Mamy 10 452 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak możliwości wyrejestrowania telewizora

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 12.09.2018

W 1996 roku zostałem najemcą lokalu po matce, która zmieniła miejsce zamieszkania i zabrała telewizor ze sobą. Udałem się do urzędu pocztowego, aby wyrejestrować telewizor, gdzie poinformowano mnie, że „wszyscy mają telewizor, więc wszyscy muszą płacić, a wyrejestrować nie można”, czyli według poczty jest brak możliwości wyrejestrowania telewizora. Nie mogąc wyrejestrować, przestałem płacić abonament. W marcu otrzymałem wezwanie do zapłaty, zapłaciłem. KRRiT na moje pytanie odpowiedział, że tym zajmuje się Poczta Polska. A ona udziela wymijających odpowiedzi. Co mogę zrobić?

Wioletta Dyl

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Kwestie opłat abonamentowych regulują przepisy ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728). W myśl tych przepisów za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe. Zakłada się przy tym domniemanie, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. Obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, natomiast ustaje z dniem jego wyrejestrowania w urzędzie pocztowym.

 

Opłaty abonamentowe pobierane są przez Pocztę Polską, która wpływy z nich przekazuje na wyodrębniony rachunek KRRiT, po potraceniu dla siebie umownego wynagrodzenia, zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1–3 ustawy abonamentowej).

 

Zaległości w opłacaniu abonamentu mogą być egzekwowane przez urzędy skarbowe na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.). Oznacza to, że Poczta Polska może wystawić tytuł wykonawczy na podstawie, którego naczelnik urzędu skarbowego będzie dochodzić spłaty należności. Jednakże zastosowanie wobec abonenta środków egzekucyjnych może nastąpić dopiero po wcześniejszym wezwaniu przez Pocztę Polską do uregulowania zaległości, na który przeważnie wyznacza się mu termin 7 dni. Poczta Polska ma obowiązek wysłania zawiadomień informujących o zadłużeniu w związku z niezapłacony abonamentem. Dopiero przy braku reakcji adresata wezwania Poczta Polska może zastosować środki egzekucyjne np. w postaci zajęcia rachunku bankowego czy emerytury. Trzeba wiedzieć, że Poczta może dochodzić należności w trybie egzekucji administracyjnej, ponieważ tak zadecydował Trybunału Konstytucyjny w wyroku z dnia 16 marca 2010 r. W związku z tym, obowiązki wynikające z ustawy o opłatach abonamentowych egzekwowane są jak inne należności, czy to podatki, czy mandaty karne, i jako takie podlegają egzekucji administracyjnej właśnie przez naczelników urzędów skarbowych.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

Brak możliwości wyrejestrowania telewizora

 

Art. 33 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zawiera katalog zarzutów jakie można podnieść, wobec organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne. Podstawę zarzutu może stanowić: wykonanie lub umorzenie w całości lub w części obowiązku, przedawnienie, wygaśnięcie lub nieistnienie obowiązku, odroczenie terminu wykonania obowiązku, błąd, co do osoby zobowiązanego, niewykonalność obowiązku o charakterze niepieniężnym, brak uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia, zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego, prowadzenie egzekucji przez niewłaściwy organ egzekucyjny lub braki formalne tytułu wykonawczego. Trzeba pamiętać, że zarzuty powyższe można podnieść wyłącznie na etapie wszczęcia postępowania egzekucyjnego, co jednakowoż nie wstrzymuje tegoż postępowania.

 

Co można, zatem w Pana sytuacji począć? Jeżeli otrzymał Pan zawiadomienie z PP wzywające do zapłaty zaległości, należałoby w mojej opinii wysłać dwa pisma:

 

  1. do KRRiT z podniesieniem zarzutu z powodu nieistnienia obowiązku wobec Pana także błąd co do osoby zobowiązanej, ponieważ Pan nie rejestrował odbiornika.
  2. do Poczty Polskiej o zwrot wpłaconej kwoty z tytułu jak powyżej.

 

KRRiT, na wniosek kierownika jednostki Poczty Polskiej, umarza zaległości w płatności abonamentu, odsetki za zwłokę oraz opłaty karne, gdy nie można ustalić podmiotu zobowiązanego ( art.9 ustawy abonamentowej). Spróbować nie zawadzi.

 

Odbiornik telewizyjny powinna wyrejestrować Pana mama, ponieważ to zapewne na Nią jest on zarejestrowany. Ponadto powinna ona zgłosić zmianę danych, tj. inny adres, pod którym teraz zamieszkuje, wraz z odbiornikiem.

 

Procedura wyrejestrowania/ zmian danych wygląda następująco:

 

Fakt nieposiadania już TV/zmiany danych należy zgłosić w placówce pocztowej lub poprzez stronę https://rtv.poczta-polska.pl/ ( lepiej przez stronę). W tym celu należy wypełnić umieszczony na stronie internetowej Poczty Polskiej odpowiedni formularz. Po zaakceptowaniu zmian należy poczekać na otrzymanie na podany adres korespondencyjny hasła i wypełnionego Formularza zgłoszenia zmiany danych.

 

Korespondencja powinna zostać przesłana w terminie kilku dni roboczych od daty zgłoszenia. Po otrzymaniu korespondencji należy ponownie wejść na stronę internetową Poczty Polskiej, wybrać opcję weryfikacja zgłoszonej zmiany i wprowadzić otrzymane hasło (w przypadku, gdy weryfikacja nie zostanie dokonana w ciągu 30 dni wniosek zostanie anulowany i należy dokonać ponownej zmiany).

 

Następnym krokiem jest podpisanie nadesłanego formularza zgłoszenia zmiany danych (oryginał i kopię). Podpisaną kopię należy umieścić w otrzymanej kopercie zwrotnej i wysłać do nadawcy. Po otrzymaniu podpisanej kopii formularza zgłoszenia zmiany danych Wydział Abonamentu RTV zatwierdza przeprowadzoną aktualizację danych. Można wyrejestrować odbiornik rtv posiadając zadłużenie z tytułu niezapłaconego abonamentu. Wyrejestrowanie odbiornika nie skutkuje jednakże umorzeniem zaległości .

 

Na marginesie dodam, że urzędniczka PP nie miała prawa odmówić Panu wyrejestrowania odbiornika. Należało zgłosić skargę do kierownika placówki. Trzeba jednak pamiętać, że gdyby podjął Pan znowu próbę wyrejestrowania odbiornika, to należy udać się do placówki PP z książeczką abonamentową RTV, o ile jest ona wystawiona na Pana lub skorzystać ze wskazanej powyżej strony PP.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 minus cztery =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Czy spółka wodna dysponuje rowem na mojej posesji?

Przy pomiarach geodezyjnych mojej działki okazało się, że rów melioracyjny, który jest przed nią, a znajduje się przy drodze, należy do mnie, czyli jest na mojej ziemi. Postanowiłem go więc orurować i przysypać ziemią, żeby nie przeszkadzał. A tymczasem przed tygodniem otrzymałem z urzędu gminy nakaz natychmiastowej rozbiórki tego orurowania, ponieważ rów należy do spółki wodnej i bez ich zgody nie wolno go przebudowywać. Jestem zbulwersowany, przecież to moja ziemia, dlaczego spółka wodna miałaby dysponować rowem na mojej posesji? Proszę mi wyjaśnić: czy gmina albo ta spółka wodna mają rzeczywiście prawo nakazać mi rozbiórkę tego orurowanego odcinka rowu melioracyjnego, skoro znajduje się on na mojej ziemi? Czy mam prawo do jakiegoś odszkodowania od spółki wodnej za to, że rów jest na mojej działce i że o niego nigdy nie dbali?

Zaskarżenie decyzji będącej już w obrocie prawnym

Prowadzone jest postępowanie administracyjne, którego jestem powodem. W aktach sprawy znajduje się decyzja, która ma duże znaczenie dla sprawy i która aktualnie znajduje się w obrocie prawnym. Jedna ze stron zaskarżyła aktualnie tę decyzję i w związku z tym organ administracyjny, jak wynika z rozmowy, chce zawiesić to postępowanie do czasu uzyskania orzeczenia w tej sprawie. W mojej opinii ta istotna decyzja jest nadal ważna, więc decyzja organu powinna zostać podjęta teraz w oparciu o stan aktualny. Kto ma rację?

Koniec ważności paszportu i wyrobienie nowego w konsulacie

Od 7 lat przebywam za granicą, konkretnie w Stanach Zjednoczonych. Zbliża się koniec ważności mojego paszportu. Chciałbym wyrobić nowy w konsulacie. Niestety zostałem w Polsce skazany za fałszywy dowód. Czy będę mógł otrzymać nowy paszport?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »