.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot pieniędzy za kurs

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 16.01.2014 • Zaktualizowane: 21.02.2021

Zapisałem się na dwutygodniowy kurs komputerowy w pewnej firmie. Niestety okazało się, że zajęcia nie spełniają moich oczekiwań: ponieważ poziom innych kursantów był dość niski, zagadnienia, na których mi zależało (i które były w programie), nie zostały omówione. Kiedy zwróciłem na to uwagę prowadzącemu, zaproponował mi, żebym przyszedł na jeden dzień zajęć w kolejnym miesiącu, a wtedy wyjaśniłby je szczegółowo. Takie rozwiązanie z różnych przyczyn mi jednak nie odpowiada (nie mam gwarancji, że kolejny kurs będzie lepszy, a z uczęszczaniem na zajęcia wiążą się znaczne trudności organizacyjne – m.in. dojazdy, znalezienie opieki nad dziećmi itp.). Uważam, że należy mi się choć częściowy zwrot pieniędzy za kurs. Co mogę zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwrot pieniędzy za kurs

Zwrot pieniędzy za kurs niespełniający oczekiwań kursanta

Zgodnie z art. 6271 Kodeksu cywilnego (w skrócie: K.c.) do umowy zawartej w zakresie działalności przedsiębiorstwa przyjmującego zamówienie, z osobą fizyczną, która zamawia dzieło, będące rzeczą ruchomą, w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą ani zawodową, stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży konsumenckiej.

 

Dzieło może mieć zarówno charakter materialny, jak i niematerialny. Przedmiotem umowy może być wytworzenie nowych przedmiotów (np. zrobienie butów) lub naprawa, przerobienie albo konserwacja np. maszyn czy urządzeń, przedmiotów codziennego użytku.

 

Z uwagi na to, że nie mamy tu do czynienia z rzeczą ruchomą, lecz z usługą – w sprawie związanej z roszczeniem o zwrot pieniędzy za kurs stosujemy przepisy K.c.

 

Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie za wady dzieła oparta jest na zasadzie ryzyka. Oznacza to, że nie może on zwolnić się od odpowiedzialności za wady i wykazywać, że nie powstały one z jego winy albo nawet – że o nich nie wiedział.

Odstąpienie od umowy uczestnictwa w kursie komputerowym

Uprawnienia zamawiającego na wypadek ujawnienia się wad dzieła, za które odpowiada przyjmujący zamówienie, są zróżnicowane w zależności od rodzaju ujawnionych wad. Jeżeli wady są usuwalne, zamawiającemu przysługuje prawo żądania usunięcia wad przy wyznaczeniu odpowiedniego terminu i zagrożeniu, że po jego bezskutecznym upływie nie przyjmie naprawy (art. 637 § 1 K.c.). Jeżeli przyjmujący zamówienie nie naprawi dzieła w tym terminie lub też odmówi naprawy z uwagi na zbyt wysokie koszty, dalsze uprawnienia zamawiającego są zróżnicowane w zależności od tego, czy wady są istotne, czy nieistotne.

 

Jeżeli wady są istotne, zamawiający może odstąpić od umowy. Jeżeli wady są nieistotne –może jedynie żądać obniżenia umówionego wynagrodzenia; nie może jednak odstąpić od umowy. Za wady istotne należy uznać te, które czynią dzieło niezdatnym do zwykłego użytku lub pozostają w sprzeczności z warunkami umowy. Wadami nieistotnymi są wszelkie inne wady – zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 1998 r. (I CKN 520/97, OSNC 1998 r., nr 10, poz. 167); podobnie: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 1999 r. (I CKN 957/97, OSNC 1999 r., nr 7-8, poz. 131).

 

W wypadku gdy wady rzeczy są nieusuwalne albo nie dają się usunąć w rozsądnym terminie, zamawiający może bez wyznaczania jakichkolwiek dodatkowych terminów albo odstąpić od umowy (jeśli wady są istotne – zob. wyżej), albo żądać obniżenia umówionego wynagrodzenia (jeśli są nieistotne).

Żądanie zwrotu części pieniędzy za kurs przeprowadzony niezgodnie z umową

Umowa została wykonana w sposób wadliwy, niezupełny. Termin wykonania umowy był w niej określony. Żądanie od Pana stawienia się na kolejnym kursie w celu uzupełnienia wiedzy z obecnego jest karygodne, tym bardziej że nie ma Pan żadnej pewności, że tym razem dane zagadnienia zostaną rzeczywiście omówione.

 

Proszę zażądać kategorycznie zwrotu części pieniędzy za kurs, pod rygorem skierowania sprawy do rzecznika konsumentów. A jeśli wykonujący umowę będzie powoływał się na chęć naprawy dzieła, proszę zażądać pokrycia kosztów dojazdu na kurs i opieki nad dziećmi w tym okresie.

 

Dodatkowo korzystne dla Pana są przepisy dotyczące zobowiązań umownych i odpowiedzialności z kontraktu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI minus II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »