.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Niedotrzymanie terminu odrzucenia spadku przez małoletniego syna

Autor: Marek Gola

Dwa lata temu zmarł mój wujek. W marcu tego roku odrzuciłam spadek. Przez trudną sytuację osobistą nie dotrzymałam terminu odrzucenia spadku przez małoletniego syna. Po uświadomieniu sobie niedotrzymania terminu odrzucenia spadku doszłam do wniosku, że być może sytuacja nie jest zła – chciałam począć kroki w stronę sporządzenie spisu, który nigdy nie powstał oficjalnie. Jak się jednak okazało, jest „nieoficjalna” wersja sporządzona przez byłą żonę zmarłego wujka. Kwota, na jaką był zadłużony, przerosła moje oczekiwania. Kwota długu wynosi ok. 1 mln zł, a aktywa ok. 500 tys. Jestem świadoma, iż ze względu na dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza długi będą odziedziczone do wysokości aktywów, aczkolwiek dom, który jest praktycznie jedyną „wartością”, jest w bardzo złym stanie. Chciałabym starać się o przywrócenie terminu odrzucenia spadku przez małoletniego syna, czy jest to w ogóle możliwe?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niedotrzymanie terminu odrzucenia spadku przez małoletniego syna

Uchylenie od skutków prawnych oświadczenia

Jedyną szasną jest poszukiwanie ratunku w art. 1019 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem „jeżeli oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby, stosuje się przepisy o wadach oświadczenia woli z następującymi zmianami:

 

1) uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia powinno nastąpić przed sądem;

2) spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca”.

 

Spadkobierca, który pod wpływem błędu lub groźby nie złożył żadnego oświadczenia w terminie, może w powyższy sposób uchylić się od skutków prawnych niezachowania terminu.

 

Innymi słowy spadkobiercy mogą złożyć oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu spadku lub oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych niezachowania terminu do złożenia oświadczenia woli o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Z wnioskiem tym wystąpić winno rodzice małoletniego jako jego przedstawiciele.

Wniosek o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku po terminie

Pozwoli Pani, iż przytoczę komentarz do Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim „błąd co do treści czynności prawnej może być błędem co do tytułu powołania do dziedziczenia, osoby spadkodawcy, przedmiotu spadku. Należy jednak zgodzić się z poglądem, że podstawę uchylenia się przez spadkobiercę od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może stanowić błąd prawnie doniosły (art. 1019 § 2 w zw. z art. 84 § 1 zd. 1 i § 2 k.c.). Błędem takim nie jest nieznajomość przedmiotu spadku pozostająca w związku przyczynowym z niedołożeniem przez spadkobiercę należytej staranności w ustalaniu rzeczywistego stanu majątku spadkowego (post. SN z dnia 30 czerwca 2005 r., IV CK 799/04, OSNC 2006, nr 5, poz. 94, z glosą W. Borysiaka, Palestra 2009, z. 5-6, s. 285; post. SN z dnia 18 marca 2010 r., V CSK 337/09, Lex nr 677786). Nie będzie też błędem prawnie doniosłym złożenie oświadczenia pod wpływem wadliwych, błędnych pobudek czy motywów (J. Kremis, E. Gniewek (w:) E. Gniewek, Komentarz, s. 1642), czy z tego samego powodu brak odpowiedniego oświadczenia w terminie” [A. Kidyba (red.), Elżbieta Niezbecka, Komentarz do art. 1019 Kodeksu cywilnego].

 

W przedstawionym przez Panią przypadku oświadczenie o odrzuceniu się spadku, by było skuteczne, musi być złożone w formie ustanej przed sądem lub notariuszem. Inna forma będzie skutkowała brakiem skuteczności.

 

Zasadne jest zatem wystąpienie do sądu z wnioskiem o uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia wniosku o wyrażeniu zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletnich i jednocześnie złożenie wniosku o wyrażenie zgody na jego odrzucenie.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II plus cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl