.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Nieruchomość w majątku osobistym a wspólnie spłacane raty kredytu

• Opublikowano: 21-05-2023 • Autor: Adwokat Katarzyna Bereda

Posiadam mieszkanie zakupione na kredyt hipoteczny przed zawarciem związku małżeńskiego. W akcie notarialnym figuruję jako jedyny właściciel. W naszym małżeństwie od początku mamy wspólność majątkową, zatem raty kredytu w ujęciu prawnym spłacam z majątku wspólnego. To mnie trochę niepokoi, bo w rzeczywistości pieniądze pochodzą z mojego dochodu – z prowadzonej działalności gospodarczej. Szukam sposobu, aby spłacane raty kredytu (czyli w zasadzie sama nieruchomość) stanowiły wyłącznie mój majątek. Nie chciałbym jednocześnie zawierać umowy o rozdzielności majątkowej, co stanowiłoby najprostsze rozwiązanie. Czy istnieją jakieś inne możliwości, np. przekazanie darowizny w naszym związku z majątku wspólnego na moją rzecz i spłacanie z niego rat kredytu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Nieruchomość w majątku osobistym a wspólnie spłacane raty kredytu

Roszczenie o zwrot wydatków i nakładów na nieruchomość męża przy podziale majątku

Jeżeli nieruchomość została nabyta przed ślubem i jest Pan jej jedynym właścicielem, to nawet wobec obecnego spłacania rat kredytu nie wejdzie ona do majątku wspólnego, a wciąż będzie należała do Pana majątku osobistego. W przypadku ewentualnego rozwodu i podziału majątku żona będzie posiadała jedynie roszczenie o zwrot nakładów koniecznych, o ile je wykaże. Do tych nakładów może wchodzić spłata rat kredytu lub nakłady finansowe na nieruchomość, a więc np. remonty, ale to na żonie będzie ciążył obowiązek wykazania, że takie nakłady poczyniła. Jeżeli więc spłaca Pan raty ze swojego konta bankowego, a żona nie ma do niego dostępu i może Pan wykazać, iż jedynie Pan łoży na nieruchomość, to nie musi się Pan obawiać konieczności zwrotu nakładów.

 

Wspólny majątek małżonków i majątki osobiste

Zgodnie z treścią art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o): „Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny)”. Od tej zasady ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki wskazane jako majątek osobisty każdego z małżonków.

 

Zgodnie z art. 33 pkt 1 K.r.o.: „Do majątku osobistego każdego z małżonków należą: przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej”. Dotyczy to więc przypadku nabycia mieszkania przed zawarciem związku małżeńskiego. Natomiast pkt 10 tegoż art. 33 stanowi, że do majątku osobistego każdego z małżonków należą: „przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zastąpieniu jednego składnika majątku odrębnego małżonka innym składnikiem

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego (wyrok SN z 12.5.2000 r., V CKN 50/00, Legalis) „przewidziana w art. 33 pkt 10 krio tzw. surogacja polega na zastąpieniu jednego składnika majątku odrębnego innym składnikiem. Przesłankami tak rozumianej surogacji są – jak się przyjmuje – dwa wymagania: po pierwsze, aby jedno i to samo zdarzenie spowodowało wyjście określonego przedmiotu z majątku odrębnego i nabycie innego przedmiotu majątkowego, oraz po drugie, aby przedmiot nabyty był uzyskany także w sensie ekonomicznym kosztem majątku odrębnego”.

 

Nieruchomość zakupiona przed ślubem pozostanie w majątku osobistym małżonka

Z uwagi na to, jak wskazałam powyżej, obecnie jest Pan jedynym właścicielem nieruchomości – jeżeli została nabyta przed zawarciem związku małżeńskiego. Nie ma znaczenia także spłata rat kredytu – jeżeli nie są spłacane z konta bankowego żony i nie może ona wykazać swojego nakładu na nieruchomość, to takie roszczenie nie będzie zasadne. Jest to bowiem jedyne roszczenie, jakie może być przez nią wystosowane. Nie ma więc konieczności ani możliwości dokonywania opisanych czynności prawnych, albowiem nieruchomość stanowi Pana majątek osobisty.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu