.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Bezskuteczne odwołanie od opłaty adiacenckiej a naliczenie odsetek

• Opublikowano: 10-03-2023 • Autor: Radca prawny Tomasz Krupiński

Gmina ustaliła opłatę adiacencką. Odwołałem się do SKO, które utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję (maja), jednocześnie stwierdzając, że ta decyzja jest ostateczna i można odwołać się do WSA. Początkiem września na rozprawie zdalnej sąd oddalił moją skargę. Końcem października gmina wydała wezwanie do zapłaty, stwierdzając, że opłata adiacencka powinna być zapłacona najpóźniej do 20 maja i tak naliczyła odsetki ustawowe. Czy takie naliczenie odsetek ustawowych jest właściwe? Czy gmina prawidłowo oznaczyła dzień, w którym decyzja stała się ostateczna?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Bezskuteczne odwołanie od opłaty adiacenckiej a naliczenie odsetek

Opłata adiacencka – termin

Podstawę prawną dla przedstawionego stanu faktycznego stanowią przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami (u.g.n.). Zgodnie bowiem z treścią art. 148 ust. 1 u.g.n. ustawodawca uzależnił termin wpłaty opłaty adiacenckiej od tego, kiedy decyzja o jej ustaleniu stała się ostateczna.

 

Ostateczność decyzji w postępowaniu administracyjnym

Nie jest jednak całkiem jasne, co oznaczać ma zwrot, że obowiązek wnoszenia opłaty powstaje „po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej stała się ostateczna”. Literalne brzmienie sugeruje bowiem, że obowiązek ten powstanie dopiero po upływie tego terminu (co oznaczałoby, że opłatę należy wnieść później, choć nie wiadomo kiedy). Tymczasem chodziło zapewne o to, że zapłata opłaty adiacenckiej nastąpić powinna w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu tej opłaty stała się ostateczna. Zasada pozainstancyjnej weryfikacji decyzji ostatecznych (art. 16 § 1) oznacza prawną dopuszczalność oceny trafności decyzji ostatecznych. Decyzje ostateczne to w rozumieniu Kodeksu decyzje, od których nie służy odwołanie, a zatem te decyzje, które nie mogą być weryfikowane w administracyjnym toku instancji. Do decyzji ostatecznych należy zaliczyć decyzję organu pierwszej instancji, w stosunku do której upłynął termin złożenia odwołania i nie został przywrócony w przepisanym trybie, decyzję wydaną przez organ odwoławczy (organ drugiej instancji) oraz decyzje ostateczne z mocy wyraźnego przepisu prawa materialnego. Zmiana, z dniem 11.04.2011 r., brzmienia komentowanego przepisu dokonana art. 1 pkt 3 z. K.p.a., polegająca na nadaniu § 1 brzmienia: „Decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, są ostateczne” – przesądziła o tym, iż decyzje, od których służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, nie są decyzjami ostatecznymi, co potwierdza tym samym „odwoławczy” charakter tego wniosku (zob. komentarz do art. 127). Kodeks nie przewiduje zaopatrywania decyzji administracyjnych w klauzulę ostateczności czy stwierdzania w inny sposób, że decyzja jest ostateczna.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Właściwy termin, od którego naliczane są odsetki ustawowe

Zatem stanowisko organu oczywiście jest błędne. Właściwym terminem do zapłaty opłaty jest 14 dni od uprawomocnienia się wyroku sądu – wówczas decyzja stała się ostateczna.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Tomasz Krupiński

Radca prawny, absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym) oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania projektami europejskimi. Radca prawny z siedmioletnim doświadczeniem zawodowym w obsłudze prawnej jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych. Specjalista z zakresu prawa rodzinnego oraz szeroko rozumianego prawa nieruchomości. Uczestnik programów ministerialnych dotyczących problematyki prawnorodzinnej. Od kilku lat doradza prawnie zarządom wspólnot mieszkaniowych oraz zarządcom nieruchomości. Posiada również uprawnienia zarządcy nieruchomości.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII - II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu