.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Spadek z długami, jak go odrzucić i uchronić się przed spłatą zobowiązań zmarłego?

• Data: 29-06-2024 • Autor: Adwokat Katarzyna Bereda

Kilka miesięcy temu rodzice przepisali na mnie i żonę swoje mieszkanie. W czasie porządków po śmierci mamy znalazłem jakąś umowę pożyczkową (nieubezpieczoną), o której nikt nie wiedział. Nie wiem, co trzeba zrobić, żebyśmy nie musieli tego płacić, sami mamy już dosyć duże swoje zobowiązania. Proszę o poradę.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Spadek z długami, jak go odrzucić i uchronić się przed spłatą zobowiązań zmarłego?

Odrzucenie spadku po mamie

Jedynym rozwiązaniem jest odrzucenie spadku po mamie, a jeżeli termin już minął, to przywrócenie terminu do odrzucenia spadku. Zgodnie bowiem z treścią art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) „Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania”.

Jeżeli termin 6 miesięcy od dnia śmierci mamy został przekroczony, to jedynym rozwiązaniem jest złożenie wniosku o przywrócenie terminu do odrzucenia spadku.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przywrócenie terminu do odrzucenia spadku

Zgodnie z treścią art. 1019 K.c.:

„§ 1. Jeżeli oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby, stosuje się przepisy o wadach oświadczenia woli z następującymi zmianami:

1) uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia powinno nastąpić przed sądem;

2) spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca.

§ 2. Spadkobierca, który pod wpływem błędu lub groźby nie złożył żadnego oświadczenia w terminie, może w powyższy sposób uchylić się od skutków prawnych niezachowania terminu.

§ 3. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku wymaga zatwierdzenia przez sąd”.

W myśl wyraźnego brzmienia art. 1019 K.c. także błąd może być podstawą do uchylenia się przez spadkobiercę od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Nieistotne jest, czy uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia złożonego pod wpływem błędu lub groźby następuje przed, czy po stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowaniu APD albo wydaniu EPS, a także to, czy następuje przed, czy po dokonaniu działu spadku (zob. uchw. SN z 6.6.2007 r., sygn. akt III CZP 53/07, OSNC 2008, Nr 7–8, poz. 78; uchw. SN z 22.11.2013 r., sygn. akt III CZP 77/13, OSNC 2014, Nr 9, poz. 86; w doktrynie P. Reichel, Uchylenie się od skutków prawnych, s. 77; A. Stempniak, Postępowanie o zatwierdzenie, cz. I, s. 571; E. Skowrońska-Bocian, J. Wierciński, w: Gudowski, Komentarz, 2017, t. VI, art. 1019, Nb 14 i 16; M. Pazdan, w: Pietrzykowski, Komentarz KC, 2015, t. II, art. 1019, Nb 22; J. Ciszewski, J. Knabe, w: Ciszewski, Komentarz, 2014, art. 1019, Nb 14). Jak wskazano w post. SN z 6.7.2012 r. (sygn. akt V CSK 313/11), rozstrzygnięcie sądu spadku w przedmiocie zatwierdzenia oświadczenia spadkobiercy o uchyleniu się od skutków prawnych niezachowania terminu do odrzucenia spadku (art. 1019 § 2 i 3 K.c.) ma w tym zakresie samodzielny charakter.

Z uwagi na powyższe, jeżeli Pan i tata nie odrzuciliście spadku w terminie, należy złożyć wniosek o uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia woli o odrzuceniu spadku z jednoczesnym oświadczeniem o odrzuceniu spadku.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Wniosek o uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku

Wniosek taki wraz z oświadczeniem należy złożyć w sądzie rejonowym miejsca zamieszkania. We wniosku proszę wskazać, iż np. nie miał Pan świadomości konieczności odrzucenia spadku, a ponadto nie miał Pan świadomości istnienia zadłużenia po stronie spadkodawcy, co uniemożliwiło Panu złożenie takiego oświadczenia w terminie.

Jeżeli sąd zatwierdzi ten wniosek, to nie przejmie Pan długów spadkodawcy – po złożeniu wniosku sąd wyznaczy rozprawę i jeszcze dopyta Pana w tym zakresie. Uwzględnienie wniosku zależy od akceptacji sądu, dlatego musi Pan wykazać, iż błędnie nie miał Pan świadomości istnienia zadłużenia.

Przykłady

Janina i umowa pożyczkowa

Janina kilka lat temu przepisala swoje mieszkanie na syna Krzysztofa. Po jej śmierci, podczas przeglądania dokumentów, Krzysztof znalazł umowę pożyczkową, o której nie miał pojęcia. Termin sześciu miesięcy od śmierci Janiny już minął, więc Krzysztof złożył wniosek o przywrócenie terminu do odrzucenia spadku, argumentując, że nie miał wiedzy o istnieniu długu. Sąd uznał jego wniosek, dzięki czemu Krzysztof uniknął konieczności spłaty długu matki.

 

Maria i nieznane długi

Maria przejęła po zmarłej matce jej mieszkanie. Kilka miesięcy później odkryła listy od windykatora dotyczące niespłaconej pożyczki. Było już za późno na standardowe odrzucenie spadku, więc Maria udała się do sądu z wnioskiem o uchylenie skutków niezłożenia oświadczenia w terminie, powołując się na nieświadomość istnienia długów. Sąd przychylił się do jej prośby, co pozwoliło Marii uniknąć spłacania niespodziewanych zobowiązań.

 

Andrzej i groźby wierzycieli

Po śmierci matki, Andrzej odziedziczył jej dom. Po pewnym czasie dowiedział się, że matka miała niezabezpieczoną pożyczkę. Termin na odrzucenie spadku minął, a wierzyciele zaczęli wywierać na niego presję. Andrzej złożył wniosek o uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia w terminie, argumentując, że działał pod wpływem błędu, nie wiedząc o długu. Sąd zaakceptował jego wniosek, umożliwiając mu odrzucenie spadku i uniknięcie spłaty długów matki.

Podsumowanie

Odziedziczenie długów po zmarłym rodzicu może być dużym obciążeniem, zwłaszcza gdy spadkobiercy nie byli świadomi istnienia tych zobowiązań. Kluczowym rozwiązaniem jest odrzucenie spadku w terminie sześciu miesięcy lub, w przypadku jego przekroczenia, złożenie wniosku o przywrócenie terminu do odrzucenia spadku. Działanie zgodnie z prawem może pomóc uniknąć konieczności spłaty niespodziewanych długów.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach spadkowych? Skorzystaj z naszych usług online – oferujemy profesjonalne porady oraz przygotowanie niezbędnych pism, abyś mógł uniknąć dziedziczenia długów. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22.11.2013 r., sygn. akt III CZP 77/13
3. Postanowienie. Sądu Najwyższego z dnia 6 lipca 2012 r. sygn. akt V CSK 313/11

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu