Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zatwierdzenie regulaminu pracy

Autor: Bogumił Wasilewski • Opublikowane: 25.10.2012

Czy regulamin pracy opracowany w 2011 r. może być zatwierdzony tylko przez zarząd spółki? Czy musi zostać zatwierdzony również przez zgromadzenie wspólników? Spółka zatrudnia 12 pracowników i od 2002 r. nie funkcjonuje rada nadzorcza (tj. od spisania nowej umowy spółki).

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

1. Obowiązek zatwierdzania regulaminu pracy przez zgromadzenie wspólników spółki

 

Co do zasady to zarząd jako organ, który prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, jest przedstawicielem spółki jako pracodawcy, zatem to on jest pierwszym władnym organem, który sporządza i ustala regulamin pracy.

 

Kodeks pracy, który zawiera przepisy dotyczące regulaminu pracy, nie przewiduje szczególnej procedury uchwalania (przyjmowania) ww. regulaminu. Zatem należy stosować przepisy Kodeksu spółek handlowych, gdzie zasadą jest, że zarząd prowadzi sprawy spółki, zatem również ustala regulamin pracy.

 

Oczywiście wspólnicy mogą poszerzyć kompetencje zgromadzenia wspólników i w umowie spółki przewidzieć, że regulamin pracy podlega zatwierdzeniu przez zgromadzenie wspólników, jednak byłoby to niepraktyczne, gdyż zgromadzenie mogłoby blokować przyjęcie aktu. Ponadto byłoby to moim zdaniem nadużycie uprawnień zgromadzenia, które ma charakter kontrolny, nie jest zaś organem do rozwiązywania spraw bieżących.

 

Zatem powinna Pani sprawdzić w umowie spółki, czy nie ma obowiązku zatwierdzania regulaminu pracy przez zgromadzenie. Nigdy nie spotkałem się z takim uregulowaniem i podejrzewam, że w przypadku tej spółki również nie jest to włączone w kompetencje zgromadzenia.

 

Jeśli zatem nie ma takiego zapisu, wystarczy przyjęcie, ustalenie i ogłoszenie regulaminu pracy przez zarząd.

 

2. Obowiązek tworzenia regulaminu pracy

 

Napisała Pani, że spółka zatrudnia 12 osób. Zgodnie z art. 104 Kodeksu pracy (K.p.):

 

„Art. 104. § 1. Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

 

§ 2. Regulaminu pracy nie wprowadza się, jeżeli w zakresie przewidzianym w § 1 obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy lub gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników”.

 

Proszę zatem wziąć pod uwagę stan zatrudnienia w spółce i fakt, że zgodnie z K.p. nie są Państwo zobowiązani do tworzenia regulaminu pracy. Do 2002 r. obowiązek tworzenia regulaminu pracy występował już powyżej 5 pracowników, jednak zmiany spowodowały, że teraz regulamin pracy tworzy się przy ponad 20 pracownikach.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 - VII =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki