Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zatwierdzenie regulaminu pracy

Autor: Bogumił Wasilewski • Opublikowane: 25.10.2012

Czy regulamin pracy opracowany w 2011 r. może być zatwierdzony tylko przez zarząd spółki? Czy musi zostać zatwierdzony również przez zgromadzenie wspólników? Spółka zatrudnia 12 pracowników i od 2002 r. nie funkcjonuje rada nadzorcza (tj. od spisania nowej umowy spółki).

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

1. Obowiązek zatwierdzania regulaminu pracy przez zgromadzenie wspólników spółki

 

Co do zasady to zarząd jako organ, który prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, jest przedstawicielem spółki jako pracodawcy, zatem to on jest pierwszym władnym organem, który sporządza i ustala regulamin pracy.

 

Kodeks pracy, który zawiera przepisy dotyczące regulaminu pracy, nie przewiduje szczególnej procedury uchwalania (przyjmowania) ww. regulaminu. Zatem należy stosować przepisy Kodeksu spółek handlowych, gdzie zasadą jest, że zarząd prowadzi sprawy spółki, zatem również ustala regulamin pracy.

 

Oczywiście wspólnicy mogą poszerzyć kompetencje zgromadzenia wspólników i w umowie spółki przewidzieć, że regulamin pracy podlega zatwierdzeniu przez zgromadzenie wspólników, jednak byłoby to niepraktyczne, gdyż zgromadzenie mogłoby blokować przyjęcie aktu. Ponadto byłoby to moim zdaniem nadużycie uprawnień zgromadzenia, które ma charakter kontrolny, nie jest zaś organem do rozwiązywania spraw bieżących.

 

Zatem powinna Pani sprawdzić w umowie spółki, czy nie ma obowiązku zatwierdzania regulaminu pracy przez zgromadzenie. Nigdy nie spotkałem się z takim uregulowaniem i podejrzewam, że w przypadku tej spółki również nie jest to włączone w kompetencje zgromadzenia.

 

Jeśli zatem nie ma takiego zapisu, wystarczy przyjęcie, ustalenie i ogłoszenie regulaminu pracy przez zarząd.

 

2. Obowiązek tworzenia regulaminu pracy

 

Napisała Pani, że spółka zatrudnia 12 osób. Zgodnie z art. 104 Kodeksu pracy (K.p.):

 

„Art. 104. § 1. Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

 

§ 2. Regulaminu pracy nie wprowadza się, jeżeli w zakresie przewidzianym w § 1 obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy lub gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników”.

 

Proszę zatem wziąć pod uwagę stan zatrudnienia w spółce i fakt, że zgodnie z K.p. nie są Państwo zobowiązani do tworzenia regulaminu pracy. Do 2002 r. obowiązek tworzenia regulaminu pracy występował już powyżej 5 pracowników, jednak zmiany spowodowały, że teraz regulamin pracy tworzy się przy ponad 20 pracownikach.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 + 4 =

»Podobne materiały

Pora nocna a regulamin pracy

Czy w regulaminie pracy można wprowadzić porę nocną dla całego zakładu między 22.00 a 6.00, natomiast dla pracowników magazynu – między 23.00 a 7.00?

 

Regulamin premiowania

W naszej firmie obowiązuje regulamin premiowania na lata 2008-2011*. Obecnie pracodawca rozpoczął negocjacje z organizacjami związkowymi w zakładzie w sprawie nowego regulaminu. Narzuca jednak swoje warunki – oczywiście dużo gorsze, wraz z elementem uznaniowości, który ostatecznie decyduje o n

 

Zmiana układu zbiorowego pracy

Rozwiązałam stosunek pracy za porozumieniem stron i przeszłam na rentę. W zakładzie pracy obowiązywał układ zbiorowy pracy, na mocy którego przysługiwała mi odprawa rentowa w wysokości 500% wynagrodzenia oprócz odprawy emerytalno-rentowej z K.p. Otrzymałam jednak tylko odprawę z K.p. Na moje pytanie

 

Zmiana układu zbiorowego pracy

Rozwiązałam stosunek pracy za porozumieniem stron i przeszłam na rentę. W zakładzie pracy obowiązywał układ zbiorowy pracy, na mocy którego przysługiwała mi odprawa rentowa w wysokości 500% wynagrodzenia oprócz odprawy emerytalno-rentowej z K.p. Otrzymałam jednak tylko odprawę z K.p. Na moje pytanie

 

Wprowadzenie pracy zmianowej do istniejącej umowy

Mam umowę o pracę na cały etat. W umowie nie ma informacji, w jakich godzinach mam pracować, ale dotychczas pracowałem od 9 do 17. Pracodawca ma zamiar wprowadzić system zmianowy 24/7 (obejmujący weekendy). Czy mam to traktować jak polecenie służbowe, czy mogę się nie zgodzić? Czy przy takiej zmiani

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »