypowiedzenia może Pani złożyć wniosek o urlop wychowawczy (na 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia urlopu) i pracodawca nie może Pani odmówić udzielenia go w terminie wskazanym we wniosku.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć - VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu