.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Reklamacja wadliwych paneli - montaż we własnym zakresie a prawa konsumenta

• Data: 27-06-2024 • Autor: Adwokat Katarzyna Bereda

Zakupiliśmy panele podłogowe do nowego domu, niestety na drugi dzień po ich ułożeniu zaczęły się pojawiać szpary na ich łączeniach. Poinformowaliśmy sklep, w którym był zakupiony towar, lecz nikt nie chce nawet przyjechać i zobaczyć, co się dzieje. Największym problemem jest to, że panele położyliśmy sami, a doradca w sklepie już na samym początku stwierdził, że jest to wina złego montażu i „czemu nie wzięliśmy fachowca”? Odpowiedź jest prosta: ponieważ z żoną od 5 lat prowadzimy firmę budowlaną i nie jest nam obca sztuka położenia paneli podłogowych. Sklep kazał nam napisać oficjalną reklamację, którą złożą u producenta. Uprzedzają jednak, że będzie odrzucona. Co możemy zrobić w tej sytuacji, która dotyczy reklamacji samodzielnie ułożonych paneli?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Reklamacja wadliwych paneli - montaż we własnym zakresie a prawa konsumenta

Wada produktu – paneli podłogowych

Jeżeli wada tkwi w produkcie, a nie sposobie jego ułożenia i wada istniała w chwili zakupu – jak najbardziej powinien Pan złożyć reklamację, a więc powołać się na roszczenia z tytułu rękojmi. Nie jest prawdą, iż musi Pan pismo składać do producenta – jeżeli towar był zakupiony u sprzedawcy – proszę wzywać sprzedawcę do działania.

 

Zgodnie z treścią art. 556 § 1 Kodeksu cywilnego „sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia)”.

 

Zgodnie natomiast z treścią art. 560 § 1 „Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady”.

 

Warto mieć także na uwadze wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 listopada 2012 r.: „Odpowiedzialność sprzedawcy za wady z tytułu rękojmi (art. 556 KC) ukształtowana jest na zasadzie ryzyka i sprowadza się do odpowiedzialności za skutek, polegający na istnieniu wady przedmiotu sprzedaży. Sprzedawcy nie zwalnia zatem brak winy, ani też brak jego wiedzy o istnieniu wady, a ewentualna wiedza sprzedawcy o istnieniu wady może tylko zaostrzyć jego odpowiedzialność (art. 564 KC).

 

Z kolei to, czy kupujący mógł wadę zauważyć przy dochowaniu należytej staranności, czy powinien był wiedzieć o wadzie (czy mógł się o niej dowiedzieć przy dochowaniu należytej staranności) nie wyłącza odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi. Tylko wiedza kupującego o wadzie w chwili zawarcia umowy wyłącza tę odpowiedzialność (art. 557 § 1 KC)” (sygn. akt I ACA 820/12).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Roszczenia z tytułu rękojmi

Zgodnie natomiast z treścią art. 557 § 1 „sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy”. Zgodnie bowiem z wyrokiem SO w Zamościu o sygn. akt I Ca 282/13 „jedyną okolicznością uzasadniającą zwolnienie sprzedawcy z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady jest wiedza kupującego o wadzie w chwili zawarcia umowy. Ciężar przeprowadzenia dowodów na te okoliczności spoczywa na sprzedawcy, zgodnie z art. 557 KC. Jak Pan natomiast wskazał, jeżeli panele są niesprawne, w szczególności jeżeli wady są istotne, to jak najbardziej przysługują Panu roszczenia z tytułu rękojmi.

 

Idąc dalej podnoszę, iż artykuł 560 określa dwa podstawowe uprawnienia, które przysługują kupującemu, a więc Panu, na podstawie przepisów o rękojmi. Na jego podstawie kupujący, czyli Pan, może albo od umowy odstąpić, albo żądać obniżenia ceny. Zasadne to jest także z tego powodu, iż sprzedający niezwłocznie nie naprawia wady.

 

Dlatego też w pierwszej kolejności proponuję Panu wystosować do sprzedawcy ostateczne pisemne wezwanie wraz z oświadczeniem w zakresie Pana roszczenia – czy chce Pan od umowy odstąpić, czy też żądać obniżenia ceny zakupu i wykonania umowy – wskazać termin spełnienia roszczenia, a także powyższe przepisy. W przypadku braku porozumienia sprawę należy skierować do sądu, bowiem Pana roszczenie należy uznać za jak najbardziej zasadne, jeżeli wada istnieje w produkcie, a nie w położeniu. Jeżeli jest Pan zainteresowany, mogę sporządzić dla Pana takie wezwanie.

Przykłady

Szpary w nowo zakupionych panelach

Anna i Marek, z zawodu budowlańcy, zdecydowali się na zakup paneli podłogowych do swojego domu. Jako doświadczeni fachowcy, samodzielnie przystąpili do ich montażu. Ku ich zaskoczeniu, już następnego dnia po ułożeniu zaczęły pojawiać się szpary na łączeniach paneli. Skontaktowali się z miejscem zakupu, gdzie poinformowano ich, że problem wynika z ich winy i złego montażu. Anna i Marek wiedzieli, że panele zostały ułożone poprawnie, więc złożyli oficjalną reklamację, żądając naprawy lub wymiany wadliwego towaru. Ich doświadczenie zawodowe i dokumentacja ze zdjęciami z montażu pomogły udowodnić, że wada leżała po stronie produktu.

 

Odkształcone panele po kilku dniach

Ewa zakupiła panele podłogowe do swojego nowego mieszkania. Sama przystąpiła do ich układania, korzystając z dokładnych instrukcji. Po kilku dniach zauważyła, że panele zaczęły się odkształcać, mimo że przestrzegała wszystkich zaleceń dotyczących aklimatyzacji materiału i montażu. Ewa skontaktowała się ze sklepem, gdzie usłyszała, że to jej wina, ponieważ sama montowała panele. Zdecydowała się jednak na złożenie reklamacji, załączając dowody na prawidłowe wykonanie pracy. Po długiej walce, sklep przyznał, że panele były wadliwe i zaproponował wymianę na nowe.

 

Nierówności na powierzchni paneli

Piotr, który z zawodu jest stolarzem, postanowił samodzielnie położyć panele w swoim domu. Po kilku tygodniach zauważył, że na powierzchni paneli zaczęły pojawiać się nierówności i wybrzuszenia. Zgłosił problem w sklepie, w którym dokonał zakupu, ale odpowiedziano mu, że jako osoba bez certyfikowanego fachowca nie może reklamować towaru. Piotr złożył pisemną reklamację, powołując się na swoje doświadczenie zawodowe i podkreślając, że wada nie wynika z montażu, lecz z jakości produktu. Sklep, po długim procesie reklamacyjnym, uznał jego racje i wymienił wadliwe panele.

Podsumowanie

Reklamacja samodzielnie ułożonych paneli podłogowych może być trudna, szczególnie gdy sprzedawcy próbują zrzucić winę na montaż. Kluczowe jest posiadanie dowodów na prawidłowe wykonanie prac oraz znajomość swoich praw jako konsumenta, by skutecznie dochodzić swoich roszczeń. Pamiętajmy, że towar wadliwy powinien zostać naprawiony lub wymieniony, niezależnie od tego, kto go montował.

Oferta porad prawnych

Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w sporządzaniu pism reklamacyjnych, aby skutecznie dochodzić swoich praw konsumenckich. Skontaktuj się z nami, a zapewnimy Ci wsparcie na każdym etapie procesu reklamacyjnego. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 listopada 2012 r., sygn. akt I ACA 820/12
3. Wyrok Sądu Okręgowego w Zamościu o sygn. akt I Ca 282/13

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu